XXVIII Pielgrzymka SM

 

XXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka

Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę

19 września 2009 r.


Hasło przewodnie: „Bądźmy świadkami Miłości"


Program:

10.00 Przybycie pielgrzymów do Kaplicy św. Józefa na Halach

10.10 Powitanie przybyłych pielgrzymów

  • - Moderator Federacji o. dr Mieczysław Łacek OSPPE
  • - w imieniu Zarządu Federacji - Prezes Grzegorz Baran

10.20 Konferencja tematyczna ks. kan. Jarosław Wolski

11.10 Pytania, dyskusja

11.30 Komunikaty

12.00 Modlitwa Anioł Pański


Przerwa


12.15 Obrady XIV Zjazdu Delegatów Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

(zgodnie z par. 18 ust. 1 Statutu Federacji, do udziału w głosowaniach uprawnieni są prezesi poszczególnych zrzeszonych Sodalicji lub ich zastępcy oraz delegaci - po jednym na każdą rozpoczętą pięćdziesiątkę członków Sodalicji)


Przerwa


14.00 Msza św. w Kaplicy MB - przewodniczy o. dr Mieczysław Łacek OSPPE

  • - Czytanie - SM Olsztyn
  • - Homilia - ks. Maciej Górka
  • - Modlitwa powszechna - SM Poznań
  • - Ślubowania, przyrzeczenia kandydackie

15.00 Czas na osobistą modlitwę

16.00 Różaniec w kaplicy MB - SM Sosnowiec