Strona główna  /  Pielgrzymki  /  Archiwum  /  XXXII Pielgrzymka SM

XXXII Pielgrzymka SM

XXXII Piegrzymka na Jasna Górę

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka
Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę
 

Sodaliski i Sodalisi 21 września uroczyście wyznali Wiarę w czasie XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich (SM) na Jasną Górę. Głównym punktem spotkania była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Antoni Długosz. W trakcie Eucharystii młodzież i dorośli złożyli przyrzeczenia i ślubowania sodalicyjne, a uczniowie klasy I Katolickiego Gimnazjum prowadzonego przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce dokonali osobistego zawierzenia Matce Bożej. Pielgrzymi dziękowali Bogu i Jego Matce za 450. rocznicę powstania pierwszej Sodalicji Mariańskiej.

Spotkanie rozpoczęło się w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze, gdzie po modlitwie pielgrzymów powitał w imieniu Zakonu Paulinów o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator sodalicji jasnogórskiej. Przybyli sodaliski i sodalisi m.in. z Torunia, Czeladzi, Sosnowca, Olsztyna, Gdańska, Cieszyna, Krakowa, Piastowa, Piaseczna i Warszawy. Wielu z nich przyjechało w towarzystwie najbliższej rodziny. Kaplica Różańcowa wypełniła się do ostatniego miejsca. Wyjątkowym gościem był o. Stanisław Mrozek SJ, który z sodalicją jest związany od wielu lat, współpracował ze śp. ks. prał. Tadeuszem Uszyńskim, głosił rekolekcje ignacjańskie dla sodalisów. Nie zabrakło oczywiście księży moderatorów poszczególnych sodalicji oraz moderatora Federacji SM w Polsce o. Emilio de Cardenasa. Obecni byli także przedstawiciele Wspólnot Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) w Polsce, na czele z ich krajowym Asystentem Kościelnym o. Adamem Schulzem SJ.

W pielgrzymce uczestniczyła młodzież sodalicyjna (w tym grupa z Włocławka), która realizowała częściowo osobny program. Wszyscy razem spotkali się później na Mszy św. i różańcu, a także wspólnej agapie.
W imieniu Federacji SM wszystkich powitał prezes Grzegorz Baran. Wyraził radość, że reprezentowane są na pielgrzymce trzy tak bliskie sodalicji zakony: jezuitów, paulinów i marianistów. - Te trzy zakony są dla nas bardzo mocnym oparciem. A obecność ojców jezuitów jest dla nas znakiem, że Ojciec Święty Franciszek łączy się z nami duchowo - mówił Grzegorz Baran.

- Kolejnym punktem programu pielgrzymki były referaty pod wspólnym tytułem: „Istotne elementy charyzmatu sodalicyjnego".
Te dwa elementy to oczywiście Maryjność i duchowość ignacjańska. O. Emilio de Cardenas skupił się w swoim wystąpieniu na duchowości maryjnej. Pokazał na slajdzie obraz włoskiego malarza B. Veronese „Adoracja Pasterzy", na którym grupa pasterzy klęczy i oddaje hołd niedawno narodzonemu Jezusowi, trzymanemu na rękach przez Maryję. - Adorujący pasterze to może pierwsza sodalicja? - pytał prelegent i podkreślił, że to Jezus Chrystus stanowi centrum naszej wiary i duchowości. Nie Maryja, ale Chrystus!
- Maryja ułatwia bezpośrednie spotkanie z Jezusem i nigdy Go nie przysłania. Pozwala, żebym bezpośrednio trafił do Jezusa. A więc hasła „Przez Maryję do Jezusa" nie należy rozumieć tak, że jest Ona w środku, między mną a Jezusem. Matka Boża stoi z tyłu i daje mi Jezusa - mówił o. de Cardenas.
Ojciec Moderator zaznaczył, że w sodalicji przyjmujemy całą osobę Maryi, związaną ze wszystkimi Misteriami Syna, a nie tylko Jej pojedyncze cechy.
Kolejnym mówcą był o. Adam Schulz SJ, asystent WŻCh w Polsce oraz przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Przybliżył duchowość ignacjańką. Nazwał ją duchowością apostolską. Chodzi o to, żeby odnajdywać Pana Boga w każdej sytuacji i aktywności. Niezależnie od tego, czy jest to aktywność duchowa, czy przyziemna, jak np. sprzątanie pokoju czy praca w biurze. O. Schulz podkreślił, że bardzo ważna jest praktyka rozeznawania tego, jak Bóg działa we mnie i dla mnie oraz gdzie zaprasza mnie do współpracy. A druga ogromnie istotna praktyka duchowa, którą zaproponował św. Ignacy, to codzienny rachunek sumienia. Nie chodzi w nim tylko o przypominanie sobie własnych grzechów.
- To czas poszukiwania, gdzie dziś w moich działaniach był obecny Pan Bóg i jak udało mi się z Nim współpracować. Jest wiele obszarów, w których jednoczymy się z Bogiem, ale nie jesteśmy tego świadomi. Jeśli świadomie zaczynamy to dostrzegać, rośnie w nas wdzięczność. Bo widzimy jak wiele dobra jest wokół, ile momentów danego dnia było czasem współpracy z Bogiem, czego nie dostrzegałem. Rachunek sumienia wieczorem pozwala zobaczyć, gdzie były te momenty dobre. Dobrze za to Panu Bogu podziękować - mówił jezuita. Zaznaczył też, że dobro jest zawsze większe od zła i trzeba je bardziej kochać i szanować niż przejmować się złem.
Wszystkie te praktyki duchowe, jak stwierdził o. Schulz, podejmujemy po to, aby być dobrymi apostołami i przemieniać świat.
Regina Pruszyńska przygotowała modlitwę za wstawiennictwem Świętych i Błogosławionych sodalisów oraz sodalisek. Modlitwa ta była ostatnim elementem przedpołudniowego spotkania w Kaplicy Różańcowej.
Zaraz potem na Wałach Jasnogórskich odbyła się Droga Krzyżowa, którą poprowadziła młodzież z I klasy sodalicyjnego gimnazjum w Warszawie.

- Najważniejszy punkt pielgrzymki to Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.
W trakcie tej Eucharystii młodzież i dorośli złożyli przyrzeczenia i ślubowania sodalicyjne, a uczniowie klasy I Katolickiego Gimnazjum prowadzonego przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce dokonali osobistego zawierzenia Matce Bożej. Wszystkie sodaliski i sodalisi złożyli uroczyste wyznanie wiary w Roku Wiary.
W homilii bp Długosz stwierdził, że każdy z nas doświadcza wewnętrznego rozdarcia, które jest skutkiem grzechu pierworodnego. Chcemy postępować dobrze, ale różne wady i słabości sprawiają, że nie realizujemy Bożego przepisu na życie. - Dlatego potrzeba nam momentów refleksji, patrzenia na Matkę Bożą, by uwierzyć w swoje człowieczeństwo i w człowieczeństwo drugiego człowieka. Pan Jezus, tuż przed swoją śmiercią, w ostatniej swojej woli, daje nam Matkę Bożą, aby była Matką każdego człowieka. Daje nam osobę, którą najbardziej kocha na ziemi. Wie, że Maryja jest kobietą, która nikogo nie zdradzi i zawsze spełnia swoją matczyną misję - mówił bp Długosz.
Po Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej pielgrzymi odmówili różaniec poprowadzony przez sodalicyjną młodzież i dorosłych. A na koniec zwiedzili położony w pobliżu Jasnej Góry Dom Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego. Odbyła się również wspólnotowa agapa.