Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Sodalicja Mariańska w Czeladzi - jubileusze

Sodalicja Mariańska w Czeladzi - jubileusze

 W 2018 r. Sodalicja Mariańska w Czeladzi świętuje dwa jubileusze - 100 lat od powstania i 30 lat od reaktywacji. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 24 maja br.

Jak informuje Lidia Madej, prezes sodalicji przy parafii św. Stanisława BM w Czeladzi, początki ruchu sodalicyjnego w tym mieście sięgają roku 1918, kiedy to ks. Kazimierz  Gidlewski założył Sodalicję Mariańską Matek. W 1919 r. powstała Sodalicja Mariańska  Panien. Tuż po II wojnie światowej  nastąpił dynamiczny rozwój ruchu sodalicyjnego; oprócz istniejących wcześniej, powstały Sodalicje Młodych Mężatek oraz Młodzieńców i Inteligencji.

Efekty pracy sodalicyjnej szybko stały się widoczne nie tylko na terenie parafii, ale także w całym mieście. Kwestowano na odbudowę Warszawy, na rzecz najbiedniejszych  mieszkańców Czeladzi, na dożywianie dzieci.

Wystawiano sztuki teatralne o tematyce Maryjnej  i  patriotycznej. W listopadzie 1949 r. ruch sodalicyjny został rozwiązany. Oficjalnie Sodalicja  Mariańska przestała istnieć, lecz życie sodalicyjne nadal istniało. Sodaliski odmawiały  wspólnie różaniec, śpiewały godzinki, rozprowadzały prasę katolicką, odwiedzały chorych i  samotnych, pomagały przy budowie ołtarzy na Boże Ciało. Ponowna legalna działalność Sodalicji możliwa była dopiero po roku 1980.

W  Czeladzi reaktywacja Sodalicji miała miejsce w Roku Maryjnym 1988 - moderatorem został wówczas  ks. prałat Mieczysław Oset, a prezydentką - Anna Zarębska. Obecnie moderatorem Sodalicji  jest ks. kanonik Jarosław Wolski, a opiekunem ks. Andrzej Uliniarz. Rolę prezesa pełni Lidia Madej, a honorową prezydentką jest Anna Zarębska.

„Oprócz pracy nad własną formacją i wypełnianiem obowiązków statutowych, sodaliski wiele czasu poświęcają bliźnim: organizują pielgrzymki do sanktuariów w Polsce, pamiętają o  najbardziej potrzebujących - kwestują, zbierając datki na kolonie dla dzieci i pomoce szkolne, a w Dniu Papieskim - na stypendia dla zdolnej młodzieży ze środowisk wiejskich. Na obchody  Diecezjalnego Dnia Chorych, który co roku odbywa się zawsze w pierwszą środę września,  sodaliski przygotowują poczęstunek dla uczestników nabożeństwa. Dbają także o groby  zmarłych proboszczów parafii i opiekunów sodalicji. Przez cały okres działalności Sodalicja Mariańska mocno wpisała się w życie parafii św. Stanisława BM i samej Czeladzi" - pisze Lidia Madej.

Do swojego jubileuszu sodalicja w Czeladzi przygotowuje się już od dawna. Duchowe przygotowania zakończą się 5 maja dniem skupienia i Mszą św. Wynagradzającą Sercu Maryi.