Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2012  /  Wychowanie w miłości do Kościoła

Wychowanie w miłości do Kościoła

Wychowanie w miłości do Kościoła

Dziękujemy z całego serca za Waszą troskę o wychowanie dzieci w wierze Kościoła i zapewniamy, że w tym dziele towarzyszymy Wam wsparciem i modlitwą - zapewniają rodziców biskupi. W niedzielę, 2 września, w kościołach odczytywany będzie list Episkopatu przed II Tygodniem Wychowania.

„Niech to będzie przede wszystkim czas wspólnej modlitwy, a także pogłębionej refleksji na temat wychowania" - piszą biskupi o II Tygodniu Wychowania w zapowiadającym go liście pasterskim.

Jak wyjaśniają w nim, wychowanie polega na trosce o formację ludzkich serc i sumień. „Prawdziwy wychowawca bowiem to człowiek, który próbuje najpierw dotrzeć do serca wychowanka, podjąć refleksję nad tym, co kryje się w jego wnętrzu, by wreszcie pomóc w wydobyciu tego, co w nim dobre i szlachetne" - podkreślają.

Proces wychowania dokonuje się przede wszystkim w rodzinie. Nawiązując do opisanego w Ewangelii wydarzenia zagubienia się 12-letniego Jezusa w Jerozolimie, biskupi zauważają, że Maryja i Józef wspólnie uczestniczyli w Jego wychowaniu, co poświadczają słowa Matki Bożej: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Pielgrzymka w czasie Święta Paschy świadczy też o tym, że uczestniczyli w życiu religijnym wspólnoty i stopniowo wprowadzali w nie dorastającego Jezusa. Są to ważne wskazówki dla wszystkich rodziców. Wynika z nich, że „zarówno ojciec, jak i matka, wbrew niektórym schematom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzialność za wychowanie dziecka". Ważne jest też to, że „świadectwo życia religijnego rodziców ma istotne znaczenie w wychowaniu dziecka".

„Kochani Rodzice, prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali więź swoich dzieci z Kościołem, który jest naszym wspólnym domem. Wychowujcie zatem dzieci w duchu zaufania do Kościoła i wskazujcie im ich własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie. Dołóżcie starań, aby Wasze rodziny stawały się Kościołem domowym" - apelują do rodziców biskupi. Dziękują im za podejmowany trud wychowawczy i zapewniają o wsparciu i modlitwie.

Stałą troską Kościoła jest trwałość i jedność małżeństwa, która daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. „Niestety, coraz większy problem społeczny stanowi wzrastająca liczba rozpadających się małżeństw, co ma niekorzystny wpływ na wychowanie i przyczynia się do negatywnych przeżyć dzieci i młodzieży" - piszą biskupi i proszą o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. A wszelkie trudy wychowawcze radzą zawierzyć Bogu. „Zauważmy, że Maryja i Józef, którym Bóg powierzył wychowanie swego Syna, nie byli pozbawieni codziennych problemów. Wsłuchiwali się jednak w głos Boga i otwierali na Jego obecność" - czytamy.

Biskupi podkreślają, że nieocenioną pomocą w kształtowaniu serc młodego pokolenia jest katechizacja. „Katecheza wzbogaca nasz edukacyjny krajobraz o nowe treści, a także, o czym nie można zapomnieć, posiada silny wymiar wychowawczy, wnosząc w życie szkoły i jej uczniów głęboko zakorzenioną inspirację oraz motywację w kształtowaniu dojrzałych osobowości" - czytamy w liście pasterskim. Stąd apel biskupów o zapewnienie właściwego miejsca religii w nauczaniu szkolnym.

II Tydzień Wychowania będzie obchodzony w dniach 16-22 września 2012 r. Jego celem jest „pomoc wszystkim, którym bliskie jest dzieło kształtowania serc oraz umysłów dzieci i młodzieży". Z myślą o duszpasterzach i katechetach przygotowano materiały liturgiczne i konspekty katechez. Na stronie internetowej www.tydzienwychowania.pl znajduje się także tekst konferencji dla rodziców i wychowawców, przygotowanej przez ks. Marka Studenskiego. Obchodom II Tygodnia Wychowania towarzyszy hasło: „Wychowywać, ale jak?".

Zobacz także:
List pasterski na II Tygodnia Wychowania
Materiały na II Tydzień Wychowania

(md © Biuro Prasowe KEP 2012)