Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2020  /  Nowenna w intencji Ojczyzny

Nowenna w intencji Ojczyzny

 W  INTENCJI  OJCZYZNY I  WYBORU  PREZYDENTA  WEDŁUG  WOLI  BOŻEJ

Dzień pierwszy.  3 lipca (piątek)

Intencja: Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, o wybór Prezydenta Polski, który będzie służył Ojczyźnie, szanował wiarę świętą i sprawiedliwość.

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich, aż do oddania swego życia
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
Święty Andrzeju, apostole Polesia
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali
Abyśmy Bogu wiernie służyli
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje.

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

 

Dzień drugi.  4 lipca (sobota)

Intencja: Za wstawiennictwem bł. Natalii Tułasiewicz, o wybór Prezydenta Polski, który będzie dbał o polską tradycję i kulturę oraz patriotyczne wychowanie młodzieży.

Litania do bł. Natalii Tułasiewicz

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Natalio szczęśliwa - módl się za nami

Radosna obecnością Boga

Radosna poznawaniem Prawdy

Radosna odkrywaniem piękna

Radosna w obcowaniu z człowiekiem

Radosna w obcowaniu z przyrodą

Radosna w codzienności

Rozmiłowana w Bogu

Rozmiłowana w pięknie

Rozmiłowana w literaturze, muzyce i malarstwie

Tęskniąca za świętością

Tęskniąca za doskonałością

Pragnąca nieustannie rozwoju życia duchowego

Pragnąca śmierci męczeńskiej

Woli Bożej nieustannie posłuszna

Bezinteresowna w pomocy potrzebującym

Wytrzymała w znoszeniu cierpień

Podtrzymująca upadających na duchu

Błogosławiona więźniarko z Ravensbrück

Żywa Ewangelio Jezusa Chrystusa

Świadcząca życiem i śmiercią - „któż jak Bóg"

Bezgranicznie ufająca Bogu

Duchowa córko św. Franciszka z Asyżu

Wzorze nieustającej modlitwy

Wzorze studiujących

Wzorze nauczających

Wzorze apostolstwa świeckich

Wzorze narzeczonych

Wzorze odpowiedzialności za drugiego człowieka

Wzorze odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy

Chlubo Kościoła Świętego

Chlubo Uniwersytetu

Chlubo Polskiej Ziemi

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

 

Modlitwa

Wszechmogący Boże, który w osobie błogosławionej Natalii Tułasiewicz dałeś nam przykład jak „wielbić Ciebie radością pracy codziennej", jak „życie czynić modlitwą a modlitwę życiem", dopomóż za Jej wstawiennictwem odczytywać wciąż na nowo nasze powołanie
i uświęcać świat od wewnątrz na kształt zaczynu w dziele apostolstwa miłości i nowej ewangelizacji. Spraw, prosimy, aby Jej męczeńska ofiara z życia, wyjednała nam wytrwałość w trudach i męstwo w cierpieniu. Udziel mi łaski..., o którą błagam z pokorą i ufnością. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

 

Dzień trzeci.  5 lipca (niedziela)

Intencja: Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, o wybór Prezydenta Polski, który będzie troszczył się o rodziny oraz o prawo rodziców do wychowywania dzieci.

Litania do świętego Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami
Święty Janie Pawle
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

 

„Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem - spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich ludzi na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i przez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen."

Św. Jan Paweł II

 

Dzień czwarty.  6 lipca (poniedziałek)

Intencja: Za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, o wybór Prezydenta Polski, który będzie zabiegał o prawdę w życiu społecznym oraz godne warunki pracy i życia Polaków.

Litania do bł. Księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
Błogosławiony Jerzy Męczenniku,
Odważny wyznawco Chrystusa,
Wierny świadku Ewangelii,
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,
Czcicielu Maryi Niepokalanej,
Oddany od dzieciństwa Bogu,
Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,
Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,
Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony,
Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

 

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze  głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

 

Dzień piąty.  7 lipca (wtorek)

Intencja: Za wstawiennictwem czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o wybór Prezydenta Polski, który będzie szanował i bronił życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

 

Litania za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święty Józefie,

Święty Stefanie,

Wszyscy święci Patronowie Ojczyzny, módlcie się za nami,

Od dzieciństwa oddany pod opiekę Maryi Panny, Sługo Boży Stefanie, wstawiaj się za nami

Wybrany do kapłaństwa Chrystusowego,

Wezwany do pełni Chrystusowego Kapłaństwa,

Dający odważne świadectwo umiłowania Ojczyzny i kapłaństwa,

Gotowy do męczeństwa za wiarę, Kościół Święty i Ojczyznę,

Umiłowany Prymasie Tysiąclecia,

Apostole Słowa Bożego,

Zatroskany o losy Kościoła w czasie ucisku i niewoli,

Uwięziony za prawość charakteru,

Oddający siebie w niewolę Maryi,

Oddający swą pracę, przyszłość i całe życie Chrystusowi Królowi,

Poświęcający Naród Niepokalanemu Sercu Maryi,

Składający Ślubowanie Narodu u stóp Tronu Maryi Królowej Polski,

Oddający polskie rodziny pod opiekę Maryi w idei peregrynacji,

Męczenniku przekonań występujący odważnie w obronie wolności,

Odarty z szaty godności i uszanowania,

Zjednoczony w cierpieniu z Jezusem cierniem ukoronowanym, królem wygnanym na piłatowy dziedziniec,

Związany z Maryją sercem i Różańcem świętym,

Nieustannie oddający hołd Królowej Korony Polski,

Zatroskany o wierność Bogu każdej polskiej rodziny,

Wspomagający ubogich,

Broniący uwięzionych za wiarę i przekonania,

Kochający Naród, aż do przelania krwi,

Prowadzący pewnie Lud Boży przez ziemię ojczystą do nieba,

Nieustannie broniący praw Kościoła przed nową „inwestyturą",

Przebaczający wrogom i prześladowcom,

Nie zachowujący do nikogo urazy,

Pragnący wrogów zamieniać na braci,

Usilnie pragnący budować Królestwo Boże na ziemi ojczystej,

Zawsze pokornie oglądający się w życiu na Boga,

Wierny Chrystusowi Królowi, w czasie hiobowej drogi swego posługiwania,

Wysławiający stale wielkość Miłosierdzia Bożego,

Uwielbiający w Jezusie i Duchu Św. Serce Boga Ojca,

Który całym swym życiem z Bogiem uczyłeś nas ufać, otwierać serce, czekać, pragnąć i wyglądać,

Który związane dłonie Chrystusa rozwiązywałeś w duszach ludzi,

Przez którego życie na ziemi spływała Chwała Boga i Maryi,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Wstawiaj się za nami Sługo Boży Księże Kardynale Stefanie,

Abyśmy wierni byli tak jak Ty do końca swego życia.

 

Módlmy się:

Boże, ukazujący swoją moc i potęgę w wybranych przez Ciebie ludziach na tej ziemi, pokornie błagamy, umocnij naszą ufność w moc Twojej Opatrzności, pozwól wytrwać
w wierności Maryi Królowej Polski, tak jak umocniłeś Sługę Twego Stefana kardynała Wyszyńskiego i przez Niego możesz okazać moc swej nieogarnionej Miłości. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński

Opiekunie wszystkich Polaków

Orędowniku w każdej trudnej sytuacji

rodaków Ojcze narodu Polskiego

Obrońco uciśnionego

Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo

do Boga jedynego [ intencja..]

Wiem, że nie opuścisz mnie

w potrzebie Ty wspierałeś

w trudach każdego człowieka

Głosiłeś dobrą nowinę

Broniłeś od złego

Pomagałeś podnieść z upadku,

ofiarując całego siebie

Wierzę, że i teraz wstawiasz

się za nami do Boga Miłosiernego

Wypraszając łaski ze

Świętymi w Niebie

 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

„Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu - nauczał Prymas Tysiąclecia - jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawom natury! Powstające pod sercem matki nowe życie nie należy do niej. Jest ono własnością nowego człowieka! Nikt nie może bezkarnie pozbawiać życia kształtującej się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest ona bezbronna. Musi więc mieć swoich obrońców. Obrońcą jest sam Bóg, który się upomni o to życie..."

Kardynał Stefan Wyszyński

 

Dzień szósty.  8 lipca (środa)

Intencja: Za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej, sodaliski - o wybór Prezydenta Polski, który będzie się troszczył o wychowanie dzieci i młodzieży - przyszłości Polski.

Litania do św. Urszuli Ledóchowskiej

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się za nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń, módl się za nami

Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród doświadczeń,

Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew nadziei,

Święta Urszulo, która wzrastałaś w promieniach Eucharystii,

Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu,

Święta Urszulo, która uczyłaś się miłości w szkole Serca Jezusa Konającego,

Święta Urszulo, która umiałaś łączyć kontemplację z aktywnością,

Święta Urszulo, która umiałaś uświęcać szarą codzienność,

Święta Urszulo, wsłuchana w głos Ojca Niebieskiego i rozmiłowana w Jego woli,

Święta Urszulo, odpowiadająca miłością na: "Pragnę" Boskiego Odkupiciela,

Święta Urszulo, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,

Święta Urszulo, wierna córo Kościoła,

Święta Urszulo, mądra mistrzyni życia duchowego,

Święta Urszulo, odpowiedzialna przewodniczko wspólnoty zakonnej,

Święta Urszulo, troskliwa opiekunko sierot,

Święta Urszulo, miłująca wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,

Święta Urszulo, gorliwa apostołko dobroci i radości,

Święta Urszulo, oddana głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu,

Święta Urszulo, budująca braterską jedność wśród różnie myślących,

Święta Urszulo, szukająca wspólnej drogi z braćmi odłączonymi,

Święta Urszulo, zatroskana o przygotowanie robotników do pracy w winnicy Pana,

Święta Urszulo, wrażliwa na znaki czasu,

Święta Urszulo, wyczuwająca potrzeby chwili,

Święta Urszulo, współczująca z najbiedniejszymi,

Święta Urszulo, wpatrzona w Służebnicę Słowa Wcielonego.

 

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, Źródło i Dawco świętości, który uczyniłeś serce świętej Urszuli wrażliwym na pragnienia serca Twego Umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli tak jak ona odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb, zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

O dobre przeżywanie codzienności

Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna, Ty powołałeś św. Urszulę, aby poszła za Twym Umiłowanym Synem drogą rad ewangelicznych w całkowitym oddaniu się Chrystusowi i Jego ciału, którym jest Kościół. Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze, pogodzie ducha i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego. Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym. Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka, dla cierpiących
i samotnych, dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia. Prosimy Cię, daj także
i nam odwagę i wytrwałość, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem przeżywali naszą codzienność w duchu miłości i służby Tobie i naszym siostrom i braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień siódmy.  9 lipca (czwartek)

Intencja: Za wstawiennictwem świętych i błogosławionych Sodalicji Mariańskiej, o wybór Prezydenta Polski, który będzie zabiegał o odnowę moralną oraz o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne naszej Ojczyzny.

Litania do polskich świętych i błogosławionych Sodalicji Mariańskiej

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami

Święta Panno nad pannami, módl się za nami

Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami

Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami

 

Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami

Święty Melchiorze Grodziecki,

Święty Janie Sarkandrze,

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty Józefie Bilczewski,

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,

Święta Urszulo Ledóchowska,

Święty Janie Pawle II,

 

Błogosławiona Zofio Czeska,

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska,

Błogosławiona Regino Protmann,

Błogosławiona Sancjo Szymkowiak,

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu,

Błogosławiona Anielo Salawo

Błogosławiona Natalio Tułasiewicz,

Błogosławiony Stanisławie Starowieyski,

Błogosławiony Antoni Świadku,

Błogosławiony Henryku Hlebowiczu,

Błogosławiony Edwardzie Klinik,

Błogosławiony Józefie Czempiel,

Błogosławiony Bronisławie Kostkowski,

Błogosławiony Ludwiku Gietyngierze,

Błogosławiony Stefanie Frelichowski,

Błogosławiony Michale Sopoćko,

Błogosławiony Władysławie Findyszu

 

Czcigodny Sługo Boży Stefanie Wyszyński,

Sługo Boży Piotrze Skargo,

Sługo Boży Stanisławie Hozjuszu,

Sługo Boży Bernardzie z Wąbrzeźna,

Sługo Boży Konstantynie Dominiku,

Sługo Boży Auguście Hlondzie,

Sługo Boży Kazimierzu Rolewski,

Sługo Boży Antoni Arasmusie,

Sługo Boży Tadeuszu Burzyński,

Sługo Boży Konstantynie Krefft,

Sługo Boży Stanisławie Bednarski,

Sługo Boży Zygfrydzie Berezecki,

Sługo Boży Józefie Roskwitalski,

Sługo Boży Janie Chryzostomie Michałkowski,

Sługo Boży Franciszku Blachnicki,

Sługo Boży Władysławie Korniłowiczu,

Sługo Boży Janie Pietraszko,

Sługo Boży Aleksandrze Woźny,

 

Służebnico Boża Hiacynto Lula,

Służebnico Boża Mario Dulcissima Hoffmann,

Służebnico Boża Leonio Nastał,

Służebnico Boża Anno Paulino Mario Jenke,

 

Wszyscy Święci i Błogosławieni Sodalicji Mariańskiej, módlcie się za nami

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się

Boże wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie za wstawiennictwem Świętych
z Sodalicji Mariańskiej i obdarz nas łaską świętości oraz wierności naszemu charyzmatowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień ósmy.  10 lipca (piątek)

Intencja: Za wstawiennictwem św. Faustyny, o wybór Prezydenta Polski, który będzie ufał Miłosierdziu Bożemu i służył narodowi polskiemu w duchu miłosierdzia.

Litania do św. Faustyny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego,
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa - Wcielonego Miłosierdzia
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża
Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych
Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi
Święta Faustyno, miłująca Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci
Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników
Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Faustyno.
W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

 

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie
i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa św. Siostry Faustyny - Dz 286

Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę Twoją, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z Dziecięctwa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych. Jezu, udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny mojej. Amen.

 

Dzień dziewiąty.  11 lipca (sobota)

Intencja: O światło Ducha Świętego dla Polaków i szczególną opiekę Królowej Polski nad naszą Ojczyzną w dzień II tury wyborów prezydenckich.

Litania do Matki Bożej Królowej Polski

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Matko Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.

Matko Syna Bożego,

Matko nieba i ziemi,

Matko całego świata,

Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,

Matko, któraś pod krzyżem Syna Swego płakała,

Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,

Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,

Matko, któraś była w niebie ukoronowana,

Matko Różańca Świętego,

Matko Szkaplerza Świętego,

Matko pokoju,

Matko Korony Polskiej,

Królowo wszechświata,

Królowo nasza,

Królowo Narodu Polskiego,

Królowo i opiekunko każdego człowieka,

Królowo sierot,

Królowo tej biednej dziatwy,

Królowo i Matko wszystkich narodów,

Królowo Kościoła Katolickiego,

Królowo Niebiańska zbawionych,

Królowo Serca Jezusowego,

Królowo serc wszystkich,

Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,

Królowo królująca z Tobą i z Synem Twoim,

Królowo konających i umierających w Tobie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami błogosławiony Jakubie Strzemię.

W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.