Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Miesiąc Niepodległej w szkołach sodalicyjnych w Warszawie

Miesiąc Niepodległej w szkołach sodalicyjnych w Warszawie

 ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI
Miesiąc Niepodległej, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbywa się przez cały listopad w szkołach sodalicyjnych w Warszawie.

W jego ramach 7 listopada, w kaplicy Miłosierdzia Bożego kościoła przy ul. Chłodnej w Warszawie miał miejsce wieczór muzyczno-poetycki w wykonaniu uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM.

Na widowni zasiadła cała społeczność szkolna: uczniowie wraz z rodzinami, nauczyciele, pracownicy. Obecni byli przedstawiciele: Stowarzyszenia Katolików Wojskowych, Fundacji Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich. Szczególnym gościem była Barbara Uszyńska, żona zmarłego w tym roku Stanisława Uszyńskiego, brata ks. Tadeusza Uszyńskiego, założyciela szkół sodalicyjnych. Nie zabrakło oczywiście sodalisek i sodalisów z Warszawy i Piastowa, a specjalne pozdrowienia zgromadzonym przesłał obchodzący właśnie setną rocznicę urodzin Pan Stanisław Michnowski, sodalis-senior z dawnej Sodalicji Mariańskiej Akademików, który zawsze bardzo interesuje się życiem naszej szkoły. Cieszyliśmy się również z obecności Andrzeja Cholewy, prezesa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama".

Wszystkich obecnych powitał prowadzący spotkanie Jędrzej Kotlicki, uczeń 6 klasy. - Chcemy wspólnie świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Data jest symboliczna, gdyż od 11 listopada 1918 r. do dzisiaj nieustannie walczymy o zachowanie polskości - mówił.

Następnie uroczyście odśpiewano hymn narodowy.

W programie artystycznym znalazły się pieśni i poezja patriotyczna.

Wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-III i starsi. Swoje wiersze recytowała również Ewa Dziewicka-Janicka, wnuczka, córka i żona żołnierzy Rzeczypospolitej.

Uczniowie zaprezentowali m.in. takie utwory jak: „Rok 966" Lecha Makowieckiego, „Dziś idę walczyć - Mamo!" Józefa Szczepańskiego, „Elegia o chłopcu polskim" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Modlitwa o wschodzie słońca" i „Mury" Jacka Kaczmarskiego, „Miejcie nadzieję" Adama Asnyka, „Oblicze Ojczyzny" Tadeusza Różewicza, „Żeby Polska była Polską" Jana Pietrzaka, „Boże, coś Polskę", „My, pierwsza brygada", „Warszawskie dzieci", „Szara piechota" i „Pałacyk Michla". Szczególnie wzruszający był występ najmłodszych dzieci, z oddziału przedszkolnego, które przepięknie zaśpiewały wiersz „Dzień dobry, biały ptaku" Wandy Chotomskiej.

- Mimo cierpienia nigdy nie tracimy nadziei. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, czy zatem wciąż musimy walczyć o niepodległość? Walczyć - nie.

Nigdy w historii Polski nie było tak długiego czasu bez wojen, powstań zbrojnych. Dlatego przed nami inne zadanie, może trudniejsze. Musimy nauczyć się pielęgnować polskość w obliczu wolności - mówił Jędrzej Kotlicki.

Całość uroczystości przygotowały nauczycielki: Danuta Jończyk-Grądzka, Hanna Łaniewska-Wołłk i Agnieszka Szulga. Wszystkim na zakończenie podziękował dyrektor naszych szkół Grzegorz Baran i zaprosił na poczęstunek z tortem urodzinowym Pana Michnowskiego. Spotkanie zamknęła modlitwa poprowadzona przez o. Emilio de Cardenasa.

W programie Miesiąca Niepodległej, oprócz wspomnianego wieczoru muzyczno-poetyckiego, znalazły się różne wydarzenia, które mają integrować uczniów wokół historycznych zdarzeń roku 1918, patriotyzmu i polskości. I tak np. w piątek 9 listopada o godz. 11.11, w łączności z innymi szkołami w Polsce, uczniowie odśpiewali uroczyście hymn narodowy.

Korytarze szkolne i każda sala lekcyjna zostały udekorowane według projektów plastycznych przygotowanych przez każdą klasę. Pomysły zespołów klasowych na najładniejszy wystrój sali nawiązują do historii Polski widzianej oczami dzieci i młodzieży. Na tablicach dekoracyjnych została utworzona dla uczniów specjalna ścieżka edukacyjna o Polsce - o symbolach narodowych, historii hymnu, flagi i godła narodowego, o twórcach Niepodległej, najważniejszych wydarzeniach z historii Polski, wybranych pieśniach patriotycznych, wierszach polskich poetów, znanych polskich malarzach, o wydarzeniach z historii Warszawy.

Godna uwagi jest aktywność uczniów w szkolnych konkursach: literackim, fotograficznym, historycznym, patriotycznym i innych. Dzieci i młodzież wspólnie śpiewają pieśni patriotyczne i żołnierskie, biorą udział w debatach i prezentacjach na lekcjach historii.