Kultura

Kultura

Kultura - to kolejny temat Programu Formacyjnego Ruchów.

Kultura oznacza wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała. Kościół zachęca wiernych świeckich, aby z odwagą i twórczą inteligencją byli obecni w uprzywilejowanych miejscach kultury: szkołach, uniwersytetach, ośrodkach badań naukowych, środowiskach twórczości artystycznej i refleksji humanistycznej.

Oto propozycje działań na rzecz rozwoju kultury:

 • Świadectwo poprzez kulturę dnia codziennego, która obejmuje styl naszego życia i sposób, w jaki go urzeczywistniamy (kulturę słowa mówionego i pisanego, ubierania się, stołu, spędzania wolnego czasu itp.).
 • Promowanie wartościowej kultury (np. filmy, książki, wystawy, wieczory poetyckie, wernisaże, rekolekcje ze sztuką) we własnym otoczeniu i przy wykorzystaniu mediów.
 • Troska o kulturę naszych spotkań, w tym liturgii (śpiew, muzyka itp.).
 • Wspieranie dobrej twórczości początkujących artystów.
 • Poszukiwanie sposobów ewangelizacji poprzez kulturę i podejmowanie działań w tym kierunku. Wykorzystanie wydarzeń kulturalnych do dialogu i promowania wartości wśród ludzi z "pogranicza Kościoła" (inicjowanie takich wydarzeń).
 • Organizacja dobrze funkcjonujących bibliotek środowiskowo-lokalnych i wspieranie czytelnictwa dobrych książek.
 • Opracowywanie materiałów formacyjnych na spotkania dla różnych grup na temat kultury, uczenie umiejętności wybierania kultury wartościowej pośród dzieł różnej jakości, uczenie się kształtowania kultury - przechodzenia od postawy odbiorcy do twórcy kultury.
 • Organizowanie sprzeciwu wobec wulgarności oraz profanowania uczuć religijnych w kulturze.
 • Szukanie i wyrażanie wartości duchowych poprzez sztukę i proces twórczy.
 • Prowadzenie teatru amatorskiego.
 • Prowadzenie chórów oraz organizowanie współpracy pomiędzy nimi.