Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2017  /  Specjalny gość Zjazdu Delegatów SM

Specjalny gość Zjazdu Delegatów SM

 Specjalnym gościem naszego Zjazdu był o. dr hab Grzegorz Bartosik OFM Conv., który wygłosił konferencję na temat duchowości maryjnej św. Maksymiliana w aspekcie czasów współczesnych.

O. Bartosik jest czołowym polskim mariologiem, wykładowcą akademickim, konsultorem Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Najpierw o. Grzegorz przypomniał, że w tym roku obchodzimy 100 - lecie Rycerstwa Niepokalanej, które zostało założone przez o. Kolbe zaledwie trzy dni po ostatnim objawieniu fatimskim. - I chociaż Maksymilian nie wiedział o objawieniach fatimskich, można powiedzieć, że była to pierwsza odpowiedź ziemi na orędzie z Nieba. Istotą Rycerstwa jest właśnie oddanie się Niepokalanej, a celem zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną - tłumaczył prelegent. Na kanwie adhortacji Evangelii Gaudium papieża Franciszka zastanawiał się, na ile misja św. Maksymiliana jest aktualna dziś.

Po pierwsze zauważył, że wyzwaniem, które zawsze stoi przed Kościołem, jest misja. - Tak jak nie ma ognia, który nie płonie, tak Kościół nie może istnieć, jeżeli nie jest misyjny. Żeby być Kościołem, trzeba być misyjnym. Tam, gdzie Kościół przestaje być misyjny, umiera - mówił o. Bartosik. Dodał, że o. Kolbe jako cel Rycerstwa Niepokalanej wskazał zdobycie całego świata dla Jezusa przez Niepokalaną i modlitwę o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, Żydów, a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich za pośrednictwem i pod opieką Niepokalanej.

- Chciał więc zdobyć cały świat i uświęcić wszystkich. Niektórzy współbracia nazywali go przez to „szalony Maksio", bo on przecież był chory na gruźlicę, bez jednego płuca, więc porywał się z motyką na słońce. Ale idea misyjności Maksymiliana nie miała żadnych ograniczeń. My również, niezależnie od powołania osobistego, skarbu Ewangelii nie powinniśmy trzymać tylko dla siebie. Naszym pragnieniem powinno być nawrócenie wszystkich ludzi. Ważna jest modlitwa o to, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni - tłumaczył franciszkanin.

Nawiązując do wspomnianej adhortacji Franciszka o. Bartosik podkreślił, że siłą ewangelizacyjną pierwotnego Kościoła było najpierw spotkanie ze Zmartwychwstałym. Wielu ludzi widziało Chrystusa Zmartwychwstałego i to była ta siła, która dała im moc misyjną. Drugim elementem było Zesłanie Ducha św., który daje moc. I trzecim elementem była wspólnota, też dająca siłę. 

- Oni świadczyli przez wspólnotę. Ludzie widząc ich, nawracali się, bo widzieli ich życie pełne miłości. Dlatego Franciszek wskazuje na konieczność spotkania ze Zmartwychwstałym w mocy Ducha św. Jeżeli nie odczuwamy potrzeby, żeby głosić Chrystusa, to po prostu musimy wrócić przed tabernakulum, pod krzyż, przed Najświętszy Sakrament i sami spotkać się najpierw z Chrystusem. O. Maksymilian za najważniejszy dział pracy w Niepokalanowie uważał kaplicę i adorację. Wprowadził całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, bracia mieli dyżury i minimum dwóch adorowało Pana Jezusa. Tak jest do dziś. Pierwsze miejsce w naszym życiu musi zajmować spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Idąc dalej, prelegent zaznaczył, że dla podtrzymania żywego żaru misyjnego potrzebne jest głębokie zaufanie do Ducha św., ponieważ On przychodzi z pomocą naszej słabości. Ojciec Kolbe, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, był zafascynowany osobą Ducha św. i Jego relacją z Matką Bożą. - Najważniejszy tekst o. Maksymiliana, napisany w dniu aresztowania, dotyczył właśnie relacji Ducha św. i Maryi. Pisał, że skoro Maryja nazywa siebie Niepokalanym Poczęciem, to oznacza, iż to imię jest Jej szczególnie bliskie i objawia Jej istotę. I tak jak w małżeństwie, oblubienica - żona przyjmuje nazwisko męża, tak samo Maryja wzięła swoje imię od Ducha św., którego jest oblubienicą. Tak jak owocem miłości męża i żony jest poczęcie dziecka, tak samo Duch św., który jest owocem miłości Ojca i Syna, jest Niepokalanym Poczęciem Niestworzonym. O. Kolbe pisał, że Maryja bierze swoje imię właśnie od Ducha św., bo jest Jego Oblubienicą. I dalej, że Maryja jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Św., iż Trzecia Osoba Boska oddziałuje na nas przez Matkę Bożą. I dlatego Ona jest pośredniczką wszystkich łask, bo uczestniczy w misji Ducha św. - mówił o. Bartosik.

W dalszej części wykładu prelegent podkreślił istotę głoszenia Słowa Bożego na różne sposoby. - Św. Maksymilian głosił Słowo Boże przede wszystkim poprzez media. Był chory, nie mógł głośno mówić, słuchacze go nie słyszeli. Tak więc wymyślił, że będzie głosił Słowo Boże poprzez prasę, wówczas nowoczesny środek ewangelizacji. Zaczął wydawać Rycerza Niepokalanej, który przed wojną miał nawet milion egzemplarzy nakładu. Pojechał w ciemno do Japonii, a pierwszy numer Rycerza wydał tam w ciągu miesiąca - opowiadał o. Grzegorz. Przypomniał, że o. Kolbe ewangelizował także poprzez przykład własnego życia i konkretną miłość bliźniego, a Matkę Bożą ukazywał jako wzór świętości.

W drugiej części swojego wystąpienia o. Grzegorz Bartosik zachęcał do podjęcia studiów w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum" w Niepokalanowie. W ofercie są: studia doktoranckie i predoktoranckie z mariologii (dla posiadających tytuł magistra teologii) oraz podyplomowe z mariologii (dla osób z dyplomem studiów wyższych).

Plan studiów obejmuje m.in. takie wykłady, jak: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauce Ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, Rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii, Maryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów (męskich i żeńskich), Mariologia polska, Nauczanie maryjne Jana Pawła II, Kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny), Maryja w pobożności ludowej, Maryja w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, Ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja w muzyce, Fenomen objawień maryjnych, Sanktuaria i pielgrzymki maryjne.

Kadrę profesorską stanowią profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW oraz profesorowie z innych ośrodków naukowych, takich jak Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydział w Tarnowie.

            Rekrutację na wszystkie rodzaje studiów w „Kolbianum" prowadzi:

            Sekretariat ds. studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego UKSW

            ul. Dewajtis 5, 01 - 815 Warszawa

            tel. 22 561 88 16

            mail:

            www.kolbianum.franciszkanie.pl