Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  W drodze do kapłaństwa

W drodze do kapłaństwa

 Z wielką radością informujemy, że trzech sodalisów, tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, rozpoczyna swoją formację w drodze do kapłaństwa. Prosimy o modlitwę w ich intencji, aby dobrze rozeznali swoje powołanie.

Krzysztof wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Piotr do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a Grzegorz do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej.

Wszyscy trzej aktywnie działali w szkolnej Sodalicji Mariańskiej, brali udział i angażowali się we wszystkie działania podejmowane nie tylko przez swoją sodalicję, ale również przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce. Przyjeżdżali na sodalicyjne rekolekcje, pielgrzymki, zjazdy. Włączali się w ich przygotowanie i przebieg. Dawali piękne świadectwo wiary i miłości do Boga i Maryi. A przy tym byli bardzo dobrymi uczniami. Na zakończenie nauki szkolnej, za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej, Krzysztof i Piotr otrzymali pamiątkowe medale Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Krzysztof otrzymał medal również za stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym. Piotr w 2012 r. reaktywował w swojej szkole Sodalicję Mariańską. Impulsem do tego było odnalezienie na strychu katedry włocławskiej starego sztandaru sodalicyjnego. Sodalicja Mariańska w popularnym Długoszu powstała w roku szkolnym 1917/18, w drugim roku funkcjonowania szkoły. W czasie wojny i w okresie komunizmu sodalicja nie działała, ale sześć lat temu została reaktywowana.

W seminarium duchownym we Włocławku studiuje obecnie jeszcze jeden sodalis ze szkolnej sodalicji w popularnym Długoszu. Jest to Aleksander. Z kolei w seminarium duchownym w Warszawie studiuje Mateusz, absolwent Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce. Cieszymy się i dziękujemy Bogu i Maryi, że na gruncie m.in. formacji sodalicyjnej rodzą się tak liczne i piękne powołania kapłańskie.