Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Jubileusz Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi

Jubileusz Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi

 Sodalicja Mariańska w Czeladzi w diecezji sosnowieckiej 24 maja uroczyście świętowała jubileusz 100 - lecia swojego powstania.

Msza św. dziękczynna za minione sto lat działalności czeladzkiej sodalicji i za jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odprawiona została w kościele św. Stanisława BM w Czeladzi, a przewodniczył jej ks. kan. Jarosław Wolski, miejscowy proboszcz, a jednocześnie diecezjalny moderator Sodalicji Mariańskich. Koncelebrowali m.in.: o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, ks. Andrzej Uliniarz, opiekun czeladzkiej sodalicji, o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator sodalicji jasnogórskiej, ks. Marek Dawid, moderator sodalicji w katedrze sosnowieckiej, ks. Stanisław Wowra, moderator sodalicji z Sosnowca - Środuli i ks. Tomasz Zmarzły, dyrektor Archiwum Diecezji Sosnowieckiej i redaktor odpowiedzialny „Niedzieli Sosnowieckiej".

Na uroczystości przybyli również: Grzegorz Baran, prezes Federacji SM w Polsce, Regina Pruszyńska z warszawskiej sodalicji pw. Zwiastowania Pańskiego, Teresa Moś z sodalicji jasnogórskiej oraz sodaliski i sodalisi m.in. z Sosnowca i Częstochowy. Obecni byli także m.in.: Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski, Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi i Czesław Ryszka, senator i miejscowy parafianin. Nie zabrakło oczywiście pocztów sztandarowych: sodalicyjnych, czeladzkich Rycerzy Kolumba i Pielgrzymów Kalwaryjskich.

Ale oczywiście najważniejsze były tego dnia sodaliski z Czeladzi, które przybyły na swój wyjątkowy jubileusz, aby dziękować Bogu i Matce Najświętszej za minione sto lat i prosić o dalsze łaski. Wśród nich należy szczególnie wyróżnić: Annę Zarębską, honorową prezydentkę czeladzkiej sodalicji, Joannę Jasińską, poprzednią prezeskę i Lidię Madej, obecną prezeskę wspólnoty.

Ks. Jarosław Wolski przekazał pozdrowienia i zapewnienie o modlitwie i błogosławieństwie dla zgromadzonych od ordynariusza sosnowieckiego bp. Grzegorza Kaszaka, który z uwagi na wyjazd do Rzymu nie mógł przybyć na uroczystości w Czeladzi.

- Trzeba być zawsze tym, kim Bóg chce, aby człowiek był. Na wypełnianiu woli Bożej polega wielkość człowieka. Miłość i świętość - to postawa maryjna, którą charakteryzują się czeladzkie sodaliski i od 100 lat nie odrywają wzroku od Maryi, aby, tak jak Ona, pełnić wolę Bożą - mówił w homilii ks. Wolski. Podkreślił, że sodalicja to wspólnota szukająca prawdy, gdyż człowiek nie może opierać swojego życia na kłamstwie.

- Kochane Jubilatki, Sodaliski! Jesteście piękne pięknem nieprzemijającym, które wskazuje na wasze podobieństwo do Boga. Proszę Boga, niech nasza droga będzie wspólna, nasza modlitwa pokorna, miłość potężna, a nadzieja większa od wszystkiego, co się nadziei może sprzeciwiać - zakończył homilię ks. Wolski.

Następnie o. Emilio de Cardenas przyjął od czeladzkich sodalisek odnowienie ślubowań sodalicyjnych.

Na koniec Eucharystii ks. proboszcz szczególnie podziękował Annie Zarębskiej, honorowej prezydentce czeladzkiej sodalicji, która w tym roku obchodzi 80. rocznicę swoich ślubowań sodlicyjnych. - Nie chce się wierzyć, że tyle siły i ducha jest w osobie, która chyba, z nas tu obecnych, jest najwcześniej urodzona. Ale jeżeliby mierzyć potęgą ducha, to byłaby najmłodsza wśród nas - mówił ks. Wolski.

I nadszedł wyjątkowy moment. Przedstawicielka Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytała postanowienie Prezydenta Polski Andrzeja Dudy z 11 kwietnia 2018 r.: „Za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia ludzkiego podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona zostaje Pani Anna Zarębska."

Order Pani Annie Zarębskiej wręczył Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski.

Annie Zarębskiej dziękował i gratulował również burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec. Burmistrz dziękował także całej sodalicji czeladzkiej, a prezes Lidii Madej wręczył okolicznościową statuetkę.

Kolejne podziękowania złożyli: o. Emilio de Cardenas, Regina Pruszyńska i Grzegorz Baran, który odczytał okolicznościowy list wręczony Pani Annie Zarębskiej: „Jubileusz 100 - lecia powstania i 30 - lecia reaktywacji Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi skłania nas do wyrażenia szczególnej wdzięczności tym, którzy wnieśli największy wkład w działalność i rozwój tej wspólnoty. W tym gronie zajmuje Pani jedno z najbardziej znaczących miejsc. Dziękujemy więc, najpierw Bogu i Matce Najświętszej, za dar Pani obecności w sodalicji. Dziękujemy Pani za piękny przykład i świadectwo wiary, modlitwy, miłości do Boga i bliźniego, za zaangażowanie i troskę w codzienne funkcjonowanie Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi i miejscowej parafii św. Stanisława BM.

Ślubowanie sodalicyjne złożyła Pani 80 lat temu. To przepiękny, niezwykle rzadko spotykany jubileusz tylu lat wiernej modlitwy, obecności i pracy we wspólnocie osób zdążających, przez Maryję, do Jezusa. Niech sam Bóg wynagrodzi Pani za ten miniony czas i da siły i łaskę zdrowia na następne lata życia".

A w okolicznościowym liście dla całej czeladzkiej sodalicji prezes i asystent Federacji SM napisali: „Z wielką radością i wdzięcznością przeżywamy jubileusz 100 - lecia powstania i 30 - lecia reaktywacji Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi.

Serdecznie gratulujemy tych pięknych jubileuszy! Wasza sodalicja uformowała wiele pokoleń i środowisk, a przez to znacząco wpłynęła na życie miasta i regionu. Można powiedzieć, że przez te wszystkie lata na trwałe zapisała się w historii Czeladzi. Szczególnie w okresie kilku lat tuż po wojnie chyba nie było w tym mieście osoby, która by o sodalicji nie słyszała. W tym trudnym czasie sodalicja nie tylko troszczyła się o swoje najbliższe środowisko, np. poprzez dożywianie najbiedniejszych dzieci, ale również prowadziła zbiórki na rzecz odbudowy Warszawy ze zniszczeń wojennych. Serdecznie za to dziękujemy!

Potem przez wiele lat oficjalnie sodalicje w Polsce nie mogły istnieć, ale nieformalne życie sodalicyjne nadal było. Sodaliski z Czeladzi m.in. modliły się wspólnie, rozprowadzały prasę katolicką, odwiedzały chorych i samotnych, pomagały przy budowie ołtarzy na Boże Ciało. Po reaktywacji działalność była podobna: oprócz wspólnej modlitwy i spotkań formacyjnych jest to wielka troska o bliźnich, pomoc najbardziej potrzebującym, odwiedzanie chorych, prowadzenie kwesty na kolonie i pomoce szkolne dla dzieci. Na wyjątkowe wyróżnienie zasługuje wielki wkład sodalicji w życie parafii św. Stanisława BM i diecezji sosnowieckiej.

Sodalicja w Czeladzi bardzo mocno współpracuje również z Federacją Sodalicji Mariańskich w Polsce, uczestniczy w pielgrzymkach, rekolekcjach i innych spotkaniach organizowanych przez Federację.

Przesyła wiadomości do serwisu informacyjnego, zamieszcza artykuły w Sodalisie Marianusie. Interesuje się życiem Federacji, innych sodalicji, szkoły sodalicyjnej.

Wyrażamy swoją płynącą z głębi serca wdzięczność za te wszystkie działania, a przede wszystkim za Waszą modlitwę i świadectwo wiary!

Niech Matka Boża wyjedna Wam u Boga potrzebne dla Was łaski. Niech Wasza wspólnota cieszy się jednością i rozwojem, a także świętością tych, którzy do niej należą. W roku stulecia niepodległości Polski, Wy przeżywacie stulecie obecności w swoim mieście. To wyjątkowa łaska cieszyć się tymi jubileuszami jednocześnie, w tym samym roku. Wypada więc życzyć Wam na koniec: następnych stu lat!"

Grzegorz Baran i o. Emilio de Cardenas szczególnie podziękowali ks. proboszczowi Jarosławowi Wolskiemu za trud włożony w opiekę nad sodalicją czeladzką, ale także nad innymi sodalicjami diecezji sosnowieckiej. Swoje podziękowania złożyli również Lidii Madej, która od kilku lat znakomicie wypełnia obowiązki prezesa miejscowej wspólnoty sodalicyjnej. Oprócz dyplomu i listu gratulacyjnego, sodalicji w Czeladzi goście z Warszawy przekazali Mszał oraz lekcjonarz ze Zbiorem Mszy św. o Najświętszej Maryi Pannie.

Sodalicji czeladzkiej pogratulowała również Teresa Moś, prezes sodalicji jasnogórskiej. Wręczyła podarunek od swojej wspólnoty - ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej. Natomiast Zofia Parzniewska z sosnowieckiej sodalicji katedralnej wygłosiła życzenia wierszem:

W zacnym grodzie Czeladzi

Gdzie przyjęli nas radzi

Gdzie tylko nadstawić uszu

Wszędzie słychać o jubileuszu

A o jakim? - zapyta pewnie ktoś ciekawy

Więc natychmiast wyjaśniam, bo to sedno sprawy Sodalicja Mariańska, zawsze młoda, a przecież, sto lat już ma Niech jej Bóg najłaskawszy drugie sto lat da

Po zakończeniu Mszy św. nadszedł czas na składanie indywidualnych życzeń i gratulacji. Szczególnie oblegana była oczywiście Pani Anna Zarębska, która przejęta i wzruszona zapewniała, że Order od Prezydenta należy się nie jej, ale Matce Bożej Niepokalanej. - Cokolwiek zrobiłam, to tak naprawdę uczyniła Niepokalana. Całe moje życie jest z Niepokalaną i dla Niepokalanej - mówiła Anna Zarębska.

W specjalnym wywiadzie dla naszego serwisu stwierdziła, że już w przedszkolu, pod wpływem pani przedszkolanki, po prostu zakochała się w Maryi. W 1938 r. wstąpiła do sodalicji w Czeladzi. - Wtedy było nas tu około 70 - 100 sodalisek i sodalisów. Ruch sodalicyjny szczególnie rozwinął się po wojnie, z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii ks. prałata Józefa Sobczyńskiego. Obok istniejących już wcześniej powstały: Sodalicje Młodzieńców oraz Inteligencji oraz Sodalicja Młodych Mężatek.

Potem sodalicja oficjalnie przestała istnieć, ale nadal nieformalnie działaliśmy. Oprócz wspólnej modlitwy zajmowaliśmy się kolportażem prasy katolickiej, czy rozdysponowaniem w czasie stanu wojennego przychodzących z zagranicy darów, żywności, odzieży, leków. Od czasu wznowienia działalności w 1988 r., za sprawą proboszcza i moderatora ks. prał. Mieczysława Oseta, oprócz pracy nad własną formacją i realizacją obowiązków statutowych, wiele czasu poświęcamy na rzecz bliźnich. Na coroczny Diecezjalny Dzień Chorych, odbywający się w naszej diecezji w pierwszą środę września, przygotowujemy poczęstunek dla pielgrzymów z całej diecezji sosnowieckiej. Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w Polsce i za granicą. Założyliśmy Sodalicyjną Kasę Oszczędnościowo - Pożyczkową oraz małą, własną bibliotekę. Kontynuujemy tradycje teatralne przygotowując przedstawienia słowno - muzyczne o tematyce religijno - patriotycznej. Opiekujemy się grobami zmarłych proboszczów parafii, włączamy się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, prawie wszystkie należymy do Żywego Różańca - opowiadała Anna Zarębska. Dodała, że sodaliski modlą się i zamawiają Msze św. m.in. w intencji licznych i świętych powołań kapłańskich, szczególnie z miejscowej parafii.

- Sodaliski są zapleczem modlitewnym naszej parafii. Całej wspólnocie parafialnej dają piękne świadectwo wierności Bogu, Maryi, Ewangelii, Kościołowi. A jednocześnie działają jakby tak trochę wbrew duchowi naszych czasów, czyli po cichu, bez rozgłosu. Uczestniczą we wszystkich dziełach parafialnych: liturgicznych, modlitewnych, charytatywnych.

Stanowią naprawdę żywy Kościół. To jedna z najważniejszych wspólnot w parafii, co jest zasługą wszystkich sodalisek i kolejnych prezesek, na czele z obecną - podkreślał ks. Wolski.

Perfekcyjna organizacja jubileuszu i czuwanie nad jego przebiegiem to w dużej części zasługa prezes Lidii Madej. - To było dla mnie wielkie przeżycie. Dziękuję za ten czas przede wszystkim Matce Bożej Pocieszenia, Pani Czeladzkiej - mówiła po zakończeniu uroczystości pani prezes.

W bocznej nawie kościoła św. Stanisława można oglądać wystawę poświęconą sodalicji w Czeladzi. A relację z jubileuszu, wzbogaconą o liczne zdjęcia, można przeczytać na stronie internetowej diecezji sosnowieckiej: diecezja.sosnowiec.pl/news/zloty-jubileusz-sodalicji-marianskiej .