Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2020  /  Ośrodek Formacji w Warszawie

Ośrodek Formacji w Warszawie

 Ośrodek Formacji pw. Matki Bożej Sodalicyjnej i bł. o. Chaminade w Warszawie, rozpocznie działalność, jeżeli Pan Bóg pozwoli, od stycznia 2021 roku. Pierwsze wydarzenia organizowane przez Ośrodek planowane są na jesień bieżącego roku.

Od kilku tygodni pracuje już intensywnie Rada Ośrodka, której jednym z pierwszych zadań jest określenie zasad działania i wstępne zaplanowanie programu funkcjonowania tego nowego miejsca formacji. Radą Ośrodka kieruje br. Jose Ignacio Iglesia Puig SM, a oprócz niego w jej skład wchodzą m.in.: o. Emilio de Cardenas SM, Regina Pruszyńska, Hanna Łaniewska-Wołk, Piotr Chmieliński, Ryszard Koszczyński i Grzegorz Baran.

Cele Ośrodka, który będzie się mieścił w nowym budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM przy ul. Chłodnej w Warszawie, to m.in.: rozwój duchowości Sodalicji Mariańskiej według hasła Per Mariam ad Jesum; inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu życia religijnego, moralnego i kulturalnego w społeczeństwie polskim; służba małżeństwu i rodzinie, szczególnie poprzez promocję, popieranie i głoszenie nauczania Kościoła na temat cywilizacji miłości i kultury życia; wsparcie nauczycieli w realizacji ich misji; działalność wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mająca na celu edukację i pobudzanie świadomości w zakresie życia chrześcijańskiego.

W Ośrodku planowana jest docelowo organizacja wielu ciekawych wydarzeń, w tym: konferencji, wykładów, wystaw i prezentacji multimedialnych, kursów, seminariów, warsztatów, konsultacji z psychologami, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek. Oprócz tego prowadzona będzie szeroko pojęta działalność informacyjna, edukacyjna, doradcza, szkoleniowa i wydawnicza. 

Adresatami działalności Ośrodka Formacji będą członkowie sodalicji, aspiranci oraz kandydaci, w czasie ich rozwoju formacyjnego, a także sympatycy Sodalicji Mariańskiej. Ośrodek otwarty będzie również na tych, którzy angażują się w podnoszenie poziomu życia religijnego, moralnego i kulturalnego w społeczeństwie polskim, czyli m.in. na wychowawców, nauczycieli, katechetów, animatorów, szczególnie ze szkół katolickich oraz na laikat Kościoła w Polsce.

Duchowymi Patronami Ośrodka są: Matka Boża Sodalicyjna, która stanowi wzór, inspirację naszej wiary i działalności zgodnie z hasłem „Przez Maryję do Jezusa", a także bł. Wilhelm Józef Chaminade, święty kapłan, który reaktywował Sodalicje Mariańskie w Bordeaux w XIX wieku i założył zgromadzenia zakonne wspierające sodalicje. Dbał o formację ludzi świeckich, sodalisów, nauczycieli, rodziców.

Prosimy wszystkich o modlitwę, aby to ambitne, wymagające dużego wysiłku organizacyjnego dzieło mogło, jeżeli taka będzie wola Boża, dojść do skutku i wydawać dobre owoce.