Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  Katolicki Zespół Edukacyjny zaprasza do liceum

Katolicki Zespół Edukacyjny zaprasza do liceum

 Katolicki Zespół Edukacyjny Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce od 1 września 2019 r. zaprasza absolwentów gimnazjum do I klasy trzyletniego liceum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do I klasy czteroletniego liceum.

 Celem naszej szkoły, która od wielu lat działa w Warszawie, jest wychowanie młodego człowieka, który świadomie potrafi korzystać z daru, jakim jest wolność!

Z wielu powodów, dla których warto wybrać naszą szkołę, wymieńmy następujące:

1. Kształcenie przez dialog - uczeń współpracuje z nauczycielem-mentorem, który w wędrówce ku dorosłości pomoże mu zaplanować jego własną ścieżkę rozwoju, zarówno w przestrzeni intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i religijnej.

2. Indywidualna ścieżka nauczania - uczeń wybiera, których przedmiotów będzie się uczył na poziomie rozszerzonym.

3. Uczeń wybiera na poziomie rozszerzonym te przedmioty, które szczególnie go interesują, nie traci czasu i skupia się na tym, na czym mu zależy. Proponujemy wybór dwóch lub trzech następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia.

4. Uczeń składa deklaracje dotyczące języka obcego, którego chce się uczyć: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego, co nie zamyka możliwości zmiany decyzji jeszcze w ciągu roku.

5. Kameralne grupy - uczeń w poszanowaniu indywidualności uczy się budować relacje w grupie. Na wszystkich przedmiotach nauczyciele pomagają w rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie.