Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2014  /  Młodzież i dzieci

Młodzież i dzieci

Młodzież i dzieci

Młodzież i dzieci - to kolejny temat Programu Pastoralnego Ruchów, który omówimy.
 

Młodość jest czasem wielkich pragnień, ambicji, ale także dużej wrażliwości na takie wartości, jak: sprawiedliwość, brak przemocy, pokój, przyjaźń, solidarność. Z drugiej strony młodzież jest pełna lęku i niepokoju o przyszłość, narażona jest na niebezpieczeństwa typowe dla tego wieku.
„Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. Ten dwustronny dialog, który winien przebiegać w klimacie serdeczności, otwarcia się i odwagi, ułatwi spotkanie się pokoleń i wymianę pomiędzy nimi, zaś dla Kościoła i społeczeństwa będzie źródłem bogactwa i młodości" - pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici. Dalej papież podkreśla, iż dzieci „przypominają nam, że misyjna płodność Kościoła czerpie życie nie z ludzkich środków i zasług, lecz jest całkowicie bezinteresownym darem Boga.
Niewinność i łaska obecne w życiu dzieci, ale także zadawane im niesprawiedliwe cierpienia, stają się - mocą Chrystusowego Krzyża - źródłem duchowego ubogacenia się dla nich i dla całego Kościoła. Wszyscy musimy uświadomić to sobie z żywą wdzięcznością".

Oto przykłady działań na rzecz wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży:

 • Praca na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie.
 • Troska o dobre wykształcenie dzieci i młodzieży. Współpraca ze szkołą, nauczycielami (pomoc organizacyjna, aktywny udział w życiu szkoły).
 • Pomaganie we właściwym rozwoju seksualności młodych ludzi.
 • Uczenie młodych ludzi patriotyzmu.
 • Poszukiwanie dróg odnalezienia się młodego pokolenia w Kościele.
 • Praca na rzecz powoływania i prowadzenia młodzieżowych i dziecięcych grup danego ruchu, czy stowarzyszenia.
 • Praca z nauczycielami, aby umieli nie tylko dobrze kształcić, ale również wychowywać.
 • Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, praca z młodzieżą trudną.
 • Organizowanie wakacji z Bogiem dla młodzieży w kraju i za granicą.
  Organizacja warsztatów, wypoczynku i parafiad.
 • Formacja młodych w kierunku podejmowania wolontariatu w hospicjach, pracy z chorymi, pomocy charytatywnej, itp.
 • Prowadzenie szkół katolickich i wyższych uczelni.
 • Organizowanie ogólnopolskich konkursów wiedzy biblijnej i religijnej dla młodzieży.