Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Ogólnopolski dzień formacji dla aspirantów

Ogólnopolski dzień formacji dla aspirantów

 W sobotę 12 maja br. miał miejsce ogólnopolski dzień formacji dla aspirantów, którzy przygotowują się do złożenia przyrzeczenia sodalicyjnego, i dla kandydatów, przygotowujących się do ślubowania sodalicyjnego.

W trakcie spotkania br. Jose Iglesia wygłosił konferencję formacyjną zatytułowaną „Osobisty plan życia sodalisa", Regina Pruszyńska przybliżyła etapy formacji w Sodalicji Mariańskiej, a o. Emilio de Cardenas mówił o istocie przyrzeczenia i ślubowania sodalicyjnego.

Głównym punktem dnia formacji była Msza św., którą odprawił i homilię wygłosił o. Emilio de Cardenas. Mówił o podróżach misyjnych św. Pawła, które miały na celu m.in. umocnienie braci w wierze, aby ich uzdolnić do misji i głoszenia Chrystusa innym. Ukazał też różnicę pomiędzy chrztem, który jest włączeniem do wspólnoty Kościoła, ruchem do wewnątrz, a bierzmowaniem, które, będąc umocnieniem w wierze, uzdalnia do misji, wyjścia niejako na zewnątrz swojej wspólnoty. Również w sodalicjach, przechodząc kolejne etapy formacji, prosimy Ducha św., aby nas umacniał i mobilizował do odważnego świadczenia wobec świata o swoje wierze.

Spotkanie zakończyło się nieszporami. Dzień formacji był również okazją do wzajemnego poznania się aspirantów i kandydatów oraz wymiany doświadczeń.