Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Spotkanie w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

Spotkanie w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

 16 kwietnia gościem młodzieży w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza był br. Jose Iglesia, marianista, odpowiedzialny za formację młodych w Sodalicji Mariańskiej.

Tego dnia odbyło się spotkanie sodalisów - maturzystów (m.in. Piotr Mroczkowski i Krzysztof Kamiński) z sympatykami sodalicji z II klas gimnazjalnych. W spotkaniu, oprócz br. Jose, uczestniczyli opiekunowie

sodalicji: ks. Marcin Lewandowski i s. Maria Kowalik. Oprócz wspólnej modlitwy m.in. rozmawiano o głębszym zaangażowaniu uczniów w życie Kościoła i o tym, jak skutecznie pomóc im w osobistym rozwoju duchowym.

Brat Jose przedstawił formy pracy z młodzieżą sodalicyjną w Piastowie i wśród uczniów szkół sodalicyjnych w Warszawie.

„Na zakończenie wysunęliśmy wnioski:

- w budzeniu młodych do wiary największe przebicie mają inni młodzi,

- należy szukać młodych z przebudzoną potrzebą Boga, osobiście proponować im zaangażowanie (sami często nie mają odwagi wyjścia tłumu), we wspólnocie wzmacniać ich duchowo i przygotowywać do ewangelizacji wśród młodych, chodzących jeszcze w ciemnościach niewiary" - pisze na stronie internetowej Szkół Długosza s. Maria Kowalik.

W popularnym Długoszu we Włocławku zakończył się już rok szkolny dla klas maturalnych. 27 kwietnia Mszy św. na zakończenie roku przewodniczył ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering. Na zakończenie Mszy Świętej z rąk Księdza Biskupa nominowani uczniowie otrzymali medale, oraz specjalne listy gratulacyjne i upominki za zasługi dla szkoły. Wśród nagrodzonych znaleźli się sodalisi: Krzysztof Kamiński i Piotr Mroczkowski. Otrzymali oni medale za „wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej", a Krzysztof Kamiński również za „stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym".