Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  „Laudato sii” - nowa encyklika papieża Franciszka.

„Laudato sii” - nowa encyklika papieża Franciszka.

„Laudato sii” - nowa encyklika papieża Franciszka.

 „Laudato sii" (Pochwalony bądź) - to tytuł nowej encykliki papieża Franciszka.

Dokument poświęcony jest sprawom ekologicznym, m.in. ochronie klimatu.

- Zachęcam do towarzyszenia temu wydarzeniu, aby odnowić swoją wrażliwość na degradację środowiska naturalnego, ale również w celu odzyskania go na własnych terytoriach - mówił Franciszek podczas południowego spotkania z wiernymi w niedzielę 14 czerwca. - Encyklika ta skierowana jest do każdego: módlmy się, aby wszyscy mogli przyjąć jej orędzie i wzrastać w odpowiedzialności za wspólny dom, jaki powierzył nam Bóg - dodał papież.