Strona główna  /  Pielgrzymki  /  XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka SM

XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka SM

 Pod hasłem „Eucharystia źródłem radości" odbyła się 21 września XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę.

Pielgrzymka rozpoczęła się tradycyjnie w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej na Jasnej Górze. Odmówiona została modlitwa poprowadzona przez sodalicję olsztyńską, zaśpiewaliśmy hymn „Błękitne rozwińmy sztandary".

Zgromadzonych powitał Grzegorz Baran, prezes Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Wraz z Księżmi Moderatorami przyjechały sodalicje m.in. z: Cieszyna, Przemyśla, Gdańska, Krakowa, Olsztyna, Piastowa, Poznania, Sosnowca, Torunia, Warszawy. Sodalicja jasnogórska, pełniąc rolę gospodarza, służyła pomocą innym pielgrzymom i troszczyła się o sprawy organizacyjno-techniczne. Obecni byli również członkowie Zarządu SM, o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji SM i o. Edward, marianista z Hiszpanii goszczący właśnie w Polsce. Br. Jose Ignacio Iglesia Puig w tym samym czasie realizował, wraz z siódmoklasistami naszej szkoły sodalicyjnej, osobny program rekolekcyjny w Częstochowie, ale potem już tradycyjnie ta grupa dołączyła do wszystkich uczestników pielgrzymki i wspólnie braliśmy udział we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W imieniu gospodarzy miejsca, ojców i braci paulinów, powitał wszystkich o. Jan Poteralski OSPPE, podprzeor Jasnej Góry. Przypomniał, że od 1382 r. na Jasnej Górze obecna jest Maryja w znaku Obrazu Jasnogórskiego i od tamtego czasu, mimo wojen i zaborów, ludzie tu ciągle przybywają, aby szukać ratunku, pomocy, pocieszenia. Podkreślił, że pielgrzymka ma swoje ramy czasowe, jest modlitwa, konferencje, spotkania, ale tak naprawdę najważniejszy jest czas, kiedy pielgrzymi wrócą już do swoich domów, środowisk. - Jeżeli przybyliście tu, na Jasną Górę, co nie jest przypadkiem, to znaczy, że Pan Jezus was powołuje, posyła. I my, paulini, prosimy was, abyście właśnie w swoich środowiskach byli ambasadorami Jezusa, Matki Bożej, wartości sodalicyjnych. Módlmy się nawzajem za siebie, abyśmy sprostali zadaniom, do których wzywa nas Jezus - mówił o. Poteralski.

Główną konferencję naszej pielgrzymki wygłosił o. Emilio de Cardenas.

Najpierw przypomniał, że trzyletni program duszpasterski Episkopatu Polski na lata 2019-2022 poświęcony został Eucharystii. W Piśmie Świętym Eucharystia często powiązana jest z radością. - Pragniemy tą pielgrzymką jeszcze mocniej zapalić pragnienie Eucharystii w naszych parafiach i sodalicjach - podkreślił o. Emilio.

Przede wszystkim jednak swoją konferencję nasz Asystent poświęcił omówieniu drugiej części tematu „Modlitwa Maryi wzorem modlitwy dla sodalisa". W pierwszej części, która została wygłoszona na ubiegłorocznej pielgrzymce na Jasną Górę, o. Emilio powiedział, że Maryja przyjmuje pozdrowienie anielskie z radością, kładzie nacisk nie na swoją wolę, ale na wolę Boga. Wyznaje radosne pragnienie współpracy i oddaje się Bogu w całości. Charakterystyczna w Jej modlitwie jest postawa milczenia, np. u stóp krzyża, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni. Maryja milczy, ale zarazem słucha uważnie innych, np. pasterzy, aniołów, a przede wszystkim Boga. W hymnie Magnificat oddaje całą chwałę Bogu, wyraża radość i wdzięczność, wyznaje świętość, sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność Boga wobec obietnic. Takiej właśnie modlitwy, jako sodalisi, powinniśmy się uczyć do Matki Najświętszej.

W drugiej części, wygłoszonej już na tegorocznej pielgrzymce, o. Emilio zatrzymał się na początku na słowach Maryi skierowanych do Jezusa „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie" (Łk 2,48). Jest to wprost wyrażona do Syna pretensja i ból, że gdzieś zaginął i rodzice musieli go szukać. Ale ten żal i pretensja są bardzo istotną modlitwą. - Czasami i my czujemy do Boga żal, nie rozumiemy różnych wydarzeń, które nas spotykają. Trzeba wtedy iść do Niego i powiedzieć Mu to, tak jak to uczyniła Maryja. Wyrazić przed Jezusem swoje trudności, ból, bunt. A nawet wprost Go zapytać, dlaczego jest taki wymagający. Ostatecznie chodzi o przyjęcie z wiarą wszystkiego, co Bóg nam objawia - mówił o. Emilio.

Z kolei na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja wskazuje Jezusowi na brak wina: „Nie mają już wina" (J 2,3). Jest to przykład modlitwy wrażliwej na potrzeby Kościoła. Nasza modlitwa, na wzór Maryi, również powinna zawierać prośby o zaradzenie różnym potrzebom ludzi tworzących wspólnotę Kościoła w naszym środowisku, w Polsce i na całym świecie. Inna charakterystyczna cecha modlitwy maryjnej to ufność i pragnienie, aby działać i zrobić wszystko, co Jezus nam powie. W efekcie taka modlitwa będzie promieniować na innych, przekazywać wiarę Kościołowi.

Innym ważnym wymiarem modlitwy na wzór Maryi jest trwałość. Apostołowie, po wniebowstąpieniu Jezusa, trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją. - I my możemy trwać razem z Matką Bożą na modlitwie. Wytrwale, codziennie, razem z Ludem Bożym. Ta modlitwa powinna być zawsze otwarta na Ducha Świętego, bo On jest źródłem naszej wiary - podkreślił o. Emilio.

I wreszcie ostatnią cechą modlitwy maryjnej, na którą zwrócił uwagę nasz Asystent, jest błaganie Boga o miłosierdzie i przebaczenie. Maryja, razem z Jenem Chrzcicielem, innymi świętymi i aniołami nieustannie błagają Boga o łaskę dla grzeszników. Warto, abyśmy my również, na wzór Matki Bożej, włączyli się w to błaganie o miłosierdzie.

W drugiej konferencji o. Mariusz Tabulski OSPPE, definitor Zakonu Paulinów, mówił o maryjności kard. Stefana Wyszyńskiego, w związku z przygotowaniami do jego beatyfikacji. Zaznaczył, że warto patrzeć na Prymasa Tysiąclecia jako na człowieka wielkiego zawierzenia maryjnego.

O. Tabulski przypomniał, że 8 grudnia 1953 r. uwięziony w Stoczku Warmińskim Prymas dokonał osobistego aktu zawierzenia Maryi. Potem, z tego aktu, zrodziły się inne, wielkie wydarzenia, w tym Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka Nowenna przed Milenium Chrztu Polski.

Tuż po Jasnogórskich Ślubach Narodu, jeszcze z Komańczy, kard. Wyszyński pisał: „Co się stało na Jasnej Górze - dotąd jeszcze nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Ten lud zaświadczył, że Królowa Polski jest najbardziej popularną postacią w życiu narodu. Okazało się, że oddziaływania Jasnej Góry na życie narodu nie da się sprowadzić do płytkiej dewocji. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoiwem życia polskiego, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii. Królowa Polski prowadzi swój naród do Syna i Jego Kościoła, a Jasna Góra pomaga ludowi polskiemu dochowywać wierności Kościołowi."

Maryjną drogę zawierzenia, zainicjowaną przez Prymasa Tysiąclecia, potwierdził 4 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze Jan Paweł II. Zwracając się do kard. Wyszyńskiego mówił wtedy: „Księże Prymasie! Pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że ci się spełnia - i ja za to Bogu dziękuję - że ci się spełnia ten punkt twego odważnego, bohaterskiego programu, duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym!"

- To był rzeczywiście bohaterski program, wymagający przezwyciężenia samego siebie, wytrwałości w przeciwnościach. Prymas Wyszyński powiązał akt oddania Matce Bożej właśnie z Jasną Górą, bo to miejsce jest znakiem, symbolem trwania pomimo przeciwności. Tu zapraszał pielgrzymów i zachęcał, aby oddawali się Matce Bożej. A Ona, powoli, będzie przemieniać ich serca i uczyć postawy dojrzałości - mówił o. Mariusz.

Przytoczył też ważne słowa Prymasa Wyszyńskiego wypowiedziane na Jasnej Górze w 1961 r.: „Często słyszymy zdania krytykujące polską pobożność maryjną, że jest płytka, niekonsekwentna, uczuciowa, nastrojowa, że nie przeobraża życia. Wiele w tym prawdy, ale nie należy stąd wyciągać błędnego wniosku, że powinniśmy być mniej maryjni. Nie możemy być mniej maryjni, ponieważ chcemy być ludźmi Chrystusa, Kościoła. Przeciwnie, musimy być więcej maryjni, głębiej maryjni, bardziej dojrzali. Nie trzeba umniejszać kultu maryjnego, tylko go poprawiać, pogłębiać, ożywiać, to znaczy uczynić go życiem, bo to jest najbardziej twórcza potęga duszy narodu polskiego".

Prelegent zwrócił także uwagę, że w tym roku przypada 50. rocznica powstania Ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła, który założył kard. Wyszyński. U źródeł powstania Ruchu jest przede wszystkim Sobór Watykański II, który wskazał na potrzebę odnowy misji Kościoła przez zaangażowanie świeckich. Ogłoszenie Maryi Matką Kościoła stało się specjalnym impulsem do naśladowania Matki Chrystusa w Jej misji pomagania Chrystusowi żyjącemu w świecie.

O. Tabulski podkreślił, że również dziś Kościół potrzebuje naszej pomocy, a osobiste oddanie się Matce Bożej musi realizować się w konkretach i nie może pozostać jedynie na poziomie deklaracji.

Na zakończenie tej konferencji zebrani odmówili modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

W dalszej części naszego spotkania o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator sodalicji jasnogórskiej oraz Wojciech Kulawiak, członek Zarządu Federacji SM, przedstawili „Księgę Jubileuszową Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze". Jest to dzieło wydane z okazji 100-lecia istnienia i 35-lecia reaktywacji Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. W części historycznej zamieszczono opracowania dotyczące jasnogórskiej sodalicji w okresie przedwojennym i powojennym oraz o bieżącym życiu wspólnoty.

Część formacyjna zawiera teksty o duchowości sodalicyjnej, których autorami są: o. Marcin Minczyński OSPPE, o. Adam Schulz SJ, ks. Marian Matusik i ks. Marek Szymula. Czytelnik znajdzie również sodalicyjne akty zawierzenia i modlitwy oraz podstawowe dokumenty regulujące aktualną działalność Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Całość ubogacają liczne fotografie.

„To Maryja jest wzorem dla każdego sodalisa w przeżywaniu osobistego, życiowego powołania. Ta przepiękna i głęboka dewiza Per Mariam ad Jesum, wpisana w sodalicyjne ślubowanie, wyraża oddanie się Matce Zbawiciela, a wraz z Nią powierzenie się służbie Bogu samemu. Tu, na Jasnej Górze, gdzie każdy pielgrzym spotyka się z pełnym dobroci i troski spojrzeniem Matki, członkowie sodalicji znajdują swój duchowy dom. Zakotwiczenie w postawach maryjnych, a przede wszystkim wraz z Nią słuchanie tego wszystkiego, co mówi nam Syn, zachęca naszą jasnogórską Sodalicję do stawania się coraz bardziej autentycznymi sługami <polskiej Kany> (....).

Niniejsza publikacja jest próbą ukazania bogactwa skarbca działalności sodalicyjnej, a przy tym okazją do spojrzenia na historię obecności Sodalicji w duchowej stolicy Polski. Dziękuję za to podsumowanie minionego czasu, ale też włożenie w nasze ręce swoistego przewodnika po tej maryjnej drodze służby Chrystusowi i wspólnocie Kościoła świętego" - napisał we wstępie do Księgi o. Marian Waligóra OSPPE, przeor Jasnej Góry.

Spotkanie w Kaplicy Różańcowej zakończyło się modlitwą.

Głównym punktem naszej pielgrzymki była o godz. 14.00 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski z Częstochowy. Koncelebrowali m.in.: bp. Damian Bryl z Poznania, o. Emilio de Cardenas i Księża Moderatorzy sodalicji. Pielgrzymów powitali o. Marcin Minczyński oraz główny celebrans. -  Dziękujemy Bogu za szczególną drogę naśladowania Maryi, jaką od bardzo wielu lat wyznacza Sodalicja Mariańska. Cieszymy się obecnością wszystkich, którzy mocno ukochali Maryję i chcą całe swoje życie upodobnić do Jej życia - mówił na początku Eucharystii bp Przybylski.

W homilii podkreślił, że najlepszy dowód na to, iż warto czcić Maryję, daje sam Bóg. Bo to On powierzył opiece Maryi swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. To Ona Go pielęgnowała, wychowywała w Nazarecie.  - Skoro Bóg Ojciec z pełnym zaufaniem powierzył życie swojego jedynego ziemskiego Syna Jezusa Chrystusa opiece Maryi, to dobrze czynimy, kiedy tutaj przychodzimy i wszystkie sprawy swoje i naszych najbliższych zawierzamy Maryi, pragnąc Ją naśladować - mówił Kaznodzieja.

Zaznaczył, że najbardziej naśladujemy Maryję wtedy, kiedy przyjmujemy Komunię świętą. - Bóg zaufał Maryi dając Jej Ciało swojego Syna. Na każdej Mszy św. Bóg ufa również każdemu z nas i daje nam Ciało swojego Syna w Komunii św. Dlatego dla nas, ludzi wierzących, centralnym spotkaniem z Bogiem jest Eucharystia. Chcemy się uczyć radości spotkania z Bogiem na Eucharystii, co jest też tematem tegorocznej pielgrzymki Sodalicji Mariańskiej na Jasną Górę. Chcemy, żeby Eucharystia, spotkanie z Bogiem, przyjęcie Jezusa, było dla nas źródłem radości - mówił bp Przybylski.

Dodał, że Eucharystia, aby przynosiła nam radość, powinna być przeżywana w postawie dziękczynienia Bogu za dobro, które od Niego dostajemy.

W trakcie Mszy św. tradycyjnie nastąpiło złożenie przyrzeczeń i ślubowań sodalicyjnych. Uczniowie klasy VII Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce złożyli Akt zawierzenia Matce Bożej.

Na koniec, za odprawienie Mszy św. podziękował wszystkim kapłanom Grzegorz Baran. - W Sodalicji Mariańskiej chcemy na wzór Maryi być ludźmi zawierzenia i służby Bogu, Kościołowi, człowiekowi, Ojczyźnie.

Naszą drogę sodalicyjną wyraża proste zdanie: „Przez Maryję do Jezusa".

Z Matką Najświętszą, naszą Matką, Królową Polski, Królową Kościoła, chcemy stać każdego dnia pod krzyżem. Nasze życie często usłane jest krzyżami, ale będąc pod tym krzyżem z Matką Najświętszą łatwiej nam dźwigać krzyż i cieszyć się na drodze do świętości - mówił Grzegorz Baran.

O godz. 16.00 w Bazylice Jasnogórskiej uczestnicy pielgrzymki odmówili modlitwę różańcową, a nasza pielgrzymka zakończyła się wspólną agapą.