Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Podsumowanie pracy formacyjnej w Sodalicjach Mariańskich

Podsumowanie pracy formacyjnej w Sodalicjach Mariańskich

 Minął kolejny rok pracy formacyjnej w Sodalicjach Mariańskich. Był wyjątkowy, bo jubileuszowy, z okazji 450-lecia Sodalicji Mariańskich w Polsce. Dziękujemy Bogu i Maryi za możliwość przeżycia tego jubileuszu. Przypominamy niektóre z najważniejszych wydarzeń w sodalicjach z mijających 12 miesięcy. Oto pierwsza część. W następnym serwisie druga część podsumowania.

 

Rok 2021 w Sodalicjach Mariańskich:


Styczeń:

 

- Rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich.

Patronami czasu świętowania naszego jubileuszu byli: św. Andrzej Bobola, patron Polski i bł. Regina Protmann, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Proponowanymi na ten rok intencjami modlitewnymi były: dziękczynienie Bogu za 450 lat obecności Sodalicji Mariańskich w Polsce, o owoce jubileuszu i światło Ducha Świętego na dalszą pracę sodalicyjną. Dodawaliśmy do tego błaganie o ustanie pandemii koronawirusa.

Jubileusz swoim patronatem objęła Konferencja Episkopatu Polski. Przekazując powyższą decyzję, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wyraził ufność, że - mimo czasu pandemii - nasze uroczystości jubileuszowe „staną się okazją do oddania chwały Panu Bogu, wyrażenia wdzięczności wszystkim członkom i sympatykom Sodalicji oraz będą inspiracją dla dalszej twórczej pracy na rzecz Królestwa Bożego". Abp Gądecki wszystkim nam przesłał swoje pasterskie błogosławieństwo.

Był to też rok wielu innych ważnych rocznic i jubileuszy. Obchodziliśmy m.in. 120. rocznicę urodzin oraz 40. rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji Sejm RP ustanowił Rok kard. Stefana Wyszyńskiego, przekonany - jak czytamy w uchwale - „o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski".

 

- Zaprosiliśmy do podjęcia indywidualnej, ale również wspólnotowej modlitwy w naszych sodalicjach, pomocnej w owocnym przeżyciu Roku Jubileuszowego.

Do sodalicji został wysłany materiał zawierający teksty specjalnego nabożeństwa jubileuszowego. Zachęciliśmy wszystkie wspólnoty sodalicyjne, najlepiej pod przewodnictwem swoich Księży Moderatorów, do comiesięcznych nabożeństw w intencjach Kościoła, Ojczyzny i Sodalicji oraz do refleksji nad naszym charyzmatem w oparciu o Słowo Boże i fragmenty Odnowionych Zasad Podstawowych SM w Polsce.

 

- Liturgiczne wspomnienie bł. Reginy Protmann, Patronki naszego Roku Jubileuszowego, obchodziliśmy 18 stycznia.

Z tej okazji zaproponowaliśmy modlitwę nowenną do bł. Reginy Protmann. Tekst nowenny, wraz z komentarzami i fragmentami Żywota Patronki Jubileuszu, został wysłany do sodalisek i sodalisów.

 

Luty:

 

- Tradycyjnie na początku roku Zarząd Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce zwrócił się do wszystkich ludzi dobrej woli o odpisanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich. Pomoc ta umożliwi stworzenie jeszcze lepszych warunków nauki dla uczniów naszych szkół sodalicyjnych.

 

Marzec:

 

- Zarząd Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego, otrzymał wiele życzeń i pozdrowień od Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce. Swoje życzenia przesłali nam m.in.: kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Gądecki, abp Marek Jędraszewski, bp Artur Miziński i bp Adam Wodarczyk.

 

Maj:

 

- Przed liturgicznym wspomnieniem św. Andrzeja Boboli, Patrona naszej Ojczyzny i Roku Jubileuszowego 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, które przypada 16 maja, zaproponowaliśmy sodaliskom i sodalisom oraz wszystkim naszym sympatykom odmówienie nowenny do tego Świętego Męczennika.

Proponowane intencje modlitewne to: o ustanie pandemii, o wzrost w wierze oraz w intencji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Tekst nowenny został rozesłany do poszczególnych sodalicji.

 

- Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce odbył się 16 maja w Warszawie. W głosowaniu Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu Federacji SM i Komisji Rewizyjnej.

Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności Federacji SM w 2020 roku, a także sprawozdania finansowego. Sprawozdania przedstawił Grzegorz Baran, prezes Zarządu Federacji SM. 

Grzegorz Baran podkreślił, że był to bardzo trudny rok w pracy formacyjnej Sodalicji Mariańskich. Pandemia w poważnym stopniu utrudniła nasze codzienne funkcjonowanie, w tym również życie sodalicyjne. Jednak, dzięki łasce Bożej, udało się zrealizować dużo dobrego. Odbyła się, chociaż w nieco okrojonej formie, większość zaplanowanych wcześniej przez Federację wydarzeń. Również poszczególne sodalicje starały się, w miarę możliwości, prowadzić regularną pracę formacyjną.

Wielu sodalisów, ze względu na pandemię, musiało pozostać w domach, ale dzięki internetowi, kontaktom telefonicznym oraz mediom sodalicyjnym mieli na bieżąco informacje o tym, co dzieje się w naszych wspólnotach, na naszych spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, pielgrzymkach. Niektóre z tych wydarzeń transmitowane były w internecie, inne szeroko opisywał nasz serwis informacyjny oraz  kwartalnik Sodalis Marianus.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie za 2020 rok przedstawiła Maria Szymańska-Czaja. W sprawozdaniu członkowie Komisji wyszczególnili prace Zarządu Federacji w 2020 roku.

Na koniec swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna podkreśliła bardzo dobrą współpracę Zarządu z Księżmi Moderatorami oraz poszczególnymi sodalicjami. „Jest to bardzo ważne w ciężkim czasie pandemii. Nasze wspólnoty mogą liczyć na zainteresowanie, pomoc, wsparcie ze strony Zarządu. Szczególnie dziękujemy p. Grzegorzowi Baranowi, który niestrudzenie, z wielkim wysiłkiem i zaangażowaniem, pracuje na rzecz rozwoju Sodalicji Mariańskich w Polsce. Doceniamy jego ogromny wysiłek włożony w kierowanie naszymi szkołami sodalicyjnymi, kończeniem budowy szkoły przy ul. Chłodnej, organizację rekolekcji, pielgrzymek i innych wydarzeń sodalicyjnych na szczeblu ogólnopolskim. Koordynacja tych wszystkich zadań, szczególnie w czasie pandemii, wymaga ogromnego poświęcenia, wyjątkowo ciężkiej pracy, zmagania z wieloma trudnościami i problemami, które ciągle na nowo się pojawiają. Głęboka wiara, zaufanie Bogu i Mate Bożej, co szczególnie charakteryzuje p. Grzegorza, ułatwia zmaganie z tym wszystkim. Prosimy o modlitwę i pomoc dla pana Grzegorza, aby jego osobisty wysiłek oraz całego Zarządu, wydał dobre owoce, przyniósł chwałę Panu Bogu oraz przyczynił się do wzrostu w świętości Sodalisek i Sodalisów" - czytamy w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna wyraziła uznanie dla pracy Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce w roku 2020 i wniosła o zatwierdzenie sprawozdania. W głosowaniu Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej.

O. Marcin Minczyński OSPPE, moderator Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze, przedstawił inspiracje do indywidualnej i wspólnotowej pracy formacyjnej oraz apostolskiej w Sodalicjach Mariańskich w roku duszpasterskim 2021/2022. Temat tego roku duszpasterskiego to: „Posłani w pokoju Chrystusa", a motto biblijne: „(...) ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6, 57). Warto tu zwrócić uwagę m.in. na owoce spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, naszą misję wypływającą z tego spotkania. Warto też podkreślić eucharystyczną naturę życia chrześcijańskiego - wpływ Eucharystii na myśl, słowa, uczynki wierzącego.  

W drugiej części Zjazdu uczestnicy odbyli krótką pielgrzymkę do Narodowego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, gdzie uczestniczyli w uroczystej Mszy św. odpustowej, która była jednocześnie inauguracją Jubileuszowego Rok Ignacjańskiego z okazji 500-lecia nawrócenia oraz 400-lecia kanonizacji św. Ignacego Loyoli. Eucharystii przewodniczył bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, w koncelebrze m.in. z bp Romualdem Kamińskim, ordynariuszem warszawsko-praskim, prowincjałami obu jezuickich prowincji w Polsce oraz jezuitami z miejscowej parafii i kolegium. Mszę św. koncelebrowali również o. Emilio de Cardenas i o. Marcin Minczyński.  

W trakcie modlitwy wiernych zgromadzeni m.in. dziękowali Bogu za świętych i błogosławionych Sodalicji Mariańskich w Polsce, modlili się o łaskę wiary dla członków naszego stowarzyszenia oraz o dobre owoce jubileuszu 450-lecia i rozwój dzieł sodalicyjnych.

 

- 22 uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce przystąpiło 22 maja w warszawskim kościele św. Augustyna do I Komunii św.

Jest już tradycją, że I Komunia św. dzieci z naszych szkół sodalicyjnych odbywa się w kościele św. Augustyna przy ul. Nowolipki w Warszawie. Była to już dziewiętnasta taka uroczystość. Dzieje się tak z powodu wyjątkowej życzliwości i otwartości miejscowego proboszcza ks. Walentego Królaka, który jest prawdziwym przyjacielem naszych szkół i zawsze chętnie gości nas w swoim kościele.  

 

- Mateusz Konrad Mickiewicz, absolwent Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, 29 maja w Warszawie przyjął z rąk bp. Rafała Markowskiego święcenia prezbiteratu.

Ks. Mateusz Mickiewicz ma 25 lat, pochodzi z parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu. Był ministrantem i lektorem w rodzinnej parafii, udzielał się także w Ruchu Światło-Życie. Uczył się w Katolickim Zespole Edukacyjnym Federacji Sodalicji Mariańskich przy ul. Ogrodowej w Warszawie. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie organów. Po egzaminie dyplomowym wstąpił do seminarium. Święcenia diakonatu przyjął 10 czerwca 2020 r. 

W odkrywaniu i rozeznawaniu powołania kapłańskiego pomogli mu m.in. życzliwi kapłani, w tym o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. 

Uroczystość święceń kapłańskich Mateusza Mickiewicza odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Święcenia kapłańskie przyjęło aż 26 diakonów, co jest najwyższą liczbą święconych w archidiecezji warszawskiej od 1992 roku.  

Mszy św. z udzieleniem święceń przewodniczył bp Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, w koncelebrze z licznym gronem kapłanów. Obecni byli członkowie rodzin neoprezbiterów, ich rodzina i przyjaciele. Nie zabrakło delegacji Sodalicji Mariańskiej, na czele z o. Emilio de Cardenasem i Grzegorzem Baranem.  

Ks. Mickiewicz został mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba na Ochocie w Warszawie.

 

Czerwiec:

 

- Mszą św. w kościele przy ul. Chłodnej w Warszawie zakończył się 25 czerwca rok szkolny 2020/2021 w Katolickim Zespole Edukacyjnym Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Uroczystej Eucharystii na zakończenie roku nauki przewodniczył, w koncelebrze z ojcem Emilio de Cardenasem, absolwent naszych szkół sodalicyjnych, neoprezbiter ks. Mateusz Mickiewicz.

Msza św. została odprawiona z użyciem kielicha i pateny, które są darami naszego środowiska sodalicyjnego dla ks. Mickiewicza.

Na zakończenie Mszy św. ks. Mateusz Mickiewicz udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego, a odchodzące klasy otrzymały świadectwa i nagrody. Specjalne wyróżnienia, decyzją Rady Pedagogicznej otrzymali uczniowie, których charakteryzowało wyjątkowo życzliwe i pomocne podejście do kolegów i koleżanek, praca na rzecz szkoły i zaangażowanie wykraczające ponad normalne obowiązki ucznia. Warto podkreślić, że już tradycyjnie w naszej szkole uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Na wielu świadectwach dominowały oceny celujące.  

 

Lipiec:

 

- W dniach 1-4 lipca odbyły się w Rybakach tegoroczne ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne, które poprowadził ks. dr Michał Kuciński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum" w Olsztynie.

Głównym miejscem naszego skupienia rekolekcyjnego był ośrodek charytatywny archidiecezji warmińskiej w Rybakach, 25 kilometrów od Olsztyna. W tym pięknym miejscu, położonym nad jeziorem i wśród lasów, mieliśmy okazję do pogłębionej modlitwy, słuchania Słowa Bożego, konferencji księdza rekolekcjonisty. Oczywiście program każdego dnia zawierał Mszę św., a także Liturgię Godzin, nabożeństwa (w tym Koronkę umiłowania woli Bożej), adorację Najświętszego Sakramentu. Istniała możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty czy rozmowy duchowej.

Położenie ośrodka sprzyjało odpoczynkowi, spacerom. Był czas na spotkania integracyjne, rozmowy z innymi uczestnikami rekolekcji, wspólne zastanawianie się nad treściami poruszanymi w trakcie tego wyjątkowego czasu odnowy duchowej. Należy podkreślić świetną atmosferę, wzajemną życzliwość, serdeczność, dobry humor wszystkich uczestników rekolekcji.

Hasło rekolekcji stanowiło zdanie: „Umiłować wolę Bożą z bł. Reginą Protmann". Przypomnijmy, że to właśnie bł. Regina była Patronką Roku Jubileuszowego 450 lat istnienia Sodalicji Mariańskiej w Polsce. Jednocześnie minęło 450 lat od założenia przez bł. Reginę Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.

Wielką radością dla wszystkich był wyjazd do Braniewa, gdzie powstała pierwsza Sodalicja Mariańska w Polsce. Tam uczestniczyliśmy w niedzielnej Eucharystii w kaplicy klasztoru Regina Coeli Sióstr Zgromadzenia Świętej Katarzyny, a także nawiedziliśmy bazylikę św. Katarzyny. Mieliśmy także okazję pojechać do Stoczka Warmińskiego i zwiedzić klasztor, gdzie więziony był kard. Stefan Wyszyński.

Duże wrażenie zrobiły na nas bardzo ciekawe, starannie przygotowane konferencje księdza rekolekcjonisty, który poruszając wiele wątków z życia bł. Reginy, łączył je z charyzmatem sodalicyjnym i pomagał nam odczytywać go w kontekście czasów współczesnych. Ks. Michał, będąc wielkim czcicielem bł. Reginy, nauczył nas wiele modlitw i pieśni za Jej wstawiennictwem. Czasami modlił się grając na gitarze, śpiewając, ułatwiając nam włączenie się i w ten sposób w modlitwę.