Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Rekrutacja do liceum

Rekrutacja do liceum

 Trwa rekrutacja absolwentów gimnazjum do I klasy trzyletniego liceum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do I klasy czteroletniego liceum Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich. Najbliższe spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców odbędzie się 25 kwietnia o godz. 17.30 w siedzibie szkoły przy ul. Ogrodowej 3a w Warszawie.

Przypomnijmy krótko, że celem naszej szkoły jest wychowanie młodego człowieka, który świadomie potrafi korzystać z daru, jakim jest wolność!

A wychowanie to odbywa się w następujących warunkach:

1. Kształcenie przez dialog - uczeń współpracuje z nauczycielem-mentorem, który w wędrówce ku dorosłości pomoże mu zaplanować jego własną ścieżkę rozwoju, zarówno w przestrzeni intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i religijnej.

2. Indywidualna ścieżka nauczania - uczeń wybiera, których przedmiotów będzie się uczył na poziomie rozszerzonym.

3. Uczeń wybiera na poziomie rozszerzonym te przedmioty, które szczególnie go interesują, nie traci czasu i skupia się na tym, na czym mu zależy. Proponujemy wybór dwóch lub trzech następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia.

4. Uczeń składa deklaracje dotyczące języka obcego, którego chce się uczyć: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego, co nie zamyka możliwości zmiany decyzji jeszcze w ciągu roku.

5. Kameralne grupy - uczeń w poszanowaniu indywidualności uczy się budować relacje w grupie. Na wszystkich przedmiotach nauczyciele pomagają w rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie.