Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2020  /  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 Czcigodni Księża Moderatorzy! Drogie Sodaliski i Sodalisi! 

Przed zbliżającą się uroczystością Zwiastowania Pańskiego (25 marca) proponujemy odmawianie dziewięciodniowej nowenny do Najświętszej Maryi Panny (16-24 marca). Możemy odmawiać ją w rodzinach, a także indywidualnie. W sam dzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego proponujemy odmówić, najlepiej w rodzinie, Akt oddania Matce Bożej ułożony przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Prośmy Boga, za wstawiennictwem Matki Najświętszej, o konieczne łaski dla nas wszystkich, dobre owoce spodziewanej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz ustanie pandemii koronawirusa.

Poniżej zamieszczamy proponowane teksty modlitw.

LITANIA NA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.

O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami, módl się za nami.

O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty, módl się za nami.

O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego, módl się za nami.

O Maryjo, po której słowach „niech się stanie" zostały uweselone niebo i ziemia, módl się za nami.

O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało, módl się za nami.

O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości, módl się za nami.

O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia, módl się za nami.

O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego, módl się za nami.

O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały, módl się za nami.

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkiego niebezpieczeństwa, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od sideł szatańskich, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od pożądliwości ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od przekraczania przykazań Bożych, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Przez zjawienie się świętego Archanioła, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Przez jego chwalebne pozdrowienie, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

 

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła, wysłuchaj nas.

Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała, wysłuchaj nas.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Akt oddania Matce Bożej ułożony przez kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

 

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

 

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

 

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

 

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.