Ekologia

Ekologia

Ekologia - to kolejny temat Programu Formacyjnego Ruchów.

Bóg przekazał człowiekowi zadanie „panowania" nad przyrodą i wszelkim stworzeniem. Zadanie to trzeba wypełniać rozumnie, z miłością i odpowiedzialnością. Natura, którą otrzymaliśmy od Stwórcy jako dar, powinna być przekazana następnym pokoleniom w stanie możliwie jak najlepszym. „Panowanie, przekazane przez Stwórcę człowiekowi - pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici - nie oznacza władzy absolutnej, nie może być też mowy o wolności "używania" lub dowolnego dysponowania rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku na człowieka przez samego Stwórcę i wyrażone w sposób symboliczny w zakazie "spożywania owocu drzewa" (por. Rdz 2, 16-17) jasno ukazuje, że w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy poddani prawom nie tylko biologicznym, ale także moralnym, których nie można bezkarnie przekraczać. Właściwa koncepcja rozwoju nie może pomijać powyższych rozważań - dotyczących użycia elementów natury, odnawiania się zasobów i skutków nieuporządkowanego uprzemysłowienia - stawiających nasze sumienie wobec wymiaru moralnego, jakim powinien odznaczać się rozwój".

Przykłady działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego:

  • Kształtowanie świadomości chrześcijańskiej i wrażliwości związanej z ochroną środowiska naturalnego. Pogłębienie znajomości nauczania społecznego Kościoła w kwestii ekologicznej.
  • Rozwijanie wrażliwości na piękno stworzenia jako drogi afirmacji Stwórcy - modlitwa przez kontemplację przyrody.
  • Dbanie o ekologiczny styl życia w naszej rodzinie.
  • Praca z dziećmi oraz młodzieżą na rzecz postaw ekologicznych.
  • Dbanie o postawy i działania ekologiczne w zakładzie pracy.
  • Organizowanie dni ekologicznych i festynów ekologicznych, włączanie się w różne akcje ekologiczne.
  • Troska o rozwój środowiska naturalnego na naszym osiedlu czy w mieście.
  • Współpraca z chrześcijańskimi organizacjami ekologicznymi.