Strona główna  /  Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich  /  Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W 2021 roku obchodziliśmy 120. rocznicę urodzin oraz 40. rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego.

Z tej okazji, na prośbę Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich, Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich pw. Matki Bożej Sodalicyjnej i bł. Wilhelma Józefa Chaminade przygotował różne propozycje formacyjne dla sodalisek i sodalisów oraz uczniów naszych szkół sodalicyjnych:

- w serwisie informacyjnym Federacji SM publikowany był cykl o życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. Od stycznia do września 2021 roku regularnie pojawiał się artykuł nawiązujący do Prymasa Tysiąclecia,

- na zajęciach z religii w naszych szkołach sodalicyjnych katecheci przybliżali uczniom postać kard. Wyszyńskiego. Szczególnie w najstarszych klasach uczniowie dużo czasu poświęcili postaci Prymasa Tysiąclecia, opracowując różne aspekty Jego nauczania,

- w ramach przygotowań de beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego polecaliśmy sodaliskom i sodalisom lekturę Jego „Kazań Świętokrzyskich", które wydane zostały właśnie przez IPN i Wydawnictwo Soli Deo,

- liczną grupą, reprezentującą Sodalicje Mariańskie i szkoły sodalicyjne, uczestniczyliśmy 12 września 2021 r. w beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego w Sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie,

- w sobotę po beatyfikacji, 18 września 2021 r, spotkaliśmy się na Jasnej Górze na 40., ogólnopolskiej pielgrzymce Sodalicji Mariańskich. U stóp Matki Najświętszej, dziękowaliśmy Bogu i Mari za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.