Gospodarka

Gospodarka

Gospodarka - to kolejny temat Programu Formacyjnego Ruchów.

Kluczowym zagadnieniem nauki społecznej Kościoła jest dobro wspólne. Zasoby ziemi są bowiem dane przez Boga wszystkim ludziom jako środek służący rozwojowi życia. Własność prywatna ma więc przede wszystkim funkcję społeczną. Warto więc pytać samego siebie: czy moja praca służy rozwojowi życia mojego i innych? Czy przyczynia się do rozwoju dobra wspólnego? „W kontekście radykalnych przemian zachodzących w świecie gospodarki i pracy świeccy muszą przede wszystkim angażować się w rozwiązywanie bardzo poważnych problemów rosnącego bezrobocia, walczyć o jak najszybsze położenie kresu licznym niesprawiedliwościom wynikającym z niewłaściwej organizacji pracy, zabiegać o to, by miejsce pracy stało się miejscem wspólnoty osób cieszących się poszanowaniem ich podmiotowości i prawa do uczestnictwa (...). W tym celu świeccy muszą wykonywać swoją pracę z zawodową kompetencją, uczciwością i w duchu chrześcijańskim, traktując ją jako drogę do osobistego uświęcenia"  - pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici.

Przykłady zaangażowania na rzecz przemiany życia gospodarczego oraz finansowego:

 • Promowanie aktywności gospodarczej zgodnej z nauką społeczną Kościoła.
 • Dzielenie się zdobytym doświadczeniem gospodarczym.
 • Zwiększanie świadomości praw pracowników.
 • Dbanie o to, aby praca człowieka była szanowana i należycie wynagradzana.
 • Organizowanie nowych miejsc pracy, aby ograniczyć bezrobocie.
 • Samoograniczanie się w konsumpcji i używaniu dóbr materialnych i naturalnych, kształtowanie postawy odpowiedzialnego konsumenta.
 • Kształtowanie świadomości o szkodliwości życia na kredyt, czyli ciągłego zaciągania kredytów.
 • Kupowanie produktów polskich producentów i przez to sprzyjanie ich wytwarzaniu oraz utrzymaniu miejsc pracy.
 • Bojkot kupowania wytworów firm, które działają nieetycznie. Promowanie producentów, którzy w swojej pracy kierują się etycznymi zasadami zarówno w produkcji jak i sprzedaży, uwzględniają wpływ na środowisko, jak i odpowiedzialność społeczną.
 • Dbanie i wspieranie w pracy osób starszych oraz z rodzin wielodzietnych.
 • Informowanie opinii publicznej na temat działalności różnych firm w celu oddziaływania na ich politykę.
 • Organizowanie darmowych kursów dokształceniowych dla bezrobotnych i biednych.
 • Oddziaływanie na instytucje państwowe, finansowe, w Polsce oraz poza jej granicami, w tym celu, aby sprzyjały rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Tworzenie banków pracy.