Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2019  /  1% podatku

1% podatku

 Bardzo prosimy ludzi dobrej woli o odpisanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni i z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich. Dzięki Państwa hojności, życzliwości i zainteresowaniu możemy nieustannie modernizować i doposażyć w multimedia nasz stary budynek szkolny przy ul. Ogrodowej i kończyć budowę nowego przy ul. Chłodnej. W tym roku ponownie prosimy państwa o dokonanie odpisu 1% podatku. Zebrane fundusze będą przeznaczone w pierwszej kolejności na poprawę warunków nauczania i pomoc finansową potrzebującym uczniom. Te działania będą mogły być podjęte dzięki Państwa dobroci.

Będziemy również wdzięczni za wszelkie inne wpłaty i darowizny, które umożliwią nam stworzenie jeszcze lepszych warunków nauki dla naszych uczniów. Prosimy również o modlitwę w intencji naszego wspólnego dzieła prowadzenia sodalicyjnych szkół. Państwa pomoc, na którą zawsze możemy liczyć, jest dla nas ogromnie cenna i nieustannie za nią dziękujemy. Tradycyjnie prosimy też o przekazanie naszych próśb i podziękowań Państwa rodzinie, przyjaciołom, znajomym i zachęcenie ich do przekazania 1% podatku na rzecz naszych szkół.

Przypominamy, że aby przekazać 1% podatku należy w usłudze e-PIT podać numer KRS: 0000107281 Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

 

Darowizna na działalność statutową:

Rachunek bankowy: 66 1240 6319 1111 0000 4778 8570