Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Zmarł ks. inf. Jan Kowalski

Zmarł ks. inf. Jan Kowalski

 W wieku 88 lat zmarł 14 lutego ks. inf. Jan Kowalski, wybitny polski teolog moralista, były moderator Sodalicji Mariańskiej w Krakowie. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 19 lutego o godz. 11.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Gołczy koło Miechowa.

W 2007 r. ks. Kowalski został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu etyki, etosu pracy i doskonaleniu umiejętności warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców.

Przez polskie środowisko teologiczne bywał nazywany „teologiem europejczykiem", a to dlatego, że od początku swojej drogi naukowej przejawiał żywe zainteresowanie europejską myślą moralną, mając do niej jednak krytyczny stosunek. „Aktywnie uczestniczył w licznych kongresach międzynarodowych etyków i teologów, zwłaszcza obszaru języka francuskiego i niemieckiego. Nie tylko sam korzystał z ich przemyśleń i dorobku, ale też przekazywał teologom zachodnim dorobek polskiej teologii moralnej. (...) Kierunkami poszukiwań naukowych ks. prof. Jana Kowalskiego były m. in.: problematyka współczesnych wyzwań, chrystocentryzm we współczesnej teologii moralnej, sprawiedliwość społeczna, sytuacja współczesnego człowieka, etyka rynku, etyka życia, kapłaństwo i formacja kapłanów. Najwięcej uwagi poświęcił współczesnym kwestiom etycznym, takim  jak: problematyka wojny i zbrojeń, inżynieria genetyczna, kara śmierci, eutanazja, moralne aspekty kultury i mediów, choroby AIDS, zagrożenia ze strony sekt i gnozy" - pisze na stronie internetowej archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusz Frukacz.

Ks. Kowalski urodził się w 1930 r. we wsi Krępa koło Miechowa. Ukończył Częstochowskie Seminarium Duchowne, które wtedy mieściło się w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1954 r. z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. Mottem swojego kapłaństwa uczynił słowa: „Pan moim przeznaczeniem i dziedzictwem. On mój los zabezpiecza... niczego się nie boję" (Ps. 16). Studiował teologię moralną na KUL, gdzie w 1967 r. obronił doktorat na temat: „Nauka Mikołaja z Mościsk o modlitwie wewnętrznej".

Wykładał na wielu wyższych uczelniach, w tym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, przemianowanym w 1981 r. przez Jana Pawła II na Papieską Akademię Teologiczną. Tam na stanowisku kierownika Katedry Teologii Moralnej zastąpił kard. Karola Wojtyłę.

Zajmował się formacją kleryków. Pełnił m.in. funkcję ojca duchownego, prefekta studiów, wicerektora i rektora Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Przez wiele lat był Krajowym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców i co roku organizował pielgrzymkę tego środowiska na Jasną Górę.