Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2017  /  Spotkania formacyjne w Domu Pielgrzyma Amicus

Spotkania formacyjne w Domu Pielgrzyma Amicus

 W Domu Pielgrzyma Amicus przy Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie odbywają się spotkania formacyjne seniorów sodalisek i sodalisów z Sodalicji Mariańskiej Akademików i Akademiczek oraz warszawskich sodalisów z innych środowisk. Podczas ostatniego spotkania omawiana była świeżo wydana książka „Życie zwielokrotnione" Wiesława Stradomskiego, a także zaprezentowany został system wychowawczy bł. Marceliny Darowskiej.

„Życie zwielokrotnione" to opis życia i twórczości Jerzego Brauna, poety (jest autorem między innymi znanej pieśni harcerskiej Płonie ognisko i szumią knieje), filozofa i pisarza, żołnierza Powstania Warszawskiego. Jeden z rozdziałów jest poświęcony jego fascynacji mesjanizmem, inny opisuje aresztowanie i lata pozbawienia wolności (1950-1956), począwszy od więzienia na Rakowieckiej w Warszawie do więzienia we Wronkach. Ostatnie lata Jerzy Braun spędził we Włoszech, gdzie pisał między innymi o strukturze i życiu wewnętrznym Kościoła Katolickiego. Posiadał bardzo ciekawą wizję zjednoczonej wspólną kulturą Europy, o której marzyli m.in. de Gaulle i św. Jan Paweł II. Na okładce książki zamieszczono portret Jerzego Brauna autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego).

„Jerzy Braun był człowiekiem trzech epok: Polski zniewolonej do 1918 roku, odrodzonej i niepodległej do 1939 roku, wreszcie uczestnikiem totalnej wojny z lat 1939-1945, a po jej zakończeniu Polski uzależnionej od wschodniego satrapy. Te doświadczenia kształtowały jego umysł i osobowość. Posiadał liczne uzdolnienia artystyczne i zdecydowane przekonania światopoglądowe, cechowała go niezwykła aktywność w działaniach, które uważał za słuszne i konieczne w służbie ojczyzny. Był w pełnym tego słowa znaczeniu człowiekiem czynu i idei. A mimo to jego dorobek twórczy jest niedostatecznie znany rodakom" - pisze we wprowadzeniu autor książki Wiesław Stradomski.

To też bardzo ciekawa postać, a opowiadał o nim na naszym spotkaniu jego syn Rafał Stradomski. Wiesław Stradomski (1927-2012) był sodalisem, historykiem filmu, organizatorem produkcji filmowej, reżyserem, dziennikarzem, pisarzem, poetą, żołnierzem AK. Napisał ponad tysiąc artykułów prasowych oraz kilkadziesiąt książek o filmie, a także powieści i zbiory wierszy. Pisał również artykuły do naszego kwartalnika Sodalis Marianus.

Kolejnym punktem programu naszego spotkania było wystąpienie Barbary Chodorowskiej, sodaliski, polonistki, która współpracuje z siostrami niepokalankami. Przedstawiła w skrócie najważniejsze elementy systemu wychowawczego ułożonego przez
bł. Marcelinę Darowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Jej nowatorski system wychowawczy do dziś funkcjonuje w szkołach Zgromadzenia. - Ten program można streścić następująco: Wychowanie to dzieło miłości. Bóg na pierwszym miejscu. Trzeba mieć świadomość własnej narodowości i poczucie odpowiedzialności za własną Ojczyzną. W wychowaniu najważniejsze to nauczyć myśleć, wybierać, rozeznać powołanie i korzystać z łaski tego powołania - mówiła Barbara Chodorowska.

A wspomniane zasady wychowawcze wyszczególniła następująco:

- odchodzenie od stylu szkoły kuźni wiedzy do kuźni człowieka: a więc ważniejsze wychowanie niż wykształcenie,

- odchodzenie od przedmiotowości ucznia do podmiotowości wychowanka,

- odchodzenie od erudycyjności i encyklopedyzmu do kształcenia innowacyjnego i pragmatycznego przygotowania wychowanka do życia samodzielnego i społecznie użytecznego,

- odchodzenie od uczenia się podręcznikowego do uczenia się metodologii korzystania ze źródeł wiedzy,

- odchodzenie od przeintelektualizowanej formacji do formacji obywatelskiej,

- odchodzenie od strategii wymuszania wiedzy do wypracowania wychowawczej strategii zachęty,

- koncepcja wypracowania w wychowanku odpowiedzialności nie tylko za świat i Europę, ale przede wszystkim za kształt własnej rodziny i siebie.