Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2016  /  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

 Już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Do Polski przyjedzie papież Franciszek.

„Wielkim komunikatorem" nazwał Franciszka o. Antonio Spadaro SJ, podkreślając, że dla papieża nie istnieje masa ludzi, lecz pojedyncze osoby. Szef opiniotwórczego włoskiego dwutygodnika „La Civilta Cattolica" uczestniczył w Warszawie w konferencji pod hasłem „Kim jest papież Franciszek?" O. Spadaro wskazał, że pontyfikat Franciszka jest pontyfikatem spotkania. Nie tworzy dystansu, a wręcz go znosi: - To dla nas jest dziwne, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że kto ma władzę, ten zachowuje dystans. Kultura dialogu jest dla niego wartością podstawową.

- Ten papież nie boi się napięć, różnic, przeciwieństw - wskazał o. Spadaro. Podkreślił przy tym, że Franciszek dba jedynie o to, by celem dyskusji w Kościele było dobro Kościoła. Ponadto Franciszek nie chciałby Kościoła zajętego samym sobą, zamkniętego we własnych procedurach.

Zdaniem o. Spadaro „wielkim komunikatorem" był także papież Jan Paweł II, choć w zupełnie inny sposób. Jan Paweł II był aktorem i poetą - dla niego słowo było wszystkim, a gest ciała jedynie towarzyszył odpowiednim słowom. Z kolei Franciszek mówi w rytm gestów. To gest wyraża to, co chce powiedzieć. Jezuita zauważył, że Franciszek nie komunikuje, ale tworzy wydarzenia komunikujące. Świadczy o tym m.in. jego pierwszy gest - gdy został wybrany na Stolicę Piotrową poprosił wiernych o błogosławieństwo, dopiero potem sam go udzielił. Tym samym tych, którzy do tej pory byli pasywni - uczynił aktywnymi.