Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2017  /  Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce

Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce

 Grzegorz Baran został jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję prezesem Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Wyboru dokonali sodalisi i sodaliski zgromadzeni na Zjeździe Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce, który odbył się 10 czerwca w Niepokalanowie. Wyłoniono również pozostałych członków Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Na początku obrad odczytano sprawozdanie z prac Zarządu Federacji SM i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie w głosowaniu Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium Zarządowi Federacji za miniony rok działalności. W kolejnych głosowaniach Delegaci: jednogłośnie wybrali Grzegorza Barana prezesem Zarządu Federacji SM w Polsce na 5 - letnią kadencję oraz wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną. W składzie obu tych gremiów zaszły niewielkie zmiany.

Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes - Grzegorz Baran

Wiceprezes - Grażyna Jaworska

Wiceprezes - Leszek Konturek

Sekretarz - Jadwiga Wajszczyk - Niemiec

Skarbnik - Ewa Kępka

 

Członkowie Zarządu:

Wojciech Kulawiak

Małgorzata Michalska

Zofia Narkowicz

Jacek Nyc

 

Z kolei nowy skład Komisji Rewizyjnej to:

Zofia Kuś

Maria Szymańska-Czaja

Joanna Żółtowska

 

Przed głosowaniami prezes Grzegorz Baran przedstawił sprawozdanie Zarządu z prac w 2016 r., a także w pierwszych miesiącach obecnego. Przypomniał, że:

- W lutym 2016 r. rozpoczęliśmy w Sodalicjach Mariańskich przygotowania do uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski i pielgrzymki do naszej Ojczyzny papieża Franciszka.

- Sodaliski i sodalisi mieli okazję szczególnie podziękować za chrzest Polski Bogu
i Maryi, 23 kwietnia 2016 r., podczas specjalnej pielgrzymki sodalicyjnej do Gniezna. W Bazylice Prymasowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Prymasa Polski Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka.

- 11 czerwca 2016 r. w siedzibie szkół sodalicyjnych w Warszawie odbył się XXI Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce.

- W lipcu 2016 r. w Wadowicach wyjazdowe rekolekcje sodalicyjne prowadził o. Włodzimierz Tochmański OCD.

- 17 września 2016 r. odbyła się jubileuszowa, XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Przebiegała pod hasłem: Formacja sodalicyjna jako owoc chrztu świętego. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nastąpiło zawierzenie Maryi Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Obchodziliśmy jubileusze: 20-lecia Federacji SM w Polsce i 100-lecia SM przy Jasnej Górze.

- W październiku w Bogutach obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci śp. Księdza Prałata Tadeusza Uszyńskiego, legendarnego duszpasterza akademickiego Warszawy, odnowiciela i pierwszego moderatora Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Uroczystą Mszę św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bogutach odprawił i wygłosił homilię bp Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna.

- Trwały intensywne prace wykończeniowe w nowym budynku szkół sodalicyjnych przy ul. Chłodnej w Warszawie. Od minionej zimy, dzięki wykonaniu trzyfunkcyjnego węzła cieplnego (centralne ogrzewanie, ciepła woda, ciepło technologiczne), budynek jest już ogrzewany. Umożliwiło to wykonanie podłóg na trzech ostatnich kondygnacjach, położenie glazury i terakoty we wszystkich łazienkach budynku, montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia LED w salach lekcyjnych, łazienkach i korytarzach, a także oświetlenia awaryjnego na wypadek pożaru. Uzupełnieniem całego systemu był w 2016 r. zakup i montaż hydroforu, który zapewnia odpowiednie ciśnienie wody na wyższych kondygnacjach, a także gwarantuje odpowiednią wydajność hydrantów na wypadek pożaru. Z kranów leci już zimna i ciepła woda. Od marca 2017 r., ze względu na wysokość poniesionych dotychczas nakładów, budynek jest zabezpieczany przez firmę ochroniarską.

- 17 listopada 2016 r. bp. Rafał Markowski odprawił Mszę św. dla całej wspólnoty szkolnej na zakończenie Roku Miłosierdzia, a następnie zwiedził pomieszczenia nowego gmachu szkoły przy ul. Chłodnej. Wyraził radość, że budowa zmierza już do końca i niebawem budynek wypełni się dziećmi i młodzieżą. Będzie to zakończenie ważnego etapu w historii szkoły i nowy początek, który, miejmy nadzieje, przyniesie jak najlepsze owoce. Następnie biskup odwiedził naszą szkołę przy ul. Ogrodowej. Wszedł do każdej klasy, rozmawiał z nauczycielami i uczniami, wszystkim udzielał błogosławieństwa. Przez dłuższą chwilę modlił się w szkolnym oratorium. Społeczność naszej szkoły pozostała pod dużym wrażeniem serdeczności, życzliwości i radości księdza biskupa.

- Federacja SM tradycyjnie wydawała sodalicyjny kwartalnik Sodalis Marianus, a także różne okolicznościowe publikacje formacyjne.

- W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sodalicjom, które regularnie współpracują z naszym kwartalnikiem, przysyłając teksty, zdjęcia oraz informując o bieżących wydarzeniach. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Autorom tekstów, którzy poświęcili swój czas i trud, aby przekazać Czytelnikom ważne treści. Redakcją Sodalisa Marianusa zajmuje się sodalicja warszawska pw. Zwiastowania Pańskiego, która planuje tematy poszczególnych numerów, zamawia i zbiera teksty, redaguje je i przygotowuje do druku. Warszawskie sodaliski (m.in. Regina Pruszyńska, Anna Laszuk, Krystyna Tkaczyk) są autorkami artykułów w naszym kwartalniku, a o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji, prowadzi tam stały cykl artykułów poświęconych Matce Bożej w liturgii. Ścisłe grono redakcyjne kwartalnika tworzą: Grzegorz Baran, Anna Laszuk i Regina Pruszyńska. Za redakcję techniczną i opracowanie graficzne kwartalnika i innych okolicznościowych publikacji sodalicyjnych odpowiada Justyna Sotowicz, nauczycielka naszych szkół oraz Piotr Chmieliński sekretarz redakcji i główny redaktor. Innym dziełem Federacji jest przygotowywanie Serwisu Informacyjnego Federacji SM, który drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną rozsyłany jest do wszystkich sodalicji oraz osób z nami zaprzyjaźnionych. Od 21 maja 2013 r. do dziś ukazało się 106 wydań Serwisu Informacyjnego - mówił Grzegorz Baran.

Następnie Elwira Włosek z Torunia przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Również przypomniała na czym koncentrowały się prace Zarządu w okresie sprawozdawczym.

- Wśród tych wielu różnych działań Komisja Rewizyjna chce przede wszystkim zauważyć ogromny wysiłek Zarządu w prowadzenie i koordynację działalności naszych szkół sodalicyjnych i budowę nowego budynku szkół przy ul. Chłodnej w Warszawie. Te zadania pochłaniają ogromną ilość czasu, sił i środków, a ich znaczenia, w kontekście kształtowania przyszłego oblicza naszej Ojczyzny, nie sposób przecenić - zaznaczyła Elwira Włosek.

Podkreśliła, że w swojej pracy Zarząd bardzo troszczy się o stałą formację integralną sodalisek i sodalisów, wychodząc z założenia, iż najważniejsze jest kształtowanie osobistej relacji z Bogiem i osobista droga do świętości każdego człowieka. W tym pomagają różne propozycje formacyjne, które proponuje Zarząd, a które można wykorzystać na spotkaniach poszczególnych sodalicji.

- Ogromną pomoc formacyjną ze strony Zarządu stanowią oczywiście m.in.: coroczne wyjazdowe rekolekcje sodalicyjne, pielgrzymki sodalicyjne, kwartalnik Sodalis Marianus, serwis informacyjny Federacji. W tym miejscu chcemy przypomnieć, że kwartalnik Sodalis Marianus jest wydawany na zasadzie non profit. Jego przygotowanie, druk i wysyłka kosztuje wiele wysiłku, czasu i pieniędzy. Dlatego Komisja Rewizyjna pozwala sobie wystąpić z wielką i pokorną prośbą do wszystkich sodalicji o dobrowolne ofiary na realizację tego ważnego dzieła. Bez Państwa pomocy kontynuowanie wydawania naszego kwartalnika może okazać się bardzo trudne, a może nawet wręcz niemożliwe. Regularne wydawanie serwisu informacyjnego Federacji jest wyrazem troski Zarządu o to, aby sodalisi na bieżąco wiedzieli, co ważnego dzieje się w Kościele oraz w poszczególnych sodalicjach. Jest to także element budowania wspólnoty i więzi pomiędzy sodalicjami. Serwis, co jest ogromnie cenne, oprócz informacji zwiera także teksty formacyjne - mówiła w imieniu Komisji Rewizyjnej Elwira Włosek.

Dodała, że bardzo ważne jest również zaangażowanie Zarządu w kształtowanie życzliwych, przyjacielskich relacji pomiędzy poszczególnymi sodalicjami; troska i zainteresowanie życiem sodalisek i sodalisów; pamięć i modlitwa za zmarłych Księży Moderatorów, sodaliski i sodalisów; wysiłek włożony w promowanie sodalicji i duchowości sodalicyjnej w różnych środowiskach, szczególnie młodzieżowych. Na szczególne podkreślenie zasługują także bardzo dobre relacje Zarządu z hierarchią Kościoła Katolickiego w Polsce.

Komisja Rewizyjna wyraziła uznanie dla pracy Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce w roku 2016 i wniosła o udzielenie Zarządowi absolutorium, które następnie, jak już pisaliśmy, zostało udzielone.

Wcześniej Delegaci uczestniczyli we Mszy św. na rozpoczęcie Zjazdu, którą w kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie celebrowali Księża Moderatorzy. Eucharystii przewodniczył o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji, w koncelebrze z ojcem Marcinem Minczyńskim OSPPE z Jasnej Góry i ks. Adrianem Sadowskim z Ełku. Na początku Mszy św. o. Emilio przypomniał, że 6 czerwca Episkopat Polski odnowił w Zakopanem Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi i uczcił w ten sposób 100. rocznicę objawień fatimskich. - My chcemy dołączyć do tego aktu, a kontemplacja serca Niepokalanej jest dla nas wszystkich ogromnie ważne - zauważył Ojciec Asystent.

W kazaniu o. Emilio nawiązał do postaci św. o. Maksymiliana Kolbego i jego ostatnich chwil życia spędzonych w obozie koncentracyjnym. Tam opiekował się duchowo umierającymi z wycieńczenia współwięźniami, którzy pozbawieni wszelkiej godności byli dla Niemców tylko wytatuowanymi na ciele numerami ewidencyjnymi. Do tych więźniów wygłosił ostatnie kazanie, które poświęcone było relacji Matki Bożej z Osobami Trójcy Świętej. - Niektórych może to zdziwić. Czy to był czas, żeby mówić kazanie na tak głęboko teologiczny temat? Ale zauważmy, jaka to była sytuacja. O. Kolbe miał przed sobą ludzi - numery. Przypomniał im, że każdy z nich, przed Bogiem, ma imię, a nie numer. Każdy z nich, tak jak Maryja, ma relację z każdą Osobą Trójcy Świętej. A więc, spojrzenie na Niepokalaną i Jej odniesienie do Trójjedynego Boga, pomaga odkryć i ocalić własną godność. O. Kolbe przypominał współwięźniom, że są dziećmi Boga, a nie numerami Hitlera - mówił w kazaniu o. Emilio.

O. Maksymilian tłumaczył, że Maryja ma relację z poszczególnymi Osobami Trójcy św., ale również z każdym z nas, jest naszą prawdziwą Matką, a my Jej dziećmi. Nie można sobie w ogóle wyobrazić, żeby Matka opuściła swoje dzieci w cierpieniu i nieszczęściu. Jednak mówi: wytrwaj do końca. - I do każdego z nas też dziś tak mówi Matka Boża: wytrwaj do końca, bo dzień zmiłowania Pańskiego jest bliski - zakończył kazanie o. Emilio.

Po obiedzie Delegaci wysłuchali konferencji znanego mariologa o. Grzegorza Bartosika (o niej w dalszej części serwisu), a także wystąpień br. Jose i o. Minczyńskiego.

Br. Jose Iglesia przedstawił nowe propozycje programowe zespołu ds. formacji młodzieży sodalicyjnej. Skoncentrował się głównie na formacji uczniów szkół sodalicyjnych w Warszawie. Zaznaczył, że zgodnie ze statutem nasza szkoła wspiera młodzież w formacji religijno - moralnej i organizuje formy pomocy w tym zakresie. Już teraz organizowane są dla uczniów m.in. rekolekcje adwentowe i wielkopostne, Msze św. w I piątek miesiąca, Różaniec w październiku, pielgrzymki i inne. Od nowego roku szkolnego, po konsultacji z rodzicami, wprowadzone będą następujące nowe propozycje formacyjne:

- wyjazd pielgrzymkowo - integracyjny dla uczniów 7 klasy szkoły podstawowej;

- rekolekcje dla młodzieży 2 klasy gimnazjum w październiku u sióstr franciszkanek w Łabuniach.

Celem tych wyjazdów jest:

- spotkanie z Jezusem;

- lepsze poznanie wzajemne i rozmowa na tematy związane ze szkołą, sodalicją, wiarą;

- nauka modlitwy indywidualnie i we wspólnocie;

- poznanie młodzieży z innych środowisk.

- Dla uczniów 2 klasy gimnazjum chcemy wprowadzić od października regularne spotkania sodalicyjne. To już nie są dzieci, potrafią więc dłużej się skupić, umieją słuchać, są otwarci i chętnie się angażują. Dlatego proponujemy im godzinne spotkania raz w tygodniu. Byłyby to spotkania naprzemiennie: - modlitewne (nauka różnych form modlitwy), formacyjne (spotkania z ciekawymi osobami), integracyjne (różne sensowne i ciekawe zabawy), - Msza święta. Chcemy, żeby te spotkania były otwarte dla wszystkich chętnych młodych ludzi. Można więc, po uzyskaniu zgody asystenta kościelnego, zaprosić osoby spoza naszych szkół - mówił br. Jose.

Jeszcze inną propozycją formacyjną, już po raz kolejny, jest wrześniowa ogólnopolska pielgrzymka sodalicyjna na Jasną Górę, która tradycyjnie będzie miała częściowo osobny program dla młodzieży. W tym roku, oprócz młodzieży sodalicyjnej z całej Polski, szczególnie zaproszeni są absolwenci naszych szkół. Co ważne, zaproszeni są również młodzi nie należący do żadnej sodalicji. Przyjechać może każdy młody człowiek!

W adwencie odbędą się natomiast w Niepokalanowie rekolekcje dla uczniów 7 klas podstawówki i 2 i 3 klas gimnazjum.

- W tym wszystkim potrzebne jest zaangażowanie nauczycieli, wsparcie rodziców, współpraca wszystkich sodalisów (liczymy przede wszystkim na Waszą modlitwę) i poświęcenie czasu - podsumował br. Jose.

 

O. Marcin Minczyński OSPPE z Jasnej Góry mówił o kulcie maryjnym w wymiarze duszpasterstwa młodzieży. Podkreślił, że ważne jest właściwe rozumienie tego, Kim jest Maryja, dlaczego Ją czcimy i jak to mądrze czynić. W tym aspekcie podstawą jest Pismo św. i Tradycja Kościoła. Jak tłumaczył o. Marcin, w osobie Maryi zwracamy uwagę na:

 

- Boże Macierzyństwo (jest Matką Boga)

- Duchowe Macierzyństwo (jest Matką uczniów Chrystusa)

- Osobistą świętość Maryi (uznajemy Ją nie tylko jako święta, ale i najświętszą, bo jest najbliżej Boga)

Dokumenty, które mówią o właściwym kulcie Matki Bożej i Jej miejscu w Kościele to przede wszystkim:

- Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium

- Adhortacja Pawła VI Signum Magnum

- Adhortacja Pawła VI Marialis Cultus

- Encyklika Jana Pawła II Redemptoris Mater

 

W dokumentach tych znajdujemy m.in. następujące zasady kultu Matki Bożej:

- zasada trynitarna - odniesienie do Boga, nie czcimy Maryi dla Niej samej

- zasada chrystologiczna - Maryja jest Matką Chrystusa

- zasada pneumatologiczna - odniesienie do Ducha św. i owoców Jego działania w Maryi i przez Maryję w nas

- zasada eklezjologiczna - odniesienie do Kościoła i roli Maryi w Kościele

- zasada biblijna - oparcie na tekstach z Pisma św.

- liturgiczna

- ekumeniczna

- antropologiczna - Maryja jest człowiekiem, a nie Bogiem

- naśladowania - po to czcimy Maryję, aby się od Niej uczyć i stawać się tacy, jak Ona

- hierarchii nabożeństw maryjnych - nie wszystkie formy pobożności w jednakowym stopniu te właściwe zasady realizują

- poprawnego obrazu Boga i Chrystusa - czasami można spotkać np. fałszywy obraz groźnego Boga i litościwej Matki Bożej

- teologicznego kontekstu - nie wyrywamy prawd maryjnych z kontekstu, bez odniesienia do innych dogmatów

Podstawowe formy kultu maryjnego z tego wynikające:

- cześć i szacunek - Boga czcimy dla Niego samego, a Maryję tylko i wyłącznie ze względu na Boga

- szczególna miłość

- modlitwa i przyzywanie wstawiennictwa

- naśladowanie

 

W zakresie obszarów pracy z młodzieżą o. Minczyński wyróżnił następujące cechy Matki Najświętszej:

- Maryja prowadząca do dojrzałej relacji ze Stwórcą i Zbawicielem

- Maryja ucząca współpracy z Duchem św.

- Maryja szkołą życia chrześcijańskiego

- Maryja niosąca Chrystusa światu

- Maryja szkołą miłości bliźniego

- Maryja szkołą życia we wspólnocie Kościoła i realizacji swojego powołania

- Maryja jest ideałem, inspiracją, autorytetem, przewodniczką, powierniczką, pomagająca odnaleźć lub uzdrowić utracone więzi lub swoją godność - podkreślał o. Marcin.