Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Księga Jubileuszowa Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

Księga Jubileuszowa Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

 Przypominamy, że została wydana „Księga Jubileuszowa Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze".

Jest to dzieło opublikowane z okazji 100-lecia istnienia i 35-lecia reaktywowania Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. W części historycznej zamieszczono opracowania dotyczące jasnogórskiej sodalicji w okresie przedwojennym i powojennym oraz o bieżącym życiu wspólnoty. Część formacyjna zawiera teksty o duchowości sodalicyjnej, których autorami są: o. Marcin Minczyński OSPPE, o. Adam Schulz SJ, ks. Marian Matusik i ks. Marek Szymula. Czytelnik znajdzie również sodalicyjne akty zawierzenia i modlitwy oraz podstawowe dokumenty regulujące aktualną działalność Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Całość ubogacają liczne fotografie, które ukazują życie sodalicyjne przy Jasnej Górze dawniej i dziś.

Księgę Jubileuszową można otrzymać przy okazji pobytu na Jasnej Górze (po uprzednim umówieniu) lub wysyłkowo za złożoną ofiarą na dokończenie realizacji dzieła. Kontakt: smjasnagora@gmail.com; tel. 343777457; 667144644.