Strona główna  /  Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich  /  Broszura z rozważaniami i modlitwami o Eucharystii

Broszura z rozważaniami i modlitwami o Eucharystii (od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.)

Po zakończeniu tematyki związanej z Jubileuszem 450-lecia Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich zaproponował, aby na naszych spotkaniach sodalicyjnych podjąć rozważania dotyczące Eucharystii, gdyż stanowi Ona centrum trzyletniego programu duszpasterskiego.

Temat roku duszpasterskiego 2021-2022 brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa". Mottem biblijnym tego roku są słowa z Ewangelii św. Jana: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6,57). Formacyjne spotkania sodalicyjne mogą być poświęcone pogłębieniu zagadnień dotyczących misterium obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Do wszystkich Sodalicji Mariańskich została przesłana broszura zawierająca sugerowane teksty modlitw i rozważań na najbliższe miesiące. Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich koordynował przygotowanie tej broszury, ustalił spis treści, uzgodnił z autorami tematy tekstów. Broszura zawiera siedem tematów skupionych w dwóch blokach. W pierwszym bloku są cztery tematy dotyczące aspektów obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Tematy te dotyczą realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, a zwłaszcza w: zgromadzeniu liturgicznym (ojciec Emilio de Cardenas, SM), Słowie Bożym (ksiądz Mariusz Szmajdziński), i w osobie celebrującego (ksiądz Mateusz Mickiewicz, wyświęcony w 2021 roku absolwent naszego Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM).

W drugim bloku są trzy tematy przedstawiające życie i działalność świętych i błogosławionych kochających Eucharystię. Zwrócona jest szczególna uwaga na ich gorliwość w karmieniu się Ciałem Pańskim i zaangażowanie w kult Eucharystii. Dorota Paluch z Piastowa pisze o świętym Tarsycjuszu, siostra Maria Haščáková SBDNP o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim i Krystyna Tkaczyk z Warszawy o niedawno beatyfikowanym błogosławionym Carlo Acutisie.