Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Nowa ikona Matki Bożej Sodalicyjnej

Nowa ikona Matki Bożej Sodalicyjnej

 Nowa ikona Matki Bożej Sodalicyjnej została uroczyście poświęcona. Niebawem na stałe znajdzie się w kaplicy w nowym budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM przy ul. Chłodnej w Warszawie.

Uroczystość wprowadzenia i poświęcenia ikony odbyła się 29 listopada w siedzibie naszych szkół przy ul. Ogrodowej w Warszawie. W obecności całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości Wizerunek Matki Bożej Sodalicyjnej poświęcił o. Emilio de Cardenas. - Niech ten obraz przypomina nam, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw Panie, abyśmy jak Ona naśladowali Chrystusa Pana naszego - modlił się do Boga Ojca Asystent Kościelny Federacji SM oraz duchowy opiekun naszych szkół.

Matkę Bożą powitał także Grzegorz Baran, dyrektor szkoły i prezes Zarządu Federacji SM: - W tym oto obrazie jesteś wśród nas, Matko Boża Sodalicyjna, Pani nasza. Witamy Cię bardzo serdecznie. Już niedługo będziesz w naszej nowej kaplicy szkolnej. Cieszymy się, że jesteś już z nami. Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię, Maryjo, nasza Matko i Patronko, Królowo Nieba i Ziemi, Królowo Polski.

Następnie uczniowie złożyli przed Wizerunkiem Maryi kwiaty. Na razie ikona stać będzie na szkolnym korytarzu w budynku przy ul. Ogrodowej. Uczniowie, nauczyciele i wszyscy odwiedzający naszą szkołę będą mogli w każdej chwili pomodlić się przed obrazem, podziękować Maryi za opiekę, prosić o pomoc. Po wykończeniu nowej kaplicy, ikona na stałe już znajdzie tam miejsce.

Projektantką wystroju kaplicy w budynku przy ul. Chłodnej i autorką nowej ikony Matki Bożej Sodalicyjnej jest malarka Julita Jaśkiewicz-Macek. W trakcie uroczystości opowiedziała krótko o swojej pracy nad ikoną. Obraz wykonany jest według fresku Madonna delle Grazie znajdującego się w jednej z miejscowości niedaleko Rzymu. Maryja trzyma na rękach Pana Jezusa, który jednak nie jest już niemowlęciem, ale starszym dzieckiem. Jezus wskazuje na Pismo św. Pozłacana ikona wykonana jest na desce z drzewa lipowego. Cechą charakterystyczną ikony jest to, że światło wychodzi jakby z jej wnętrza. Tak, aby sprawiało to wrażenie, że sama przedstawiona postać wydaje światło. - Pracowałam nad tą ikoną około pół roku i było to dla mnie przeżycie duchowe. Chciałam stworzyć obraz sakralny, przed którym można się modlić, który sprzyja skupieniu - tłumaczyła malarka.

Warto podkreślić, że obecność w naszej szkole ikony Matki Bożej Sodalicyjnej jest w dużej części inicjatywą i wysiłkiem warszawskiej sodalicji pw. Zwiastowania Pańskiego. Przy tej okazji bardzo dziękujemy tej sodalicji za modlitwę i ofiary pieniężne na podjęcie tego ważnego dzieła!

W trakcie uroczystości zaprzyjaźniony z naszą szkołą inżynier Antoni Filipowicz, który od wielu lat pomaga nam w budowie nowego gmachu, podarował szkole swój patriotyczny obraz „Biało - Czerwona Orlego Gniazda".

Piękną i wzruszającą częścią uroczystości szkolnej było zawierzenie się Matce Bożej uczniów klas drugich. - Dzieci same zapragnęły oddać się pod opiekę Maryi. Stało się to pod wpływem czytanej wspólnie książki „Zwycięstwa różańcowe", gdzie modlitwa różańcowa ukazana jest jako broń, dzięki której można wiele wyprosić. Warto, w obliczu jakichkolwiek trudności, brać Różaniec do ręki i prosić Maryję o pomoc - mówiła nauczycielka, która przygotowała dzieci do aktu zawierzenia.

Następnie dzieci z klas drugich stanęły przez ikoną Matki Bożej Sodalicyjnej i wspólnie zdeklarowały pragnienie: dobrowolnego powierzenia się Maryi, oddania Jej swoich serc, przyjęcia Maryi jako szczególnej opiekunki w życiu, bycia coraz lepszymi ludźmi wzrastającymi w wierze i miłości. Obiecały także nigdy nie obrazić Maryi i nie powiedzieć żadnego złego słowa przeciwko Niej.

Na pamiątkę każde dziecko otrzymało „tarczę", czyli cudowny medalik Matki Bożej, uprzednio poświęcony przez o. Emilio. Potem, na specjalnie przygotowanym plakacie, złożyło swój odcisk palca. Był to symboliczny znak zapisania się na zawsze w sercu Maryi.

Z kolei dzieci z klasy drugiej i piątej, które zdecydowały się przez cały grudzień odmawiać modlitwę różańcową w ramach szkolnej Róży Różańcowej, otrzymały specjalne Różańce na rękę oraz tajemnice różańcowe.

Kolejny punkt programu dotyczył już dorosłych. Wszyscy nauczyciele odmówili Modlitwę wychowawców, która zanoszona jest do Maryi w placówkach edukacyjnych Zgromadzenia Marianistów na całym świecie. Ta głęboka modlitwa, wypowiedziana
w obecności wszystkich uczniów naszej szkoły, była niezwykle pięknym świadectwem wiary i oddania Matce Najświętszej i pokorną prośbą o pomoc w jak najlepszym wychowaniu podopiecznych.

Nauczyciele modlili się:

„Maryjo, cała przepełniona Duchem Świętym, Ty dałaś życie ludzkie Synowi Bożemu. Razem z Józefem, Twoim mężem, uczyłaś Go patrzenia z podziwem i szacunkiem na dzieło stworzenia, uczyłaś patrzenia z miłością i czułością na innych, patrzenia ze smutkiem
i niezgodą na niesprawiedliwość. Podczas gdy Wy uczyliście Go historii Waszego Narodu, Narodu wybranego przez Pana, On budził w Waszych sercach coraz głębsze zrozumienie tej Świętej Historii.

Maryjo, towarzysz nam w wychowaniu młodzieży, która jest nam powierzona. Ucz nas spojrzenia, postaw, słów, które pozwolą im rozwijać to, co w nich najlepsze i najpiękniejsze. Otwórz nasze serca i umysły, aby tam odkryć z wdzięcznością, że każdy młody człowiek przynosi nam bogactwo, odrodzenie i nadzieje".

W trakcie listopadowej uroczystości uczniowie naszej szkoły wykonali koncert piosenki patriotycznej. Zaprezentowali pieśni, które w czasie wojny i niewoli wyrażały polskiego ducha wolności i umiłowania Ojczyzny. Rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej, który ponad 20 lat temu zainicjowany został przez śp. ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego i współpracujących z nim oficerów Wojska Polskiego. Laureatów wyłoniło jury w składzie: płk. Jerzy Kade, płk. Tadeusz Chruszczyk i p. Barbara Uszyńska, przewodnicząca Rady Fundacji Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Laureatów ogłosił i nagrody wręczał płk. Tadeusz Chruszczyk. Chwalił bardzo wysoki poziom konkursu, gratulował dzieciom i młodzieży talentu, pracowitości i decyzji, aby brać udział w takich przedsięwzięciach.

Sponsorem nagród była m.in. Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.