Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Zmarł ks. Edward Szymanek

Zmarł ks. Edward Szymanek

 Zmarł przyjaciel poznańskiej Sodalicji Mariańskiej - ks. Edward Szymanek, były generał Towarzystwa Chrystusowego.

„Prowadził rekolekcje w Pniewach, konferencje w Towarzystwie Chrystusowym, korygował nasze referaty i teksty do druku, dyskretnie wspomagał, w czym mógł, świętował z nami uroczystości nasze i własne - zawsze pogodny, opanowany i dobry" - wspominają poznańskie sodaliski.

W Towarzystwie Chrystusowym ks. Szymanek był wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa, od 1963 r. przez 5 lat kierował redakcją miesięcznika „Msza Święta", w latach 1968-1969 i 1977-1981 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego. W zgromadzeniu był także zaangażowany m.in. w prace komisji do spraw formacji i życia zakonnego. Dwukrotnie piastował urząd wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 6 lipca 1983 r. został wybrany przełożonym generalnym Zgromadzenia na sześcioletnią kadencję. Później przez szereg lat był członkiem Rady Generalnej. W ramach pełnionych funkcji udzielał się w środowiskach polonijnych w wielu zakątkach świata.

Jako biblista działał także na polu akademickim jako wykładowca Pisma Świętego w seminariach duchownych i popularyzator Biblii we wspólnotach zakonnych i gremiach świeckich. Był autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych, w roku 1990 opublikował podręcznik „Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu". Był także w gronie tłumaczy Biblii Poznańskiej, gdzie przełożył listy św. Pawła do Rzymian i do Galatów.

We wspólnotach życia konsekrowanego i wśród wiernych świeckich był cenionym spowiednikiem, kierownikiem duchowym, kaznodzieją i rekolekcjonistą. Zmarł w wieku 85 lat.