Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Msza św. dla warszawskich i podwarszawskich środowisk sodalicyjnych

Msza św. dla warszawskich i podwarszawskich środowisk sodalicyjnych

 Bp Artur Miziński odprawił 30 stycznia Mszę św., dla warszawskich i podwarszawskich środowisk sodalicyjnych. Pierwszy raz w historii sekretarz generalny KEP celebrował specjalnie dla sodalicji Eucharystię w kaplicy budynku Konferencji Episkopatu Polski.

Na Mszy św. reprezentowane były sodalicje z: Piastowa, Piaseczna, Warszawy - św. Krzyża i Warszawy - Ogrodowej. Szczególnie cieszyliśmy się z obecności Pana Stanisława Michnowskiego, sodalisa przedwojennej i powojennej Akademickiej Sodalicji Mariańskiej, który ma tyle lat, co niepodległa Polska i w tym roku obchodzić będzie setną rocznicę urodzin.

Książkę Pana Stanisława, wydaną przez Federację SM, bp Miziński otrzymał od nas w prezencie. Dziękując, biskup zaznaczył, że świadectwo życia braci i sióstr jest najmocniejszą lekcją, jaką możemy od nich otrzymać.

Mszy św. w intencji Federacji SM, sodalisów żyjących i zmarłych, przewodniczył bp Artur Miziński w koncelebrze z o. Emilio de Cardenasem, Asystentem Kościelnym Federacji SM oraz ks. Piotrem Kwietniem CM, moderatorem sodalicji przy Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Witając zgromadzonych, o. Emilio wyraził radość, że po raz pierwszy sodaliski i sodalisi mogą modlić się na specjalnie dla nich odprawianej Mszy św. w siedzibie Episkopatu Polski. Jest to ważne wydarzenie, również w wymiarze symbolicznym, gdyż Federacja SM podlega Episkopatowi, który mianuje Asystenta Kościelnego, potwierdza władzę prezesa Federacji, przyjmuje raport z działalności sodalicji. - Sodaliski i sodalisi kochają Kościół i Polskę. Chcemy być aktywną częścią naszego Kościoła.

Chcemy rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość i pracować dla dobra Polski. Dlatego m.in. prowadzimy szkołę katolicką, która wychowuje i formuje młode pokolenie Polaków w wierze i umiłowaniu Ojczyzny. Ale na tej drodze potrzebujemy opieki, modlitwy, miłosierdzia i cierpliwości ze strony pasterzy Kościoła - mówił o. Emilio.

W homilii bp Miziński powiedział, że Jezus Chrystus daje nam dziś możliwość, abyśmy skorzystali z daru odkupienia. Jest to możliwe, jeśli z wiary uczynimy zasadę naszego życia i będzie ona określać cały kształt naszego życia. - Wiara, która pozwala Bogu działać cuda w naszym życiu, to właśnie taka wiara, która jest motorem naszego istnienia.

Nie stanowi jakiegoś dodatku, odświętnego ubrania nakładanego od czasu do czasu, ale leży u podstaw naszego życia, określa naszą tożsamość, jako ludzi wierzących, żyjących w relacji do Boga. Chodzi o budowanie całego naszego życia na Chrystusie, z Chrystusem i w Chrystusie. Takiej wiary musimy się uczyć i dochodzeniu do takiej wiary służy właśnie formacja w Sodalicjach Mariańskich, które jako cel stawiają sobie integralny rozwój człowieka, dojrzewanie w wierze na różnych płaszczyznach życia, we wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa, dawaniu świadectwa wobec innych. Jest to formacja oparta na stałych i niezmiennych wartościach, gdzie źródłem odniesienia jest Bóg, który ma być zawsze na pierwszym miejscu - mówił sekretarz Episkopatu.

Nawiązując do Ewangelii dnia, biskup podkreślił wielką wiarę Jaira, przełożonego synagogi. Córka Jaira umiera, o on szuka ratunku u Chrystusa i nie przestaje wierzyć w jej uzdrowienie nawet wtedy, kiedy przychodzi wiadomość, że dziewczynka już nie żyje.

- Wiara jest odpowiedzią ze strony człowieka na łaskę Boga. W dzisiejszym świecie, wobec wielu trudności i zagrożeń, warto się starać, aby nie utracić skarbu wiary. O tę wiarę trzeba się troszczyć, przekazywać z pokolenia na pokolenie, pogłębiać przez modlitwę, sakramenty. Dlatego tak ważne jest to Wasze dzieło sodalicyjnej szkoły katolickiej, gdzie formujecie młodych w duchu wiary, wartości stałych i niezmiennych - stwierdził bp Miziński.

Na koniec Mszy św. Grzegorz Baran, prezes Zarządu Federacji SM, wyraził wdzięczność biskupowi za zaproszenie i możliwość udziału w Eucharystii, będącej szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc. - Dziękujemy za pokrzepienie słowami, które nas umocnią w pracy formacyjnej i apostolskiej. Dziękujemy za zaufanie i możliwość prowadzenia szkoły, która może nazywać się „katolicka". Jest to wielki zaszczyt, nagroda, zaufanie, ale również ogromny obowiązek i zobowiązanie, żeby ta nasza szkoła była naprawdę katolicka. Staramy się, aby wydawała dobre owoce. W ciągu 27 lat istnienia naszej szkoły ukończyło ją już ponad 600 absolwentów. Przez te wszystkie lata czujemy, że cała Federacja SM jest pod płaszczem Matki Bożej, ale również pod opieką Episkopatu Polski. Ale także, tak jak Maryja, stoimy pod krzyżem Pana Jezusa - mówił Grzegorz Baran.

Po Mszy św. biskup Artur Miziński oprowadził zgromadzonych po budynku Konferencji Episkopatu Polski. Mogliśmy zwiedzić przede wszystkim salę plenarną, gdzie biskupi spotykają się na swoich obradach, a także zajrzeć do sal, w których odbywają się konferencje prasowe.