Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2020  /  O. Samuel Pacholski OSPPE - nowy przeor Jasnej Góry

O. Samuel Pacholski OSPPE - nowy przeor Jasnej Góry

 O. Samuel Pacholski OSPPE został nowym przeorem Jasnej Góry. Nominacji dokonał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów wraz z definitorium Zakonu.

Do zadań przeora należy przede wszystkim troska o całokształt funkcjonowania tego, jednego z najbardziej znanych w świecie, maryjnego Sanktuarium, zarówno w wymiarze duszpasterskim - służba pielgrzymom, jak i zakonnym. Kadencja przeora trwa 3 lata.

O. Samuel Pacholski ma 48 lat, paulinem jest od lat 27, a kapłanem od 21. Studiował w Krakowie, Jerozolimie i Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację z teologii pastoralnej.

Posługiwał w Wieruszowie, na Jasnej Górze, w Łukęcinie, Toruniu i Warszawie. W latach 2012-2018 był pierwszym paulińskim przeorem i proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. Od 2014 r. jest członkiem komisji duszpasterskiej Zakonu Paulinów. Od listopada 2018 roku sprawuje funkcję dyrektora wydawnictwa „Paulinianum", z siedzibą na Jasnej Górze, gdzie pełni również funkcję opiekuna dzieł duchowych prowadzonych przez Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia. Od wielu lat związany z Drogą Neokatechumenalną i Stowarzyszeniem „Spotkania Małżeńskie". Poza duszpasterstwem i nową ewangelizacją pasjonuje go żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i turystyka rowerowa.

O. Pacholski przez najbliższe trzy lata będzie kierował największym klasztorem paulinów. Spośród ponad 500 ojców i braci we wszystkich wspólnotach na świecie, ponad stu mieszka właśnie na Jasnej Górze.