Strona główna  /  Pielgrzymki  /  Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich do Przasnysza, Rostkowa i Płocka

Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich do Przasnysza, Rostkowa i Płocka

 Już w sobotę 6 października odbędzie się pielgrzymka Sodalicji Mariańskich do Przasnysza, Rostkowa i Płocka - miejsc związanych z postacią św. Stanisława Kostki, sodalisa i patrona młodzieży.  

W Przasnyszu, przy ul. Św. Wojciecha, nawiedzimy najstarszy zabytek tego miasta - gotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (fara), miejsce chrztu św. Stanisława Kostki. Pierwszą drewnianą świątynię wybudowano w tym miejscu według tradycji już w XIII wieku, a obecny kościół wzniesiony został w latach 1474-1485 staraniem ks. Michała Bonieckiego, proboszcza przasnyskiego. Niemal równocześnie z kościołem powstały dwie kaplice boczne: północna pw. Pięciu Ran Pana Jezusa, ufundowana przez cech krawców i południowa - pw. Najświętszej Marii Panny oraz świętych Bartłomieja, Cecylii i Barbary, fundacji Jana Kostki z Rostkowa, dziadka św. Stanisława Kostki.

Z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń w historii tego kościoła był chrzest św. Stanisława Kostki, który odbył się jesienią 1550 r. Chrztu przyszłemu świętemu patronowi młodzieży udzielił ks. Hubert Maciej Komorowski w asyście ks. Alberta Kurka. Po skończonych obrzędach, zgodnie z miejscowym zwyczajem, ojciec chrzestny Andrzej Radzanowski zaniósł dziecko przed wielki ołtarz i złożył je na podłodze przed Najświętszym Sakramentem. Ks. Albert Kurek dożył lat stu dziesięciu i był świadkiem na procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Stanisława.

W kaplicy północnej kościoła pochowani zostali rodzice św. Stanisława Kostki: Jan, kasztelan zakroczymski (zm. 1576) i Małgorzata z Kryskich (zm. 1593) oraz bracia: Wojciech, zmarły w dzieciństwie (1579) i Paweł, chorąży ciechanowski, fundator kościoła bernardynów w Przasnyszu (1549 -1607). W 1792 r. grób Kostków zawalił się podczas pożaru kościoła i został przysypany gruzami. Szczątki rodziny św. Stanisława przeniesiono do pobliskiego kościoła św. Ducha, następnie przechowywane były dłuższy czas w skarbcu kościoła parafialnego. W 1911 r., za rządów ks. Józefa Piekuta szczątki Kostków zostały pochowane w kaplicy kościoła Wniebowzięcia NMP, a w ścianie umieszczono pamiątkową tablicę z białego marmuru w czarnym marmurowym obramowaniu, na której umieszczono daty śmierci rodziców i braci świętego.

W czasie I wojny światowej w kościele był szpital polowy. Natomiast w sierpniu 1926 roku w farze odbywały się uroczystości przewiezienia relikwii św. Stanisława Kostki do Rostkowa. W sierpniu 1967 roku, podczas uroczystości ku czci św. Stanisława, do Przasnysza przybył Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński i arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła.

W kościele farnym w Przasnyszu został też ochrzczony przyszły kard. Aleksander Kakowski. Było to 16 lutego 1862 r.

Z Przasnysza udamy się do pobliskiego Rostkowa, gdzie w 1550 r. urodził się św. Stanisław Kostka. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. Przebywał w Rostkowie przez 14 lat swojego życia. Pozostały tu po nim pamiątki: kamień, w którym według tradycji odciśnięta jest stópka świętego, lipa, pod którą się modlił i staw, nad którym kontemplował. Następnie studiował razem z bratem Pawłem w Wiedniu. Po ukończeniu nauki udał się do Rzymu, gdzie wstąpił do zakonu jezuitów. Tam zmarł, mając zaledwie 18 lat. Został pochowany w kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Jest patronem dzieci i młodzieży oraz diecezji płockiej.

Odwiedzimy także Płock, gdzie m.in. w Muzeum Diecezjalnym warto obejrzeć wystawę „Kostka znaczy więcej - kult św. Stanisława Kostki". Na wystawie przypomnieć sobie można kalendarium życia św. Stanisława Kostki czy historię jego rodziny, obejrzeć poświęcone mu obrazy i rzeźby (także twórczość ludową), zapoznać się z: dokumentacją zdjęciową ogólnopolskich obchodów 400. rocznicy śmierci świętego z udziałem kard. Karola Wojtyły i Prymasa Stefana Wyszyńskiego,  fotografiami z pielgrzymek dzieci i młodzieży do Rostkowa oraz książkami i filmami o świętym.

Interesującymi eksponatami są także relikwiarze czy monstrancja z XVI w. z kościoła w Węgrze, który był wówczas kościołem parafialnym rodziny Kostków. Poza tym na wystawie umieszczono modlitewniki z modlitwami ku czci świętego, bibliografię poświęconych mu publikacji. Prezentowane zbiory pochodzą z Muzeum Diecezjalnego i Archiwum Diecezjalnego w Płocku oraz prywatnej kolekcji ks. kan. dr. Jana Cegłowskiego, proboszcza parafii św. Jana Kantego w Mławie. 

Wystawa o kulcie św. Stanisława Kostki jest czynna do końca bieżącego roku, a dostępna dla zwiedzających w godzinach otwarcia Muzeum Diecezjalnego: od wtorku do piątku w godz. 10.30-14.00, a w soboty w godz. 10.00-16.00. Ekspozycja znajduje się w budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego (ul. Tumska 3a).