Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Msza św. w intencji zmarłej sodaliski śp. Wandy Popiak

Msza św. w intencji zmarłej sodaliski śp. Wandy Popiak

 Członkowie Sodalicji Mariańskiej Akademików i Akademiczek modlili się 21 marca w Warszawie w intencji zmarłej sodaliski śp. Wandy Popiak, wybitnego pedagoga, filologa klasycznego, autorki wielu podręczników do nauki łaciny.

Spotkanie sodalisów seniorów jak zwykle rozpoczęło się Mszą św. w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu, a następnie uczestnicy zgromadzili się w pobliskim Domu Pielgrzyma Amicus. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w intencji śp. Wandy, a potem rozmawiano i wspominano Zmarłą, która jeszcze do niedawna uczestniczyła w warszawskich zebraniach sodalisów-seniorów. Była również chwila na omówienie spraw bieżących.

Śp. Wanda Popiak wychowywała się w rodzinie katolickiej, w środowisku hołdującym wartościom powstań niepodległościowych, które kształtowały jej postawę wobec świata. W latach 1947-1952 studiowała filologię klasyczną oraz filologię polską na Wydziale Humanistyczno-Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów kilka razy wzywana była na przesłuchania do UB, przesiedziała parę dni w areszcie. Dyplom magistra filologii klasycznej uzyskała w 1952 r., doktorat w 1979 r., a habilitację w 1992 r. Pracowała w Polskiej Akademii Nauk.

Do Sodalicji Mariańskiej Akademiczek wstąpiła na I roku studiów filologii klasycznej. Ślubowanie sodalicyjne złożyła w 1948 r. w Warszawie. Brała udział w różnych formach życia sodalicyjnego: dniach skupienia, rekolekcjach, szkoleniach. Uczęszczała na spotkania w tzw. Grupie Śródmieścia, która zbierała się przy ul. Nowogrodzkiej. Potem zaangażowała się w działalność duszpasterstwa akademickiego i Caritas Academica przy kościele św. Anny. Uczestnictwo w sodalicji określała jako nowicjat przed dalszym życiem. Nowicjat, któremu zawdzięcza ugruntowaną formację katolicką oraz siłę i moc do obrony własnej tożsamości i niezależności.