Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Skupienie rekolekcyjne w Częstochowie

Skupienie rekolekcyjne w Częstochowie

 Od 19 do 21 września swoje skupienie rekolekcyjne w Częstochowie miała młodzież z trzech 7 klas Szkoły Podstawowej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Warszawie.

Skupienie prowadził marianista br. Jose Ignacio Iglesia Puig, a pomagały mu wychowawczynie klas siódmych. Był to wyjazd pielgrzymkowo-integracyjny. Chodziło o to, aby uczniowie mogli spędzić ze sobą i nauczycielami czas poza szkołą, bliżej się poznać, dłużej porozmawiać, trochę się pobawić. Oczywiście był również czas na modlitwę, zwiedzanie Jasnej Góry, udział w Apelu Jasnogórskim. Br. Jose wyjaśnił młodzieży sens Aktu zawierzenia Maryi, który składali przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, mówił także o historii i duchowości sodalicyjnej. W sobotę 21 września młodzież oczywiście brała udział we Mszy św. na Jasnej Górze, modlitwie różańcowej i agapie razem z „dorosłą" częścią pielgrzymki sodalicyjnej, Pobyt w Częstochowie był bardzo dobrym, głębokim przeżyciem dla siódmoklasistów, tym bardziej, że niektórzy z nich byli na Jasnej Górze pierwszy raz w życiu. Mamy nadzieję, że ten czas przyniesie owoce w przyszłości.