Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości

Jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości

 Kolejny raz przypominamy wszystkim sodalicjom o prośbie, którą Zarząd Federacji SM skierował na czerwcowym Zjeździe Delegatów. Zarząd prosi sodaliski i sodalisów o pomoc w przygotowaniu specjalnej konferencji i okolicznościowej publikacji w związku z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sodalicje Mariańskie, poprzez gruntowną formację sodalisek i sodalisów, a także ich pracę na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie, wniosły ogromny wkład w wielkie dzieło odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Działalność sodalicji szczególnie widoczna była w obszarze wiary, nauki, kultury i oręża. Dlatego Zarząd Federacji SM w Polsce bardzo prosi poszczególne Sodalicje Mariańskie, aby zajrzały do swoich archiwów, kronik, zbiorów, poszukały tam śladów wspomnianego zaangażowania na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległości i do końca września br. przygotowały na ten temat materiał. - Warto wydobyć te pamiątki, zapisy, wspomnienia i przedstawić wszystkim tym, którzy tych faktów nie znają - mówi Grzegorz Baran, prezes Federacji SM w Polsce. Przygotowane materiały prosimy przesyłać na adres Federacji SM: ul. Ogrodowa 3a, 00 - 893 Warszawa, mail: