Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Spotkanie formacyjne sodalisek i sodalisów seniorów

Spotkanie formacyjne sodalisek i sodalisów seniorów

 10 maja odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie formacyjne sodalisek i sodalisów seniorów.

Spotkanie jak zwykle rozpoczęło się Mszą św. w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie w Domu Pielgrzyma Amicus wysłuchano dwóch krótkich wystąpień. O. Emilio de Cardenas opowiadał o Lwowie, mieście niezwykłym, wielokulturowym, wielowyznaniowym, o bogatej historii naznaczonej cierpieniem. To właśnie w tym mieście odbędą się nasze tegoroczne rekolekcje sodalicyjne. Prelekcja ubogacona była pokazem slajdów. Natomiast Barbara Chodorowska mówiła o s. Wandzie Garczyńskiej, niepokalance, wybitnej sodalisce, odznaczonej medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata", zaangażowanej w czasie okupacji niemieckiej w ukrywanie i pomoc Żydom w klasztorze przy ul. Kazimierzowskiej w Warszawie.