Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2020  /  Przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”

Przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”

 Sanktuarium na Jasnej Górze otrzymało od papieża Franciszka przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo", czyli mającego „wieczystą moc" dla wszystkich wiernych nawiedzających to święte miejsce. Jest to odpowiedź Stolicy Apostolskiej na przesłaną prośbę generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego.

Jak podkreśla o. Chrapkowski, powodem prośby do Penitencjarii Apostolskiej „była troska o dobro duchowe każdego pielgrzyma, który przybywa do Matki Bożej, aby mógł korzystać z wielkiego bogactwa Kościoła, jakim jest łaska odpustu".

Uzyskiwanie różnych odpustów w sanktuariach to przywilej wielu miejsc na świecie, otrzymywany z zasady z racji rocznic, czy też jubileuszy. Odpust zaś dany przez Stolicę Apostolską na sposób stały, czyli bez konieczności ponawiania, to już wyróżnienie szczególne.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, po przyjęciu Komunii św. i modlitwie w intencjach Ojca Świętego. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej Góry w formie pielgrzymki oraz modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji obrony instytucji rodziny.

Z daru odpustu, w wyjątkowych sytuacjach np. choroby, podeszłego wieku lub z innych ważnych powodów, skorzystać mogą także osoby pozostające w domach, które nie mogą przybyć do Sanktuarium, ale które wyrażą takie pragnienie i modlić się będą przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.

O. Chrapkowski zauważa, że jest to wielki dar papieża Franciszka dany za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej. - Idea zrodziła się już dawno temu, ale droga była długa. Konieczne było zebranie wielu dokumentów, także historycznych, potwierdzających przywileje nadane temu miejscu w ciągu wieków oraz odpowiednie umotywowanie prośby wystosowanej przez Zakon - mówi o. generał i przypomina szczególną łączność jasnogórskiego sanktuarium z Watykanem. Na Jasnej Górze każdego dnia trwa modlitwa za papieża, odprawiana jest codziennie Msza św. w jego intencji, tu przybywają też biskupi Rzymu: był św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

Dar odpustu, jak podkreśla o. generał, jest też znakiem, że posługa paulinów w tym miejscu, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania, jest bardzo ważna.