Strona główna  /  Pielgrzymki  /  XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę

 Pod hasłem „W szkole Maryi, «Niewiasty Eucharystii»" odbyła się 19 września nasza tradycyjna Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę.

W tym roku, w związku z trwającą pandemią, przebiegła w nieco ograniczonym zakresie. Co zupełnie zrozumiałe, było nas na Jasnej Górze mniej niż zwykle. Wiedzieliśmy jednak, że duchowo łączą się z nami sodaliski i sodalisi, którzy zostali w domach. Czuliśmy ich wsparcie modlitewne, a także sami modliliśmy się za nich u Tronu Pani Jasnogórskiej. Tym wszystkim, którzy nie mogli dotrzeć do Częstochowy, zaproponowaliśmy program pielgrzymowania duchowego, który przygotował nasz Asystent Kościelny o. Emilio de Cardenas. W tym programie znalazła się m.in. specjalna modlitwa pielgrzyma duchowego, Różaniec, Liturgia Godzin, Droga Krzyżowa, Godzina Miłosierdzia, czytanie duchowe, litania do świętych i błogosławionych Sodalicji Mariańskich oraz oczywiście Msza św., w której można było uczestniczyć w swoich kościołach parafialnych lub innych.

Osoby, które korzystają z internetu, mogły oglądać na żywo transmisję naszej pielgrzymki z Kaplicy Różańcowej oraz z Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Transmisję z Kaplicy Różańcowej przygotował i zrealizował Paweł Baran, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za ten wysiłek. Konferencja o. Emilio, wraz z prezentacją multimedialną, jest do obejrzenia w każdej chwili pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=AzSH2elo0HI.

Wszystkich pielgrzymów, zarówno tych, którzy przybyli do Częstochowy, jak i duchowych, powitał w Kaplicy Różańcowej w imieniu przeora Jasnej Góry o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator miejscowej Sodalicji Mariańskiej. Podkreślił, że pielgrzymka odbywa się w szczególnym czasie pandemii i naznaczonym różnymi atakami na Kościół. Z drugiej strony nie brakuje i radosnych wydarzeń: świętujemy stulecie urodzin św. Jana Pawła II, stulecie Cudu nad Wisłą, czekamy na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i na przyszłoroczny jubileusz 450-lecia Sodalicji Mariańskich w Polsce.

- W najbliższych latach pochylamy się w Kościele w Polsce szczególnie nad tajemnicą Eucharystii. Jako sodalisi chcemy formować się w szkole Maryi, Niewiasty Eucharystii. Ona prowadzi nas na spotkanie ze swoim Synem przy stole Słowa Bożego i Eucharystii, ucząc postawy wiary i pokory wobec Boga. Uczy nas także postawy uwielbienia, dziękczynienia i ofiary, wpisanej w istotę Eucharystii - mówił o. Minczyński.

Zgromadzonych powitał również Grzegorz Baran, prezes zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Główną konferencję formacyjną wygłosił następnie o. Emilio de Cardenas. Jej tematem był hymn eucharystyczny św. Tomasza z Akwinu „Sław języku tajemnicę", którego dwie ostatnie zwrotki, rozpoczynające się słowami „Przed tak wielkim Sakramentem", są często śpiewane w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.

O. Emilio swoje wystąpienie zaczął jednak od wyjaśnienia istoty ludzkiego doświadczenia religijnego podczas sprawowania kultu, w spotkaniu z innymi religiami. W tym celu narysował koło. Pierwszą warstwą tego koła, idąc w kierunku jego środka, jest sfera zmysłów. Każda religia ma jakieś formy kultu. Nasze zmysły najpierw odbierają właśnie formy kultu, zwyczaje, reguły, obrzędy, architekturę, kolory. Widzimy np., jak muzułmanie dotykają swoje ciało podczas oczyszczenia, słyszymy śpiew podczas modlitwy, czujemy zapach kadzidła. To wszystko odbieramy za pośrednictwem zmysłów, które są ważne, ale nam nie wystarczają. Potrzebujemy bowiem wyjaśnienia, co oznacza to wszystko, co robią przedstawiciele innych religii.

Dlatego następną warstwą są słowa: opowiadania, przysłowia, poezje, wyznania, rozmowy. To wszystko tłumaczy nam to, co wcześniej poznawaliśmy tylko za pośrednictwem zmysłów. Co mówią np. modlący się przed Ścianą Płaczu Żydzi? Wypowiadają słowa:  „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach." (Pwt 6, 4-9).

Jest to modlitwa na każdą okazję. Można zauważyć, że Żydzi wypowiadając ją zamykają oczy, pragną być skupieni, skoncentrowani. Chcą i pragną pamiętać o modlitwie.

Z kolei muzułmanie podczas modlitwy wymieniają imiona Allaha. Mówią np.: Miłosierny, Litościwy, Król, Najświętszy, Pokój, Najdokładniejszy, Wszechmocny, Nieodparty, Wielki, Stwórca... Te imiona wymieniają wielokrotnie w ciągu dnia, podczas różnych zajęć, pracy, handlu.

- Zmysły i słowa budzą w nas uczucia. Kolejną warstwą naszego koła są więc uczucia. Jakie można wyróżnić uczucia religijne? Np. lęk, świętą bojaźń, fascynację, wolność. Np. Żydzi, ze względu na lęk i szacunek przez Bogiem, muszą mieć zakryte głowy podczas modlitwy. A muzułmanie muszą zdjąć buty i modlić się boso. Pojawia się też fascynacja. Widzimy jak Żyd czyta Biblię i płacze. To jest mniej więcej cała struktura fenomenu religijnego: zmysły, słowa, uczucia. Ale co jest w samym środku tego okręgu? W środku jest Misterium, czyli tajemnica. Jest Jedyny - tłumaczył o. Emilio.

A jak wygląda doświadczenie religijne podczas kultu chrześcijańskiego? Co zobaczy np. przedstawiciel innej religii, kiedy wejdzie do naszej świątyni podczas Mszy św.? Najpierw, na poziomie zmysłów spostrzeże, że spożywamy jakieś białe, okrągłe opłatki. Gdyby dokładniej je zbadał, okazałoby się, że są pszenne, bez smaku i zapachu. Ale bez słów nie zrozumie, czym te opłatki tak naprawdę są. Potrzebne jest mu więc wyjaśnienie, że jest to dla nas chleb życia, Ciało Chrystusa. Dlatego tak bardzo ważne jest Słowo Boże głoszone podczas Eucharystii. Pozwala zrozumieć to, czego same zmysły nie są w stanie pojąć.

Zmysły i słowa budzą w nas uczucia, np.: fascynację, świętą bojaźń, postawę pełną szacunku i dobroci wobec Najświętszego Sakramentu, poczucie bezpieczeństwa. A więc przez zmysły, słowa, uczucia, idziemy do samego środka koła, gdzie jest wiara mówiąca: To TY, Pan mój i Bóg mój.

W dalszej części swojej konferencji o. Emilio przypomniał krótko historię powstania hymnu eucharystycznego św. Tomasza.

W 1215 roku na Soborze Laterańskim IV w Kościele katolickim przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z zachowaniem ich naturalnych przypadłości, takich jak smak, wygląd, forma itp. Wiązało się to z coraz mocniejszymi wpływami filozofii greckiej oraz tradycji scholastycznej w teologii Kościoła zachodniego.

W 1264 roku papież Urban IV ustanowił uroczystość liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu, czyli Boże Ciało. Poprosił wtedy dwóch wielkich teologów tamtego czasu: św. Bonawenturę i św. Tomasza z Akwinu, aby napisali hymny eucharystyczne, które mogłyby być wykorzystywane podczas liturgii. Na końcu obaj przedstawili swoje hymny papieżowi. Gdy św. Tomasz zaczął czytać, św. Bonawentura podarł i wyrzucił swój tekst. Do liturgii został przyjęty hymn św. Tomasza.

Ale tak naprawdę Akwinata napisał aż pięć hymnów eucharystycznych, które są znane, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to on jest ich autorem. Te hymny to: Adoro te devote („Zbliżam sie w pokorze"), Lauda Sion („Chwal, Syjonie"), Pange lingua („Sław języku"), Sacris solemniis („Z dniem świętym") i Verbum supernum ("Słowo najwyższe").

Najbardziej znany jest oczywiście hymn Sław języku tajemnicę:

 

1. Sław języku tajemnicę

Ciała i Najdroższej Krwi

którą jako Łask Krynicę

wylał w czasie ziemskich dni

Ten co Matkę miał Dziewicę

Król narodów godzien czci.

 

2. Z Panny czystej narodzony

posłan zbawić ludzki ród

gdy po świecie na wsze strony

ziarno Słowa rzucił w lud

wtedy cudem niezgłębionym

zamknął Swej pielgrzymki trud.

 

3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy

z tymi, których braćmi zwał

pełniąc wszystko jak należy

czego przepis prawny chciał

Sam Dwunastu się powierzył

i za pokarm z Rąk Swych dał.

 

4. Słowem więc Wcielone Słowo

chleb zamienia w Ciało Swe

wino Krwią jest Chrystusową

darmo wzrok to widzieć chce

tylko wiara Bożą mowa

pewność o tym w serca śle.

 

5. Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz

niech przed Nowym Testamentem

Starych Praw ustąpi czas

co dla zmysłów niepojęte

niech dopełni wiara w nas.

 

6. Bogu Ojcu i Synowi

hołd po wszystkie nieśmy dni

niech podaje wiek wiekowi

hymn triumfu dzięki czci

a równemu Im Duchowi

niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

 

Na zakończenie swoich rozważań o. Emilio przedstawił następujące wnioski:

1. Nasze zmysły są ważne. Przez zmysły, znaki, gesty, postawy, dotyk, śpiew, słuch, możemy słuchać muzyki, poznawać miejsca, przedmioty, ozdoby, kolory, wystrój. Dlatego np. piękno świątyni, celebracji liturgicznej, czytania, śpiewu, akustyki, a nawet ubrań wiernych ma swoje duże znaczenie. Jednak to wszystko nie wystarcza. Potrzebna jest wiara, aby łączyć się duchowo z liturgią niebiską, którą odprawia Trójca Przenajświętsza wraz z aniołami i wszystkimi świętymi.

2. Wiara rodzi się przez słuchanie Słowa Bożego. Dlatego Słowo Boże powinno być czytane i głoszone nie tylko starannie, ale przede wszystkim z wiarą, aby budzić wiarę.

3. Uczucia są ważne. Np. skupienie na obecności Boga, święta bojaźń wobec obecności Stwórcy, fascynacja Jego obecnością, poczucie wspólnoty i bycia kochanym przez Boga i bliskich. A kiedy np. kapłan głosi kiepskie kazanie, chór fałszuje, a kościół jest brudny - pojawia się uczucie pokory, aby akceptować własne niedoskonałości. Chór może fałszuje, ale za to aniołowie w niebie bardzo pięknie śpiewają. My, na ziemi, tylko łączymy się z liturgią niebieską.

4. W samym centrum jest Bóg - Pan mój i Bóg mój!

 

Kolejnym mówcą był o. Marcin Minczyński, który przedstawił niektóre inspiracje do pracy formacyjnej i apostolskiej w Sodalicjach Mariańskich w roku duszpasterskim 2020/2021. Oto niektóre z inspiracji, o których mówił o. Marcin (zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją tego materiału w najnowszym Sodalisie Marianusie 3/2020):

Jakich impulsów dostarcza to, co przeżywamy w Kościele powszechnym?

* Pandemia Covid-19 (koronawirusa) - ma ona i będzie mieć wpływ na nasze życie teraz i w najbliższym czasie, zarówno to w wymiarze osobistym - codziennych spraw, jak i to w wymiarze społecznym - w tym na funkcjonowanie naszych sodalicyjnych wspólnot. Ta sytuacja to impuls do poszukiwania nowych form pracy statutowej, formacyjnej, apostolskiej, chociażby poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają nowe technologie.

* 52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny to ważne wydarzenie w życiu całego Kościoła, zwracające uwagę na Eucharystię w wybranym przez Stolicę Apostolską aspekcie. Pandemia sprawiła, że ten kongres, planowany pierwotnie na wrzesień br. w Budapeszcie, został przełożony na 2021 rok. Temu wydarzeniu towarzyszy dokument, wydany przez Papieski Komitet Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, zatytułowany jak hasło towarzyszące kongresowi: „W Tobie są wszystkie me źródła". Eucharystia: źródło chrześcijańskiego życia i misji. Jego tematyka doskonale koresponduje z programem duszpasterskim Episkopatu Polski poświęconym w latach 2019-2022 Eucharystii.

* Rok Laudato Si' (24 V 2020 - 24 V 2021). To niewątpliwie zachęta to lepszego poznania treści tej encykliki, ale może przede wszystkim okazja do apostolstwa na rzecz ewangelicznej troski o świat stworzony przez Boga. Wydaje się to bardzo ważne w kontekście zagrożenia ekologizmem, który prowadzi do takich absurdów, jak m.in. uczynienie ze świata stworzonego absolutu, czy większe skupienie na losie przyrody niż drugiego człowieka.

* Czym jest człowiek? Zarys Antropologii Biblijnej - to ciekawy i niedawno ogłoszony w Watykanie dokument Papieskiej Komisji Biblijnej. Przypomina on biblijną prawdę o osobie ludzkiej, jej wartości w różnych aspektach, czy o właściwym jej odniesieniu do Boga, bliźniego oraz świata.

* nowa encyklika papieża Franciszka, poświęcona tematyce braterstwa międzyludzkiego, która ma być wkrótce opublikowana, niewątpliwie może przynieść wiele treści do refleksji także w naszej pracy sodalicyjnej.

Jakie inspiracje przynosi życie Kościoła w Polsce obecnie, jak i w najbliższej przyszłości?

* Program duszpasterski przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski - to coroczny drogowskaz na drodze naszej sodalicyjnej pracy i refleksji. Rok duszpasterski 2020/21 będzie drugim z cyklu zatytułowanego Eucharystia daje życie, a przeznaczonego na lata 2019-2022. Od refleksji nad Eucharystią jako tajemnicą wyznawaną, która towarzyszy nam w bieżącym roku, przejdziemy w nowym roku do rozważania Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej.

Ciągle też pomocna będzie refleksja nad VI rozdziałem Ecclesia de Eucharistia św. Jana Pawła II zatytułowanym: W szkole Maryi, «Niewiasty Eucharystii». Tytuł ten może być swego rodzaju mottem sodalicyjnym na czas realizacji cyklu duszpasterskiego Eucharystia daje życie. Ciągle warto powracać do treści tego rozdziału Ecclesia de Eucharistia, wskazującego na Maryję jako pomoc w przeżywaniu Eucharystii.

* Maryjne Vademecum Duszpasterza - to dokument przygotowany przez Komisję Maryjną KEP, a zarazem nowe narzędzie pomocne w trosce o właściwy kult Matki Bożej w sodalicjach, w naszych parafiach, sanktuariach, czy w ogóle w Kościele.

* stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+ - dokument ten mówi o: płciowości mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka, ruchach LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym, osobach LGBT+ w Kościele katolickim. Ukazana jest również odpowiedź Kościoła na postulaty LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży.

* Ważne wydarzenia  i rocznice przypadające w 2021 roku, warte zauważenia w naszej pracy:

- oczekiwana beatyfikacja, jak i 120. rocznica urodzin oraz 40. rocznica śmierci Stefana kard. Wyszyńskiego

- 80. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, Patrona Federacji SM w Polsce, szaleńca Niepokalanej

- 100 - lecie urodzin Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Sodalisa Marianusa

- 140. rocznica urodzin Czcigodnego Sługi Bożego Augusta kard. Hlonda, Prymasa Polski, moderatora i propagatora Sodalicji Mariańskich

- 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli - Sodalisa Marianusa i moderatora, Patrona Polski.

Jakie inspiracje przynosi nasze sodalicyjne życie w najbliższym czasie?

* Rok Jubileuszu 450-lecia Sodalicji Mariańskich w Polsce - to niewątpliwie główny impuls do pracy formacyjnej i apostolskiej w 2021 roku.

* III Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich - to ważna inspiracja i kolejne ważne wydarzenie, które wpisuje się w nasz sodalicyjny Jubileusz.

* Rok Ignacjański - ogłoszony przez Generała Jezuitów na okres od 20 maja 2021 roku do 31 lipca 2022 roku. Związany jest on z rocznicą 500 - lecia przemiany duchowej św. Ignacego.

Apostolstwo modlitwy.

To zawsze aktualna odpowiedź na to, co możemy obserwować w Kościele i świecie: na znaki czasu, na bieżące wydarzenia w Kościele powszechnym i w Polsce, na aktualne sytuacje, problemy w wymiarze globalnym, czy też istniejące w naszej Ojczyźnie.

 

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Droga Krzyżowa na jasnogórskich Wałach, którą poprowadziła Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze.

O godz. 14.30 miał miejsce najważniejszy punkt programu pielgrzymki: Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przewodniczył jej o. Emilio de Cardenas w koncelebrze z Księżmi Moderatorami, w tym o. Sylwanem Zielińskim OCD, moderatorem sodalicji krakowskiej, który po raz pierwszy uczestniczył w naszej pielgrzymce. Mszę św. koncelebrował również były generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski OSPPE. Wszystkich uczestników powitał w imieniu gospodarzy miejsca o. Marcin Minczyński.

W homilii o. Emilio nawiązał do ewangelicznej przypowieści o siewcy. Podkreślił, że siewcą jest sam Pan Jezus, który wytrwale i hojnie sieje ziarno. - Św. Jan Paweł II, na początku nowego tysiąclecia, prosił, aby kontemplować oblicze Jezusa Chrystusa. To jest zadanie od Ojca Świętego dla wszystkich chrześcijan, a więc i dla nas, sodalisów. Mamy kontemplować oblicze Jezusa, który się stara siać Słowo Boże wśród wszystkich nas - mówił o. Emilio. Zaznaczył, że ziarno Słowa Bożego budzi w nas pragnienie miłości i świętości.

Na obrazie Matki Bożej Sodalicyjnej siewca jest małym Jezusem, który jako ziarno kładzie Biblię na sercu Matki Bożej. Ona przyjmuje to Słowo Boże i ono obficie owocuje. To jest dla na Patronka i wzór. My także chcemy przyjąć z radością Słowo Boże, które Pan Jezus cały czas zasiewa w naszym sercu, aby to Słowo Boże obfitowało i owocowało w nas. To jest kontemplacja Pana Jezusa oczami i sercem Maryi - mówił o. Emilio.

W trakcie Mszy św. odbyło się złożenie przyrzeczeń i ślubowań sodalicyjnych.

Pielgrzymkę zakończył wspólny Różaniec poprowadzony przez Sodalicję Mariańską z Olsztyna. Wszystkim pielgrzymom, zarówno duchowym, jak i tym, którzy przybyli na Jasną Górę, serdecznie dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie!