Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Rozpoczął się Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski

Rozpoczął się Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski

Rozpoczął się Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski

 Rozpoczął się Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Podczas uroczystej Mszy św. inaugurującej ten niezwykły czas, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że przyjęcie chrztu w 966 r. było decyzją historyczną i historiotwórczą. - Kraj Polan dokonywał bowiem zasadniczej zmiany; przechodził od kultu stworzeń do kultu Stwórcy. Nie było to przejście od jednej religii do drugiej. To było coś więcej. Było to radykalne przejście od bałwochwalstwa do wiary

(...) Piśmiennictwo, architektura murowana, sztuka sakralna, nowy sposób zarządzania państwem, to były nowe elementy, które całkowicie odmieniły kraj Polan. Polska mogła od tego momentu w całej pełni korzystać z wcześniejszego, ponad 1700 - letniego dziedzictwa kultury antycznej, a także z osiągnięć cywilizacyjnych europejskiej kultury chrześcijańskiej ostatnich 900 lat, w tym z dziedzictwa renesansu karolińskiego  - mówił abp Gądecki.

Podkreślił, że Polacy nie ograniczyli się tylko do przejęcia bogatej i zaawansowanej kultury chrześcijańskiego Zachodu, ale stali się aktywnymi jej współtwórcami. - Umiłowanie sprawiedliwości i wolności doprowadziło ostatecznie do tego, że przez wiele wieków Polska była najbardziej demokratycznym państwem na świecie. Krajem o niezwykłej tolerancji, gdzie wszelkie mniejszości szukały schronienia, i gdzie mogły cieszyć się szeroką swobodą. Już w XI i XII w. ciągnęły do Polski tysiące Żydów aszkenazyjskich, znajdujących tu schronienie przed prześladowaniami w Zachodniej Europie - zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Patrząc w przyszłość metropolita poznański zauważył niebezpieczeństwo prób usunięcia z naszej kultury wkładu chrześcijaństwa, co skutkuje zeświecczeniem, lękiem przed przyszłością i brakiem solidarności międzyludzkiej. W takiej sytuacji potrzeba odkryć na nowo dar chrztu. - Trzeba, podobnie jak 1050 lat temu, na serio wyznać i głosić na nowo prawdę o Chrystusie, jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi i jedynym Odkupicielu świata. Trzeba nieustannie otwierać się z ufnością na Chrystusa i pozwalać Mu, aby nas odnawiał - podsumował abp Gądecki.