Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Zmarł bp Bronisław Dembowski

Zmarł bp Bronisław Dembowski

 W wieku 92 lat zmarł 16 listopada we Włocławku bp Bronisław Dembowski, emerytowany biskup włocławski, wieloletni rektor kościoła św. Marcina w Warszawie, duszpasterz niewidomych i Odnowy w Duchu Świętym, asystent kościelny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w latach 1991-2001.

Należał do Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim znalazł się w Mościcach koło Tarnowa, gdzie w 1946 roku zdał maturę. W latach 1946-1950 studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał pracę u profesora Tatarkiewicza. Przez rok pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach jako wychowawca chłopców. W 1950 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Piastowie.

W 1961 roku uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Później został profesorem zwyczajnym. Od końca 1956 roku do marca 1992 roku był rektorem kościoła pw. św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie i kapelanem mających tam dom zakonny Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych. Po ogłoszeniu stanu wojennego, przy współpracy ks. Dembowskiego przy kościele św. Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 1984 roku ks. Dembowski był Krajowym Duszpasterzem Ruchu Odnowy
w Duchu Świętym.

W 1989 roku ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu. 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem włocławskim.

Uroczysta Msza św. pogrzebowa bp. Dembowskiego została odprawiona 23 listopada. Trumna z ciałem śp. biskupa seniora diecezji włocławskiej spoczęła w krypcie biskupów włocławskich w podziemiach bazyliki katedralnej we Włocławku. List kondolencyjny na ręce biskupa włocławskiego przesłał papież Franciszek.