Strona główna  /  Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich  /  Nowa publikacja sodalicyjna – „Sodalicje mariańskie w Polsce. W 450-lecie istnienia”

Nowa publikacja sodalicyjna – „Sodalicje mariańskie w Polsce. W 450-lecie istnienia”

Zaprezentowana 4 czerwca 2022 r., podczas Zjazdu Delegatów, publikacja jest wyjątkowym, obszernym, wielowątkowym, bogato ilustrowanym wydawnictwem, które powstało z okazji Jubileuszu 450-lecia Sodalicji Mariańskiej w Polsce.

Historię Sodalicji Mariańskiej przedstawiono w dwóch aspektach: kalendarium najważniejszych wydarzeń w Polsce oraz wspomnienia o sodalisach, którzy zasłużyli się na różnych polach, a także zostali uznani za wzory świętości i ogłoszeni świętymi, błogosławionymi lub sługami Bożymi. Zamieszczono także krótkie omówienie różnych aspektów duchowości sodalicyjnej i aktywności podejmowanej po wznowieniu w 1980 roku działalności.

Odrębny rozdział poświęcony został wydarzeniom Roku Jubileuszowego 2021.

Publikacja „Sodalicje mariańskie w Polsce. W 450-lecie istnienia” jest owocem wielomiesięcznej pracy zespołu redakcyjnego, którym kierowała sodaliska Anna Laszuk. Publikacja ma pomagać w formacji wspólnot sodalicyjnych i osób zainteresowanych sodalicją.