Strona główna  /  Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego  /  Rok 2020  /  "Akt oddania Polski" - Prymas Wyszyński

"Akt oddania Polski" - Prymas Wyszyński

 W poprzednim odcinku cyklu prezentującego osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego opisywaliśmy program i przebieg Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski.

Obchody milenijne trwały w Polsce w poszczególnych diecezjach przez cały 1966 rok. Główne uroczystości miały miejsce w kwietniu w Gnieźnie i Poznaniu, a centralne - 3 maja na Jasnej Górze. Władze robiły wszystko, aby uczestniczyło w niech jak najmniej ludzi. Np. odwoływano kursy pociągów i autobusów, wstrzymywano urlopy, uczniów wysyłano na dodatkowe zajęcia, pielgrzymów nękano przez ciągłe legitymowanie. W niektórych miejscach obchody próbowały zakłócić grupy ormowców oraz aktywistów partyjnych. Blokowano przejścia procesji, wykrzykiwano obraźliwe hasła, np. „Wyszyński do Rzymu", „Zdrajca, zdrajca...nie przebaczamy". Popierających Prymasa i Episkopat atakowało ZOMO. Aby odciągnąć ludzi od kościelnych uroczystości komuniści zorganizowali swoje, alternatywne obchody tysiąclecia istnienia państwowości polskiej. Nie liczono się z kosztami. Były koncerty, zawody sportowe, w kinach wyświetlano głośne, zagraniczne filmy, których normalnie nigdy by tam nie prezentowano.

Z powodu sprzeciwu ekipy Gomułki, w centralnych uroczystościach na Jasnej Górze nie mógł uczestniczyć papież Paweł VI. „Nie pozwolono Ojcu Świętemu przybyć do Częstochowy w charakterze pielgrzyma. Odmówienie papieżowi wjazdu do Polski jest zniewagą wyrządzoną ochrzczonemu Narodowi polskiemu, a nawet całemu Kościołowi Powszechnemu" - mówił Prymas Wyszyński polskim biskupom.

Tak więc 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze znowu, podobnie jak w 1956 roku,  stanął pusty tron. Położono na nim wiązankę biało-czerwonych róż, powyżej umieszczono papieski herb. Dla wszystkich był to oczywisty symbol: papież pragnął uczestniczyć w uroczystościach, ale komuniści mu nie pozwolili. Ojca Świętego jako legat papieski reprezentował sam kard. Wyszyński. Na Wały został wniesiony Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, Prymas nałożył na niego nowe korony.  

Niezwykle ważnym punktem tych uroczystości było złożenie przez Prymasa i biskupów „Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego". Akt odczytał Prymas, który był również jego autorem. „Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół, całą Polskę umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród Polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością" - czytał Prymas Wyszyński.

A potem, w zapiskach, tak podsumował to wydarzenie: „Wydało mi się, że dokonało się coś bardzo wielkiego, co wymaga naprzód wiary, a później wyda swoje wielkie owoce dla Kościoła świętego w Polsce i w świecie".

31 grudnia 1966 r., na zakończenie obchodów milenijnych, Prymas mówił, że to „wszystko pomogło do rzetelnej oceny Narodu, który przez tysiąc lat umiał być wierny kulturze zachodnio-rzymskiej, łacińskiej i chrześcijańskiej. To jest pozycja doniosła. Wydaje nam się, że dzięki nieustannemu nawiązywaniu do źródeł historycznych ochrzczonego Narodu polskiego, umocniliśmy go w świadomości ludów całego globu ziemskiego".

„Jasnogórskie Śluby wraz z Wielką Nowenną, to praktyczny program przebudowy moralnej narodu w oparciu o Ewangelię pod przewodnictwem Maryi. Okazał się on, co do zadań, jakie czekały na nowe tysiąclecie, jak i co do grzechów oraz wad narodowych, z którymi należy walczyć nie tylko aktualny, ale i opatrznościowy. Był spoiwem łączącym ze sobą wiernych, którym chciano zabrać Boga, wiarę, religię i wolność. Pokazał on, że wraz ze wzrostem represji wobec Kościoła wzrastała też jego działalność duszpasterska. Oddanie się Maryi pojmowane było, jako pomoc dla Kościoła Powszechnego i całej rodziny ludzkiej" - analizuje w Warszawskich Studiach Teologicznych ks. Janusz Zawadka MIC.