Strona główna  /  Pielgrzymki  /  Archiwum  /  XXXVI Pielgrzymka SM

XXXVI Pielgrzymka SM

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę

 XXXVI Pielgrzymka SM - zdjęcia

6 września 2017 r. odbyła się XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, która przebiegała pod hasłem: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)" Słuchanie i działanie. Dziękowaliśmy Bogu i Maryi za Rok Jubileuszowy 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Witając wszystkich zgromadzonych w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze, Grzegorz Baran, prezes Zarządu Federacji SM w Polsce, nawiązał do hasła pielgrzymki. - Ważne jest, abyśmy najpierw słuchali Boga, a później działali. Wszystkie wydarzenia na tej pielgrzymce, a szczególnie Eucharystia, mają nas do tego przygotować - powiedział.

Następnie, w imieniu gospodarzy Jasnej Góry - ojców i braci paulinów, powitał pielgrzymów o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator sodalicji jasnogórskiej. Przypomniał, że w specjalnym przesłaniu na jubileusz 300 - lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, papież Franciszek podkreślił: „To wielki zaszczyt mieć za matkę Królową, samą Królową aniołów i świętych, która chwalebnie króluje w niebie. Niemniej jednak, jest jeszcze większą radością fakt, że Królowa jest matką i że ma się Królową za matkę, że kocha się jak matkę Tę, którą nazywacie ! Święty bowiem Wizerunek ukazuje, że Maryja nie jest jakąś odległą królową, która siedzi na tronie, lecz, że jest matką, która obejmuje Syna, a wraz z Nim nas wszystkich, swoje dzieci. Jest to prawdziwa Matka ze zranionym obliczem, matka, która cierpi, gdyż naprawdę bierze sobie do serca problemy naszego życia. Jest to Matka bliska, która nigdy nie spuszcza nas z oczu. Jest to Matka czuła, która trzyma nas za rękę podczas codziennej wędrówki".

- Sodalisi to ci - mówił o. Minczyński - którzy razem z Maryją kroczą przez ten świat, by tak jak Maryja nieść Chrystusa innym. Ufamy, że ta pielgrzymka przyczyni się do tego, że sodalisów będzie przybywać, powstaną nowe wspólnoty, a praca sodalicyjna przyniesie większą chwałę Bogu, przez Maryję.

Na naszą tegoroczną pielgrzymkę przybyła chyba rekordowa ilość sodalisek i sodalisów (niektórzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi). Obecna była młodzież sodalicyjna, która już tradycyjnie odbywała w Częstochowie kilkudniowe rekolekcje, ale oczywiście włączyła się w najważniejsze punkty programu pielgrzymkowego. Przyjechali również sympatycy sodalicji i ci, którzy dopiero poznają naszą wspólnotę.

Wraz z Księżmi Moderatorami przyjechały sodalicje m.in. z: Cieszyna, Czeladzi, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Piaseczna, Piastowa, Poznania, Przemyśla, Sosnowca - Katedry, Sosnowca - Pogoni, Sosnowca - Środuli, Torunia, Warszawy - Ogrodowej i Warszawy - św. Krzyża. W pielgrzymce brała oczywiście udział miejscowa, jasnogórska sodalicja, pełniąc jednocześnie rolę gospodarza. To właśnie dzięki tej sodalicji wszyscy pielgrzymi otrzymali pamiątkowy obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, z wydrukowaną na odwrocie Modlitwą Jubileuszową na 300 - lecie Koronacji Cudownego Obrazu.

Cieszyliśmy się z obecności kapłanów, którzy współpracują z Federacją SM i propagują duchowość sodalicyjną: o. Mariusza Bigiela SJ i ks. Marcina Falkowskiego.

O. Marcin Minczyński, wraz z sodalicją jasnogórską, poprowadził nabożeństwo dziękczynne za 300 - lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.  - My, sodalisi z całej w Polski, stajemy przed Tobą, Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, drogocennym darem Ojca Niebieskiego. Dana na pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko wśród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez całe wieki. 300 lat temu, skronie Twoje i Twojego Syna na Jasnogórskiej Ikonie ozdobiły papieskie korony. Dlatego razem z Tobą, Maryjo i przez Ciebie chcemy dziś złożyć dziękczynienie Bogu, wdzięczni za dar, jakim jesteś dla nas, za Twoje Królowanie w naszych sercach i w naszym narodzie, za te wielkie rzeczy, jakie Bóg czyni nam przez Ciebie, przez Matkę, która jest Królową, i przez Królową, która jest naszą Matką - modlił się o. Marcin.

W kolejnych wezwaniach, pielgrzymi dziękowali Matce Najświętszej za konkretne łaski, otrzymane za Jej wstawiennictwem. Następnie prosili Matkę Bożą o pomoc w różnych sprawach i potrzebach. Odmówiona została także wspomniana Modlitwa Jubileuszowa na 300 - lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:

 

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

nasza Matko i Królowo,

wyniesiona na wyżyny nieba.

Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.

Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji

Twojego Jasnogórskiego Wizerunku

odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św.

Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania

oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. 

Niech nasze przemienione życie stanie się

żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.

Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga

i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.

Pragniemy - odnowieni w wierze, nadziei i miłości,

żyjąc według zasad Ewangelii - razem z Tobą

uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen.


Kolejnym punktem programu pielgrzymki były świadectwa. Przedstawiciele poszczególnych sodalicji mówili o indywidualnym i wspólnotowym przeżywaniu relacji z Maryją.

Sodaliska Bożena z Piastowa powiedziała, że dzięki spotkaniom sodalicyjnym zaczęła inaczej, głębiej przeżywać swoją wiarę, a od Matki Bożej nauczyła się, jak słuchać i przyjmować Słowo Boże. - Maryja uczy mnie także modlić się i sławić Boże Miłosierdzie, uczy mnie wytrwałości i gorliwości na modlitwie za siebie i innych. Odkryłam, jak wielką radość sprawia modlitwa ofiarowana w intencji innych ludzi, żyjących i zmarłych. W miarę upływu czasu jest we mnie spokój, a zarazem ogromna radość i pragnienie przebywania z innymi. Bez lęku mogę przyznawać się do wyznawanej wiary. Wiem, że to Matka prowadzi mnie do swego Syna. Nie muszę już być kimś ważnym i wielkim dla tego świata - mówiła Bożena, sodaliska z Piastowa.

Z kolei Ryszard Koszczyński, prezes sodalicji z Piastowa podkreślił, że do jego wspólnoty Maryja mówi przede wszystkim o potędze modlitwy różańcowej. Dzięki tej modlitwie wiele osób może podążać ku niebu. Maryja przypomina też o tym, że Jezus przychodzi do nas w Eucharystii, możemy Go przyjmować do serca i uwielbiać na adoracji. Matka Najświętsza, jak podkreślał Ryszard Koszczyński, bierze też na swoje ręce wszystkie nasze cierpienia i oddaje swojemu Synowi, warto więc Jej powierzać różne sprawy.

W kolejnym świadectwie, o swojej modlitwie do Maryi mówiła sodaliska Regina Pruszyńska z Warszawy. Zaczęła od cytatów: najpierw z Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium: „(...) gdy Matka czci doznaje, to poznaje się, kocha i wielbi
w sposób należyty i zachowuje się przykazania Syna, przez którego wszystko (por. Kol 1,15-16) i w którym wiekuistemu Ojcu (Kol 1,19)." (KK 66)

Natomiast w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „Kościół zachęca wiernych do regularnej modlitwy: modlitw codziennych, Liturgii Godzin, niedzielnej Eucharystii, świąt roku liturgicznego". (KKK 2720)

Regina Pruszyńska opowiedziała, jak to wezwanie do regularnej modlitwy realizuje w swoim życiu. Do zwykłych porannych modlitw dodaje jeszcze: akt ofiarowania się, przez Niepokalane Serce Maryi, Boskiemu Sercu Jezusa, jak również modlitwę egzorcyzmu „Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów". - Każdego dnia rano modlę się o rozpoznanie i wypełnienie woli Bożej danego dnia. Ta wola Boża wymaga ode mnie czystości serca i o tę czystość serca proszę. Również powierzam każdy dzień Matce Bożej Szkaplerznej. Natomiast w ciągu dnia odmawiam: Anioł Pański, Pod Twoją Obronę, akty strzeliste, Różaniec. To jest ogromna radość, że każdego dnia możemy wziąć do ręki Różaniec i współpracować, przez Maryję, z całym niebem i być w łączności z Jezusem - mówiła Regina Pruszyńska.

Wieczorem, oprócz zwykłych modlitw, robi rachunek sumienia, dziękując Matce Bożej za łaski otrzymane danego dnia i odmawia Apel Jasnogórski, łącząc się z innymi sodaliskami i sodalisami. Stałym elementem jej modlitw jest również Liturgia Godzin z Maryją. Tu warto podkreślić, że w nieszporach czcimy Maryję odmawiając Magnificat, a w komplecie odmawiamy Antyfonę do Najświętszej Maryi Panny.

- Od ponad 40 lat staram się być codziennie na Mszy świętej - opowiadała dalej Regina Pruszyńska. - To jest ogromna radość i dar od Boga. W każdej Eucharystii Maryja jest ze mną. Na początku Mszy św. proszę Ją o pomoc skupieniu i godnym przeżyciu Eucharystii. Przed Komunią św. proszę o przygotowanie mego serca na przyjęcie Pana Jezusa, a następnie o adorację Ciała Pańskiego w moim sercu, bo mam świadomość, że Maryja uczyni to w sposób najdoskonalszy.

Oprócz tego warszawska sodaliska regularnie czyta Pismo św., prosząc Maryję, aby pomogła zrozumieć Objawienie Boga. Do świąt liturgicznych przygotowuje się poprzez kontemplację obecności Maryi w historii Zbawienia, bierze udział w: Roratach, nowennach, nabożeństwach, takich, jak: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. W ciągu roku modli się również na nabożeństwach: majowych, różańcowych, pierwszych sobót, Godzinkach. Odmawia litanie: loretańską, biblijną do Matki Bożej, do Niepokalanego Serca Maryi, do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dziękczynną do Matki Bożej Częstochowskiej. Odmawia również: modlitwę św. Bernarda, Akt osobistego oddania się Matce Bożej i nowennę pompejańską.

- Ta lista nie jest po to, żeby się chwalić, ale żeby dziękować Bogu za wielki dar, jakim jest zjednoczenie z Nim poprzez modlitwę - podkreślała Regina Pruszyńska.

Niektóre ze wspomnianych przez nią modlitw odmawiane są również wspólnotowo przez sodalicję warszawską.

- Np. wspólnotowo odmawiamy Różaniec, przedstawiamy Bogu i Maryi potrzeby sodalisów, dziękujemy za otrzymane łaski, otaczamy modlitwą nasze szkoły sodalicyjne, rodziny, uczniów, polecamy Maryi dokończenie budowy nowego budynku naszych szkół. Na zakończenie każdego spotkania wspólnotowego modlimy się Apelem Jasnogórskim, a w pozostałe dni każdy z nas odmawia Apel za pośrednictwem Radia Maryja, TV Trwam lub indywidualnie. Ale czujemy łączność o tej samej porze ze wszystkimi sodalicjami - mówiła Ewa Kępka, prezes warszawskiej sodalicji.

Wspólnotowa Eucharystia warszawskiej sodalicji celebrowana jest przez o. Emilio z Mszału ze Zbioru Mszy św. o NMP. Po Komunii św. odmawiany jest Magnificat. Jedną z form modlitwy wspólnotowej są również pielgrzymki sodalicyjne.

Kolejne świadectwo dała sodaliska Ewa z Torunia. Opowiedziała o tym, jak zaczęła się modlić z Maryją. Po śmierci mamy przeżywała kryzys, który przejawiał się także w relacji z Jezusem. - Wydawało mi się, że kiedy proszę Go o pomoc w moich problemach, robię to nieudolnie i On mnie nie wysłuchuje. Borykałam się z tym problemem długo, aż pewnego dnia opowiedziałam o tym koleżance, która po wysłuchaniu moich zwierzeń zaprosiła mnie do kościoła Chrystusa Króla na Mszę św. o godz. 18.00. Akurat następnego dnia był 8 grudnia i jedna z naszych sióstr miała składać przyrzeczenia. I kiedy je składała, usłyszałam głos: „Ty też tak możesz. Jestem Twoją matką". Zrozumiałam, że od tej pory Maryja jest moją mamą i do Niej mogę przychodzić ze wszystkimi moimi problemami. Ona zanosi je do swojego Syna. A ja po prostu z Nią rozmawiam. I czekam na znak, co mam robić, aby nie popełnić kolejnego błędu na drodze życia, aby nie zepsuć tego, co Jej Syn pragnie mi dać. Codziennie, gdziekolwiek idę i cokolwiek załatwiam, proszę moją Mamę o pomoc i nie zdarzyło się, aby mi nie pomogła. Wyciągała mnie z niejednej opresji. A jeśli coś nie pójdzie po mojej myśli, to wiem, że taka była wola Jej Syna i czekam, bo nauczała mnie Maryja cierpliwości, słuchania, pokory, milczenia, wsłuchiwania się w wolę Jezusa. Dziękuję Bogu, że dał mi swoją Matkę za Matkę - mówiła wyraźnie wzruszona sodaliska Ewa.

Członkowie sodalicji toruńskiej odmawiają codziennie Różaniec w intencji Ojczyzny. Ich świętem patronalnym jest Niepokalane Poczęcie NMP. - Wtedy cała sodalicja, wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczy w uroczystej Mszy św. Sodalicja zapewnia oprawę liturgiczną tej Eucharystii.  Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez dziewięciodniową nowennę, gdzie wychwalamy cnoty Maryi, jak również podejmujemy postanowienia, zbliżające każdego z  nas do naśladowania Jezusa i Maryi w Jej cnotach. Również modlimy się o łaskę nawrócenia grzeszników. Do naszej tradycji należy comiesięczny udział we wspólnej Eucharystii, odprawianej po spotkaniu sodalicyjnym, na którym rozważamy Pismo św., dokumenty Kościoła, materiały formacyjne - relacjonował Andrzej, sodalis z Torunia.

W ostatnim świadectwie Wanda, sodaliska z Olsztyna opowiedziała o cudzie uzdrowienia, za wstawiennictwem Matki Bożej, swojej ciężko chorej wnuczki. A Grażyna Jaworska, również z Olsztyna, podkreślała ogromne znaczenie wspólnoty w życiu sodalicyjnym.

Konferencję wiodącą, o modlitwie do Maryi w życiu sodalisa, wygłosił o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji SM. Powiedział, że modlitwę do Matki Bożej można podzielić na następujące rodzaje: modlitwa błogosławieństwa, modlitwa prośby, akt oddania się. O. Emilio omówił po kolei te rodzaje.

W modlitwie błogosławieństwa nie ma próśb. Jest tylko błogosławienie, wychwalanie Maryi. - Czasami zamęczamy licznymi prośbami siebie i Matkę Bożą. Tymczasem istnieją dobre, piękne i głębokie modlitwy pozbawione próśb. Obowiązkiem, ale i radością nas wszystkich jest błogosławić Maryję. Zwróćmy uwagę na słowa św. Elżbiety: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego". Cała pierwsza część Zdrowaś Maryjo, to piękna modlitwa błogosławieństwa. Czasami kilka razy odmawiam tę pierwszą część, zanim przejdę do drugiej. Modlitwa błogosławieństwa pochodzi przede wszystkim od Ducha św. To Duch św. najpierw błogosławi Maryję - tłumaczył o. Emilio. Podkreślił, że w liturgii zwracamy się wprost do Boga, ale są błogosławieństwa Matki Bożej, np. w antyfonach przed Komunią św.

Prelegent przypomniał także fragment przepięknej modlitwy pochwalnej do Maryi, autorstwa św. Maksymiliana Kolbego:

Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o Niepokalana?
Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!
Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza!

Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł! Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł!

Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie! Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł!

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz szybciej, coraz potężniej, tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich świętych swoich. Dla Ciebie Bóg stworzył świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście? O, dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza!

Innym wymiarem modlitwy błogosławieństwa jest dziękczynienie. O. Emilio zachęcił do dziękowania Maryi za wszystkie łaski: za to, że przyszliśmy na świat, za rodziców, rodzeństwo, za szkołę, nauczycieli, kolegów. Można tu ułożyć całą litanię podziękowań.

- Jak należy zwracać się do Maryi? - pytał dalej o. Emilio. I zaznaczył, że różni święci różnie zwracali się do Matki Bożej. Można więc zwracać się do Maryi następująco:

- Matko Jezusa, Chrystusa, Boga, Boża!

- Moja, nasza Matko!

- Mamo! Mamusiu!

- Królowo! Pani!

- Dziewico! Panno!

- Maryjo!

 

- Dla św. Teresy od Dzieciątka Jezus Maryja jest bardziej Matką niż Królową. Natomiast św. Jan Paweł II mówił do Maryi: Matko Jezusa, Chrystusa, Matko Boga, Boża! I tu ważna uwaga. Maryja najpierw jest Matką Jezusa, a potem dopiero jest naszą Matką, ale razem z Jezusem. Bo Maryja ma jedno dziecko: Jezusa. My jesteśmy Jej dziećmi zawsze w łączności z Chrystusem! - podkreślał o. Emilio.

Odnosząc się do kwestii miłości do Matki Najświętszej o. de Cardenas zaznaczył, że mamy Ją kochać tak jak Jezus. Ale w pierwszym odruchu można zareagować na to zdziwieniem: jak to możliwe, żeby kochać Maryję tak samo jak Jezus, a co więcej, tą samą miłością, jaką Jezus kocha swoją Matkę? Jednak jest to możliwe! - Bo Jezus kocha Maryję według Ducha Świętego. My też mamy kochać Maryję według Ducha Świętego, Ducha Chrystusa. Maryja nie jest naszą matką cielesną i nie chodzi o kochanie Jej jako matki cielesnej, według ciała i krwi. Chodzi o kochanie Ją Duchem Świętym - mówił o. Emilio.

Drugim rodzajem modlitwy do Maryi jest modlitwa prośby. Prelegent rozróżnił w niej modlitwę o wstawiennictwo i o dar Jezusa.

Charakterystyczną cechą modlitwy prośby jest to, że prosimy Matkę Bożą o wstawiennictwo za nami u Boga. - Dlatego prawidłowo teologicznie sformułowaną prośbą jest np. nie: „Maryjo, daj mi zdrowie", ale: „Maryjo, wstawiaj się za mną, aby Bóg dał mi zdrowie". To nie Maryja daje nam różne łaski, ale Bóg nam je daje, za wstawiennictwem Matki Bożej - tłumaczył o. Emilio i dodał, że w modlitwie „Zdrowaś Maryjo" prosimy Matkę Bożą, aby modliła się za nami, grzesznymi, w dwóch najważniejszych momentach w życiu: w godzinie śmierci i teraz.

Następnie o. Emilio opowiedział następującą historię. Otóż w 1917 r. Biblioteka Uniwersytecka w Manchesterze nabyła zbiór egipskich papirusów napisanych w języku koine (potoczna starożytna greka). Na fragmencie papirusu oznaczonego numerem 470 znajduje się następująca modlitwa do Maryi, która może pochodzić z Bożonarodzeniowej liturgii koptyjskiej lub z nieszporów: 

Pod opiekę
Twojego miłosierdzia
uciekamy się,
o Matko Boga.
Nie odrzucaj próśb
w naszych potrzebach,
lecz zachowaj nas
od niebezpieczeństwa,
jedynie Czysta
i Błogosławiona..

Wspomniany papirus datowany jest na około 250 rok n.e. To mniej więcej:

- dwa wieki po zmartwychwstaniu Chrystusa,
- wiek przed edyktem mediolańskim, w którym cesarz Konstantyn gwarantował wolność religijną,
- dwa wieki przed soborem w Efezie (431 r.), na którym Maryja została oficjalnie ogłoszona Matką Boga.

- To jest dowód na to, że już pierwsi chrześcijanie wznosili modlitwy z prośbami do Matki Bożej. A Maryja, będąc w niebie, słucha razem z Chrystusem naszych próśb - zaznaczył o. Emilio.

W naszych modlitwach prosimy Matkę Bożą również o dar samego Jezusa. I to jest drugi element modlitwy prośby.

Kolejną modlitwą, na którą zwrócił uwagę o. Emilio, jest Salve Regina. Ta modlitwa pochodzi z Hiszpanii, a ułożył ją w 997 r. w Santiago św. Piotr z Mezonzo, mnich i biskup, który bronił się przed wojskami wroga. Dlatego w Salve jest mowa o bardzo realnych trudnościach, których przecież i w naszym życiu nie brakuje:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy
jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.

Salve kończy się inwokacjami, które pochodzą od św. Bernarda z Clairvaux:

O łaskawa,
o litościwa,
o słodka
Panno Maryjo!

Trzecim elementem modlitwy do Maryi, wyszczególnionym przez o. Emilio, jest akt oddania się. Wyróżniamy tu: akty zawierzenia oraz, w naszym przypadku, przyrzeczenia oraz ślubowania sodalicyjne. Akty zawierzenia Matce Bożej składało wielu świętych i błogosławionych oraz ważnych postaci w historii Kościoła. O. Niccolo Zucchi SJ, wielki astronom, matematyk, ułożył w XVII w. taki tekst zawierzenia:

O Pani moja i Matko moja! Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całą/całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen.

Akt zawierzenia Matce Bożej składali również m.in.: św. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, św. Maksymilian Kolbe, bł. W. J. Chaminade i wielu innych. Formuła Apelu Jasnogórskiego jest również modlitwą zawierzenia. Akt oddania się Maryi to także przyrzeczenie i ślubowanie sodalicyjne.

Nasze spotkanie w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze zakończyły komunikaty. O. Marcin Minczyński zachęcał do nabycia okolicznościowych publikacji związanych z jubileuszem Koronacji. Z kolei ks. Marcin Falkowski z archidiecezji warszawskiej dał krótkie świadectwo z tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę. Natomiast Grzegorz Baran poprosił, abyśmy w roku przygotowania do jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie modlili się za naszą Ojczyznę i dziękowali Maryi za opiekę w trudnych momentach naszej historii. Przypomniał także, że w sierpniu przyszłego roku mija 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki, sodalisa, patrona młodzieży. - Przypominajmy sodalisom tę postać, a także módlmy się i działajmy na rzecz polskiej młodzieży - apelował Grzegorz Baran. Prosił również o modlitwę w intencji ukończenia budowy gmachu szkół sodalicyjnych przy ul. Chłodnej w Warszawie, a także poinformował o zakupie nowego tabernakulum, które zostało wykonane specjalnie do kaplicy we wspomnianym budynku.

Podczas spotkania zapowiedziano już także, że najbliższe wyjazdowe rekolekcje sodalicyjne odbędą się w dniach 30 VI - 5 VII 2018 r. we Lwowie. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Głównym punktem naszej pielgrzymki była Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył o. Emilio de Cardenas, w koncelebrze z Księżmi Moderatorami z całej Polski. O. Emilio odprawiał w jubileuszowym ornacie, ufundowanym przez sodalicję jasnogórską z okazji setnej rocznicy istnienia tejże sodalicji.

Kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Pluta, moderator sodalicji z Olsztyna. Zauważył, że żyjemy w bardzo dziwnym świecie. Współczesny człowiek spotyka na swojej drodze rozmaite hasła, programy, z różnych stron dochodzą do niego zachęty do odejścia, zlekceważenia prawdy Bożej i samego Boga. Ten sam człowiek stawia sobie coraz częściej pytania: jak rozróżnić prawdę od fałszu, komu zawierzyć? - Niektórzy odrzucają wszystko. Czy mogą być szczęśliwi? Czy wiedzą, co to jest miłość mająca swoje źródło w Bogu? Czy znają smak przyjaźni, będącej zawierzeniem komuś? Czy umieją być radośni? Maryja uwierzyła we wszystko, co zostało Jej powiedziane. Wierzyć, to znaczy przyjąć za prawdę to, co Bóg podaje człowiekowi w swoim objawieniu. Maryja wierzy w tajemnicę Wcielenia, chociaż pozdrowienie anielskie wprawia Ją w zdumienie. Nie rozumie, a wierzy. Przyjmuje powołanie Boże, zgadza się z tym, co Jej zostaje objawione. I wynikiem tej wiary jest hymn wdzięczności, jaki wyśpiewała w domu Elżbiety. Maryja wierzy przy narodzeniu swojego Syna, jest świadoma Kim On jest. Nie widzi bóstwa, ale wierzy, że to Dziecię jest Bogiem i równocześnie Jej Synem. Wierzy, gdy słyszy słowa starca Symeona. Wiarą obejmuje całą tajemnicę Męki i Zbawienia, z wiarą godzi się na wszystko, co czeka Ją i Jej Syna. Wierzy, gdy musi uciekać na obczyznę, wierzy, kiedy Jezus dorasta i pozostaje w świątyni bez Jej wiedzy. Jest to zdumiewająca wiara, wystawiona na wielkie próby, wielka i głęboka. Wiara daje Maryi pewność, że wszystko, co jest znakiem sprzeciwu, przeminie, a Bóg, ze swoja prawdą, zwycięży - mówił ks. Pluta.

Podkreślił, że Maryja przyjmuje za swoje potomstwo całą grzeszną ludzkość, wiarą ogarnia tajemnice oblubieńczej miłości Chrystusa do rodzącego się Kościoła, stoi pod krzyżem jako nowa Ewa, matka żyjących. - Matka Boża nie tylko przyjmuje prawdy Jej objawione, ale daje też świadectwo swojej wiary. Nie jest teoretykiem, ale praktykiem wiary, można Jej zaufać w ciemno. Przeżywa radość wiary, ale i trud bycia wierną Bogu we wszystkim, przy narodzinach Syna, przy Jego odrzuceniu, męce i śmierci. Jest matką naszego zawierzenia - podkreślał kaznodzieja.

W trakcie Mszy św. tradycyjnie nastąpiło złożenie przyrzeczeń i ślubowań sodalicyjnych. Uczniowie klasy VII Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce złożyli Akt zawierzenia Matce Bożej. Na zakończenie Eucharystii o. Marcin Minczyński odczytał Akt Oddania Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po przerwie, o godz. 16.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówiona została przez wszystkich pielgrzymów modlitwa różańcowa. Nabożeństwo poprowadziła sodalicja z Czeladzi.

Nasza pielgrzymka zakończyła się agapą w ogrodzie Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

XXXVI Pielgrzymka SM oraz młodzieży sodalicyjnej

 Wielkimi krokami zbliża się nasza XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, która odbędzie się już w sobotę 16 września 2017 r. Równocześnie (16 i 17 września) trwać będzie pielgrzymka młodzieżowa. Zapraszamy wszystkie sodaliski, sodalisów, wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Przypominamy program naszej pielgrzymki:

godz. 9.45 - przybycie pielgrzymów do Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze godz. 10.00 - rozpoczęcie i powitanie pielgrzymów, modlitwa dziękczynna za Rok Jubileuszowy 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

godz. 10.15 - świadectwa sodalisek i sodalisów na m.in. następujące tematy: Co mówi do mnie Maryja?, Jak się modlę do Maryi?, Jak moja wspólnota modli się z Maryją?, Jak działam z Maryją i dla Maryi?

godz. 10.45 - konferencje wiodące: „Modlitwa do Maryi w życiu Sodalisa i jej owoce" - o. Emilio de Cardenas SM, Asystent Kościelny Federacji SM w Polsce; „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego" - tematyka roku duszpasterskiego 2017/2018, którego hasło brzmi: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"  - o. Emilio de Cardenas SM, Asystent Kościelny Federacji SM w Polsce.

godz. 11.45 - komunikaty

godz. 12.00 - modlitwa Anioł Pański

godz. 13.00 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przewodniczy o. Emilio de Cardenas. Homilię głosi ks. prałat Andrzej Pluta, moderator sodalicji z Olsztyna. Złożenie przyrzeczeń i ślubowań sodalicyjnych. Akt zawierzenia Matce Bożej uczniów klasy VII Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce. Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przerwa i czas na osobistą modlitwę.

godz. 16.00 - Różaniec w Bazylice Jasnogórskiej

godz. 17.00 - Agapa w ogrodzie Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego 12.

Pielgrzymka młodzieży

Jednocześnie, zgodnie z tradycją, odbywać się będzie pielgrzymka młodzieży sodalicyjnej. Zaproszona jest młodzież z całej Polski, również ta, która nie należy jeszcze do sodalicji, ale jest naszą wspólnotą zainteresowana. Młodzi będą realizować częściowo osobny, przygotowany specjalnie dla nich program i zostaną w Częstochowie do niedzieli.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia do dnia 8 września 2017 r.:

Brat Jose Iglesia SM, mail: