Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2020  /  Konkurs na projekt logotypu Roku Jubileuszowego

Konkurs na projekt logotypu Roku Jubileuszowego

logo Sodalicji Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce ogłosiła konkurs na projekt logotypu Roku Jubileuszowego 450 lat obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszych szkół sodalicyjnych, nauczyciele, rodzice i absolwenci. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych, fotograficznych lub łączonych. Logotyp powinien być: czytelny i łatwy do zapamiętania, łatwo identyfikowany z Sodalicjami Mariańskimi, wzbudzać pozytywne emocje. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 18 stycznia 2021 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły: www.ogrodowa.pl oraz Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce www.sodalicja.pl. Zwycięskie logo będzie różnorodnie wykorzystywane: np. reklama, Internet, pisma, ulotki.