Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2014  /  25. Forum Szkół Katolickich

25. Forum Szkół Katolickich

25. Forum Szkół Katolickich

 Na Jasnej Górze odbyło się 25. Forum Szkół Katolickich. Wzięli w nim udział reprezentanci kilkuset takich placówek w Polsce, w tym przedstawiciele szkół katolickich prowadzonych w Warszawie przez Federację Sodalicji Mariańskich.

Uczestnicy spotkania, oprócz modlitwy i uczestnictwa w codziennych Mszach św., rozważali temat prawdy, który został ujęty w różnych aspektach: moralnym, politycznym i nauczania Kościoła. Podjęto również temat problemów dotykających szkolnictwo w wielu wymiarach wychowania uczniów i funkcjonowania szkoły. W trakcie wykładów m.in. o tożsamości szkoły katolickiej mówił bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich, a ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wygłosił konferencję o relacjach między prawem i moralnością na przykładzie zagadnień bioetycznych.

Ważne tematy w swoim wystąpieniu poruszył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Stwierdził, że na świecie żyje ponad miliard dzieci w wieku szkolnym, dlatego sprawy oświaty i wychowania mają ogromne znaczenie w życiu społeczeństw i ważne miejsce na tym polu zajmuje edukacja katolicka. 3 lata temu na całym świecie działało 210 tys. szkół katolickich różnego szczebla, do których uczęszczało ponad 58 mln uczniów i studentów. - Jest rzeczą znamienną, że w najbardziej liberalnych krajach Europy, jak Belgia czy Holandia, ponad 60% wszystkich uczniów uczęszcza właśnie do szkół katolickich. Chwalą te szkoły muzułmanie, buddyści, hinduiści. W Polsce do wielu szkół katolickich rodzice zapisują dzieci z dużym wyprzedzeniem, by na pewno dziecko się tam dostało. Czynią to w poczuciu swojego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem, mając na uwadze dobro dziecka. Tego prawa nie wolno pogwałcić, udając, że czyni się to w imię wolności. Szkoły katolickie kształcą integralnie na bazie solidnych wartości - mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Przypomniał, że w szkole katolickiej nauczanie i wychowanie powinno opierać się na zasadach chrześcijańskiej nauki. Wychowawcy i nauczyciele mają przekazywać zdrową naukę i charakteryzować się prawością życia. - Żadna szkoła, nawet gdyby w rzeczywistości była katolicka, nie może nosić takiej nazwy bez zgody kompetentnej władzy kościelnej - zaznaczył abp Gądecki.

Hierarcha zwrócił uwagę, że szkoła katolicka musi wychowywać integralnie, w wymiarze ludzkim, duchowym, intelektualnym i zawodowym. Formacja ludzka zmierza do wychowania człowieka uczciwego, na którym można polegać, kierującego się solidnymi zasadami w codziennym postępowaniu, panującego nad sobą, umiejącego myśleć krytycznie, być twórczym i nie pozwalającego sobą manipulować. Formacja duchowa ma ściśle zjednoczyć z Chrystusem ucznia i nauczyciela. Formacja zawodowa ma przygotować do określonego zawodu.

Według księdza arcybiskupa szkoła katolicka, która ulega wpływom nurtów świeckich i doczesnych nie spełnia swojej misji. - W obliczu najnowszych tendencji wychowawczych WHO, które zalecają wychowanie seksualne już 4-latków, szkoła katolicka musi być wierna swojej tożsamości chrześcijańskiej - podkreślał abp Gądecki.

Według przedstawionych na spotkaniu danych, w Europie szkolnictwo katolickie najsłabiej reprezentowane jest w Szwecji (tylko 3 szkoły katolickie), Norwegii i Słowenii (5 szkół). Najwięcej szkół katolickich jest we Włoszech (ponad 9 tys.) i we Francji (ponad 8 tys.).  Jednak np. we Francji szkoły katolickie poddane są procesowi sekularyzacji i laicyzacji. W Polsce funkcjonuje ok. 600 szkół katolickich. Uczęszcza do nich ponad 60 tys. uczniów.