Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Relikwie bł. o. Wilhelma Józefa Chaminade’a w Piastowie

Relikwie bł. o. Wilhelma Józefa Chaminade’a w Piastowie

 Relikwie bł. o. Wilhelma Józefa Chaminade'a, wielkiego apostoła Francji, założyciela Rodziny Marianistów, zostały 8 grudnia na stałe wprowadzone do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie pod Warszawą. Są to jedyne w Polsce relikwie tego ciągle mało znanego w naszym kraju błogosłowianego.

Uroczystej Mszy św. z wprowadzeniem relikwii przewodniczył o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Koncelebrowali m.in.: o. Andre Fetis, przełożony generalny marianistów, o. Iñaki Sarasua, prowincjał hiszpańskiej prowincji marianistów, do której należy dom zakonny marianistów w Piastowie, ks. kan. Marian Wolniewicz, proboszcz miejscowej parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
W asyście liturgicznej byli przedstawiciele Sodalicji Mariańskich z Piastowa. Oprócz parafian zgromadzili się m.in. reprezentanci: Rodziny Marianistów z całego świata, Sodalicji Mariańskich w Polsce, szkół sodalicyjnych w Warszawie. Obecny był Grzegorz Baran, prezes Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, członkowie zarządu Federacji SM, sodaliski i sodalisi z Warszawy i Piastowa. Nie zabrakło współpracujących z marianistami sióstr zakonnych.

Homilię wygłosił o. Andre Fetis. - Przez całe życie u o. Chaminade'a narastało przekonanie, że moc Maryi nie maleje. Często to powtarzał swoim uczniom, których chciał utwierdzić w wierze w trudnych czasach - podkreślił o. generał.

Zauważył, że Maryja jest dyskretna i często milczy, ale to jest Jej siła. W ten sposób łatwiej wprowadzić Ją do swojego serca i otworzyć się na przyjęcie Jezusa, Jej Syna. - To właśnie świętujemy dziś, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Maryja nie jest potężna, ale pokorna. W postawie pełnej pokory przyjmuje samego Syna Bożego, Którego królowanie nie będzie miało końca. I ofiarowuje Go światu. Przez swoje fiat i przez swoją współpracę w dziele Boga, Maryja zmieniła historię ludzkości oraz każdego z nas. Jest więc silna, ale dlatego, że jest pokorna. O. Chaminade uważał, że im ktoś jest głębiej zjednoczony z Maryją, tym Ona bardziej pomaga mu w naśladowaniu Jezusa Chrystusa  - mówił o. Fetis.

Jak stwierdził, o. Chaminade utworzył grupy młodzieży i dorosłych, a także zgromadzenia zakonne, aby wspólnoty te pokazały, że Ewangelią można żyć w pełni w każdych czasach. Zaproponował im zawarcie przymierza z Maryją, aby walczyć przeciwko różnym formom braku wiary, a zwłaszcza przeciwko obojętności religijnej, która była największym zagrożeniem jego czasów.

O. Andre Fetis przyznał, że sam dokładnie 40 lat temu zawarł przymierze z Maryją i akt ten całkowicie, głęboko zmienił jego życie. - Maryja działa w moim życiu dyskretnie, ale skutecznie. Ale o. Chaminade i was zaprasza do zawarcia przymierza z Maryją. Każdemu z was powierza mandat do pracy na rzecz zbawienia naszych sióstr i braci żyjących na całym świecie - mówił wiernym generał marianistów.           

Sprowadzenie relikwii bł. o. Wilhelma Józefa Chaminade'a do Piastowa było przede wszystkim inicjatywą miejscowych wspólnot Sodalicji Mariańskiej. - Misja apostolska błogosławionego ojca Wilhelma w porewolucyjnej Francji dała ogromne owoce. Chcemy się na nim wzorować. Prosimy go, aby jego gorliwość apostolska udzieliła się również i nam. Rechrystianizacja Francji po Rewolucji francuskiej jest w dużej mierze jego zasługą. Jest dla nas przykładem, bo i my musimy rechrystianizować cały czas i Polskę i Europę - mówi Ryszard Koszczyński z Sodalicji Mariańskiej w Piastowie. Dodaje, że o. Chaminade może być dziś szczególnym orędownikiem dla wszystkich matek i ojców modlących się za swoje dzieci, których wiara jakoś obumarła.

Relikwie bł. o. Chaminade'a, za zgodą proboszcza ks. kan. Marka Wolniewicza, zostały już na stałe umieszczone w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie.

O postaci bł. Wilhelma Józefa Chaminade'a pisaliśmy już w naszym serwisie wielokrotnie. Teraz przypomnijmy tylko krótko, że został zmuszony do opuszczenia kraju z powodu prześladowań Rewolucji francuskiej, trzy lata spędził w Hiszpanii w Saragossie, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej na Kolumnie otrzymał światło dotyczące jego misji w Kościele. Po powrocie do Francji poświęcił się działalności ewangelizacyjnej. Pracował ze świeckimi, a szczególnie z młodzieżą, którą gromadził w Sodalicjach Mariańskich.

Był założycielem marianistów (Towarzystwo Maryi) i marianistek (Córki Niepokalanej Maryi). Wzorem dla wszystkich działań o. Cheminade'a stała się Matka Boża, a szczególnie Jej udział w tajemnicy Wcielenia. Uważał, że najwierniej naśladować Jezusa można tylko przez oddanie się Maryi, tak jak Boży Syn oddał się Maryi stając się Jej Synem.

O. Chaminade zmarł 22 stycznia 1850 r. Beatyfikował go 3 września 2000 r. św. Jan Paweł II.

O uroczystościach w Piastowie szeroko informowała Katolicka Agencja Informacyjna.