Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  List do biskupów ukraińskich

List do biskupów ukraińskich

List do biskupów ukraińskich

 List do biskupów ukraińskich z wyrazami solidarności i zapewnieniem o modlitwie za Ukrainę wystosowało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi podkreślają, że zmagania bratniego narodu ukraińskiego nie są obojętne dla Polski. „Prosimy Boga o mądrość i światło Ducha Świętego, aby dokonujące się wśród trudów przemiany, przebiegały w sposób pokojowy, wolny od napięć, wzajemnej agresji i przelewu krwi, pomni również na to, że rany duchowe leczą się dłużej niż cielesne. Jeszcze raz za naszym wspólnym przesłaniem pragniemy powtórzyć, że z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone" - czytamy w liście.

Dalej biskupi wyrazili ufność, „że Bóg, Pan dziejów i ludzkiej historii, pozwoli w duchu braterskiej jedności i zgody, podjąć decyzje służące dobru wszystkich mieszkańców Ukrainy, a Kościoły i wspólnoty religijne, głęboko wrażliwe na autentyczne dobro człowieka, będą nadal cieszyły się pełnią praw i obywatelskich swobód potrzebnych dla pełnienia swej misji".